Sunteți pe pagina 1din 2

DONN® DX KB

Descriere sistem
 Protecție ridicată anticorozivă
conform EN 13964, clasa C
 Profilele secundare au talpa
curbată la capete ce se așează ușor
<
4

peste talpa profilelor portante. Astfel,


se evită răsucirea profilelor
secundare iar trecerea de la profilul
secundar la cel principal obține o <
2 <
5

imagine profesională, fără canturi <


3
aparente din oțel. <
1

 Clipsul de îmbinare patentat tip


„Quick-Release™ Clip“ permite un
demontaj facil fără utilizarea unor
scule.
 Pentru aplicații, în care structura
metalică este expusă în mod
permanent la o umiditate a aerului
foarte ridicată (de expl. > 95%
umiditate relativă a aerului). Denumire Distanță (mm)
 Accesorii cu protecție anticorozivă 800 - 1500
sunt disponibile. 1250 (1200)
max. 400
625 (600)

Detalii Materiale necesare pentru structura metalică DX KB (per m2 suprafață de plafon) 1)

Nr. Descriere Denumire articol 625 x 625 625 x 1250 600 x 600 600 x 1200
< 1 Profil portant KB-DX24 XH 375 WK 0,80 ml 0,80 ml
KB-DX24 XH 370 WK 0,83 ml 0,83 ml
<
2 Profil secundar lung KB-DX24 XM 125 WK 1,60 ml 1,60 ml
KB-DX24 XM 120 WK 1,67 ml 1,67 ml
<
3 Profil secundar scurt KB-DX24 XS 62,5 WK 0,80 ml
KB-DX24 XS 60 WK 0,83 ml
<
4 Element de suspendare Nr. 228 KB 0,70 buc. 0,70 buc. 0,70 buc. 0,70 buc.
<
5 Profil perimetral funcție de dimensiunile încăperii (cca. 0,4 ml/m2)
1) Toate indicațiile sunt aprox. - valori fără pierderi de material.

Tabel cu încărcările pe profile - Greutatea maxim admisă în kg per m² suprafață de plafon

Distanța dintre profilele principale 1250 mm 1250 mm 625 mm 625 mm


Distanța dintre elementele de suspendare A [mm] Modul 625 x 625 Modul 625 x 1250 Modul 625 x 625 Modul 625 x 1250
800 12,7 14,0 30,0 30,0
1000 10,4 11,3 30,0 26,2
1200 7,6 8,2 19,8 17,7
1500 4,5 4,5 10,0 9,7
Observație:
Încărcarea per m² trebuie să fie distribuită în mod
uniform (nu sunt permise sarcini punctiforme separate).
După încărcare, gradul de încovoiere va fi mai mic sau
egal cu gradul de încovoiere admis conform clasei 1
(L /500) aferent normei EN 13964, presupunând că se
realizează construcția metalică a plafonului conform
desenelor alăturate.
Pentru alte elemente montate în plafon, încărcări sau distanțe dintre elementele de suspendare, vă rugăm să vă
adresați direct către KNAUF AMF.
DONN® DX KB
Profil portant

Denumire comandă Cod Modul Lungime Bucăți/ m/l kg/ Carton/ Observații
Standard Alb 10 [ml] carton carton carton palet
KB-DX24 XH 375 WK 00316240 625 3,75 20 75 27 70 protejat anticoroziv
KB-DX24 XH 370 WK 00316236 600 3,70 20 74 25 70 protejat anticoroziv

Profil secundar lung

Denumire comandă Cod Modul Lungime Bucăți/ ml/ kg/ Carton/ Observații
Standard Alb 10 [ml] carton carton carton palet
KB-DX24 XM 125 WK 00316248 625 1,250 60 75 23 75 protejat anticoroziv
KB-DX24 XM 120 WK 00316244 600 1,200 60 72 22 75 protejat anticoroziv

Profil secundar scurt

Denumire comandă Cod Modul Lungime Bucăți/ ml/ kg/ Carton/ Observații
Standard Alb 10 [ml] carton carton carton palet
KB-DX24 XS 62.5 WK 00316262 625 0,625 60 37,5 9 144 protejat anticoroziv
KB-DX24 XS 60 WK 00316256 600 0,600 60 36 9 144 protejat anticoroziv

Sunt disponibile și alte accesorii protejate suplimentar anticoroziv.

Knauf AMF Reprezentanţa România


Cal. Dorobanți Nr.102-110, BI.2, Sc. C, Etj.3, Datorită diferenţelor de culoare sau de calitate ce rezultă la tipărirea acestui catalog, sunt posibile abateri faţă de produsul original.
De aceea, alegerea directă a produselor trebuie făcută pe baza mostrelor originale. Toate datele și informaţiile tehnice din această broșură sau din alte publicaţii care se
V.1.0 07.14.DE

Ap.71, Sector 1 referă la sistemele de plafoane AMF, se bazează pe rezultatele din verificări, care au fost efectuate în condiţii de laborator. Revine în responsabilitatea clientului dacă
RO - 010576 Bucureşti aceste date și informaţii sunt adecvate pentru a fi utilizate în aplicaţiile specifice prevăzute.
Toate datele relevante, referitoare la sisteme, corespund ultimului nivel al tehnicii. Aceasta presupune utilizarea exclusivă a produselor și elementelor de sistem - AMF,
Telefon +40(0)21-312 86 55
a căror conlucrare și independenţă prestabilită este atestată prin verificări interne și externe. Prin combinarea cu produse sau componente de sistem străine, altele decât
Fax +40(0)21-312 86 56 cele recomandate de către producător, este exclusă orice garanţie sau răspundere. Mai mult, trebuie avut în vedere ca șarje de producţie diferite (dată/ număr de
minoiu.monica@knaufamf.ro producţie) să nu se monteze în aceeași zonă. Modificări tehnice, fără o înștiinţare prealabilă, rămân sub rezerva producătorului. În rest sunt valabile condiţiile generale
comerciale, de livrare și de plată ale producătorului. Acest catalog devine perimat, odată cu apariţia unei noi ediţii! Ne rezervăm toate drepturile în cazul unor posibile erori
www.knaufamf.ro sau greșeli de imprimare.