Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume ….............................................................. Data: .................................

Clasa a V-a .......


Test de evaluare

***Toate cerințele sunt obligatorii


***Primiți 1 punct din oficiu
A. Formulați răspunsuri scurte la următoarele întrebări (5 x 0,6 = 30 p)
1. De ce Noe, Avraam și Iosif sunt considerați prietenii lui Dumnezeu?

2. Cum crezi că ai putea deveni și tu prietenul lui Dumnezeu?

3. Care este semnul legământului încheiat de Dumnezeu cu Noe?

4. Ce i-a promis Dumnezeu lui Avraam cu privire la urmașii săi?

5. Câți copii a avut Avraam?

B. Alegeti varianta corectă (5 x 0,6 = 30p.):


1. Iosif a fost vândut de frații săi:
a) unor negustori de sclavi b) unui fierar c)nu a fost vândut, ci ucis

2. Iosif a ajuns mare conducător în:


a) Ur b) Egipt c) Canaan

3. Credinta în mai mulți zei se numește:


a) monoteista b) politeistă c) deista

4. Noe a aflat că s-au retras apele:


a) a vazut uscatul b) i-a spus Dumnezeu c) printr-un porumbel

5) Țara unde s-a așezat Avraam la stejarul Mamvri s-a numit:


a) Egipt b) Canaan c) Mesopotamia

C. Regele Solomon spunea „Cel ce nu bagă în seamă pe prietenul său săvârșește un


păcat” (Pilde 14,21), „Prietenul iubește în orice vreme, iar în nenorocire el este ca un frate”
(Pilde 17,17). Realizați o compunere despre valoarea prieteniei în viața voastră și pe ce
principii ar trebui aceasta construită. (30p.)