Sunteți pe pagina 1din 1

ASEARA PE-NSERATE

COLIND

Glasul al 5-lea

                                                                                                                             

                                                  


- sea ră pe'n se ra te Fe cioa ra Ma ri - a

             


     
în Vi fla im____ ce ta te că lă to rind so - sea.

2. Şi fiind obosită 5. Se-aud'un glas spre seară,


Sălaşul îşi căta, Al clopotelor cânt,
Şi-n Viflaimul mare (bis) Că vine, vine iar (bis)
Nimenea n-o primea. (bis) Hristos pe-acest pământ. (bis)

3. Atunci Sfânta Fecioară 6. El vine-n haină albă


Din Viflaim ieşea, De îngeri e purtat
Şi-n câmp într-o poiată, (bis) Să spele lumea-ntreagă (bis)
Acolo se-aşeza. (bis) De rău şi de păcat. (bis)

4. Şi între dobitoace 7. De-atunci în orice casă


Pe fânul cel uscat Se-aud colindători,
Născut-a Preacurata (bis) Colinda lor duioasă (bis)
Pe Fiul de'mpărat. (bis) Răsună până-n zori. (bis)

Sihăstria Putnei