Sunteți pe pagina 1din 1

Imnul mirilor

Vino din Liban, mireasă


Gavriil Musicescu

mf    
(1847 – 1903)

     
   
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 
Vi no, vi no din Li ban mi rea să, Vi no, vi no din Li ban mi rea să.
    

  3 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f p f
5 

Vi no, vi no, bu na mea; Vi no, vi no,


 


   p 
  
 3 3 
10

3 3 3 3 3 3 3
 
de a proa pea mea; Vi no, po rum bi ţa mea. A ra tă-mi, a
   

 
 3 3 3 3 3 3 3 3

   f 
  
   
14

  3
3 3 3 3 3 3 3 
  
ra tă-mi fa ţa ta şi mă fă să a ud gla sul tău; gla sul tău,


   
 
 3 3 3 3 3 3 3

     
   
 3  
18

 3 3 3
3 3 3 3
    
gla sul tău e dul ce şi fa ţa ta şi fa ţa ta-i fru moa să.

  

 3 3 3 
 3 3 3 
3 3