Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUAREA TUTORELUI DE CĂTRE ELEV

Elev:...........................................................................................................................

Tutore:.......................................................................................................................

Spital/ Secția:.............................................................................................................

Perioada:....................................................................................................................

1. Care a fost frecvența ședințelor de îndrumare planificate?................................................

2. Apreciați receptivitatea tutorelui față de întrebările și problemele ridicate de dumneavoastră

Foarte accesibil [ ] Indiferent [ ] Deloc accesibil [ ]

3. În ce măsură tutorele s-a implicat și v- a sprijinit în activitatea practivă

Foarte accesibil [ ] Indiferent [ ] Deloc accesibil [ ]

4. În general, cum ați aprecia activitatea tutorelui

Foarte bună [ ] Bună [ ] Satisfăcătoare [ ] Destul de slabă [ ] Slabă [ ]

Semnătura..........................................
Data ................................................

S-ar putea să vă placă și