Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEMUL ROMÂN DE TAXONOMIE A SOLURILOR – 2003

CATEGORII DE NIVEL SUPERIOR (Tabel general)

O Orizont O 2 3 2 2
Orizont Am cu crome < 2 1 1 2
Orizont Am cu crome > 2 2 1 2
A Orizont Ao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Orizont Au 1 1 2 2 3 2
AC, Bv, Bt cu crome sub 3,5 2 2 2 3
Orizont intermediar AC, Bv cu V(%) < 53% 2 2 3
E Orizont El sau Ea 3 3 3
Orizont Es 1
Bv cu crome > 3,5 cu proprietăţi eutrice 1
Bv cu crome > 3,5 cu proprietăţi districe 1
Bt cu crome > 3,5 şi V(%) > 53 % 1
Bt cu crome > 3,5 şi V(%) < 53 % 1 4 1
B Bs 1 2
Bhs 2
Bcp (criptospodic) 1
Btna 1
Orizont Cca 3
C Carbonaţi de la suprafaţă 3
Fără orizont Cca 3
Schimbare texturală bruscă 1
G Orizont Gr în primii 50 cm 1
W Orizont stagnogleic de la suprafaţă 1
sa Orizont salic în primii 50 cm 1
Rn Rocă compactă continuă în primii 20 cm 1
Alte caracteristici Caracteristici ale materialului parental

Materiale parentale calcarifere 1


Orizont A limnic subacvatic 1
Orizont organic nehidromorf (folic) 1
Orizont organic hidromorf (turbos) 1
Material amorf cu proprietăţi andice 1
M. parental neconsolidat la zi prin eroz geolog 1
Mat. parental constituit din depozite fluvice 1
M. parental constituit din depozite nisipoase 1
Oriz. pelic la suprafaţă sau de la 20 la 100 cm 1
Orizont vertic de la suprafaţă 1

M.parentale antropogene, gros. minimă 50 cm 1


Materie organică humificată, segregabilă 3
Sol puternic erodat, orizonturile rămase nu 1
permit încadrarea într-un tip
Oriz. superior antropogen de minim 50 cm 1

CRITERII LA NIVEL DE TIP UMBRI- CAMBI- SPODI- PELI- ANDI HIDRI- SALSODI- HISTI- ANTRI-
PROTISOLURI CERNISOLURI LUVISOLURI
CLASE SOLURI SOLURI SOLURI SOLURI SOL. SOLURI SOLURI SOLURI SOLURI
CZ

FZ

RZ

PL

AL

PE

FB

AT
EC

LV

EP

ER
LS

RS

PS

AS

NS

HS

VS

GS

LIMNOSOL LM
ET

KZ

EL

TB
SG
DC

PD

CP

AN

SC

SN
RENDZINĂ
CERNOZIOM
LITOSOL

PSAMOSOL

HUMOSIOSOL

LUVOSOL

PODZOL

SOLONCEAC
KASTANOZIOM
REGOSOL

ALUVIOSOL

ENTIANTROSOL

NIGROSOL

EUTRICAMBOSOL

DISTRICAMBOSOL

PRELUVOSOL

PLANOSOL

ALOSOL

PREPODZOL

CRIPTOPODZOL

PELOSOL

VERTOSOL

ANDOSOL

STAGNOSOL

GLEIOSOL

SOLONEŢ

HISTOSOL

FOLIOSOL

ERODOSOL

ANTROSOL
FAEOZIOM

TIPURI

DE SOL
CRITERII

SUBTIPURI

ab albic (orizont Ea) x x x x x


al aluvic (materiale parentale fluvice) x x x x x x
an andic (material amorf) x x
ar argic (orizont Bt) x x x x
br brunic (orizont superior cu crome >2) x x
ka calcaric (carbonaţi de la suprafaţă) x x x x x x x x
ca calcic (orizont Cca) x
cb cambic (orizont Bv) x x x x x x x x
ce cernic (orizont intermediar cu culori molice) x
cl clinogleic (stagnogleizare şi gleizare) x
co coluvic (material fluvic coluvial) x
ct copertic (acoperit cu sol humifer) x
di distric (proprietăţi districe) x x x x x x x x x x
en entic (dezvoltare extrem de slabă) x x x
eu eutric (proprietăţi eutrice) x x x x x x x x x x x x
fe feriiluvial (orizont Bs) x
ga garbic (deşeuri predominant organice) x
gc gleic (orizont Gr) x x x x x x x x x x x x x
gl glosic (orizont E+B) x
gr greic (orizont Ame) x
tb histic (turbos) (orizont T de 20-50 cm) x x x x x x x
ho hortic (A hortic – desfundat) x
li litic (R în primii 20-50 cm) x x x x x x x x x x x x x
lv luvic (orizont El) x
mo molic (orizont Am) x x x x x x x
pe pelic (textură foarte fină în primii 50 cm) x x x x x x x x x x x x x
pl planic (schimbare texturală bruscă) x x
ps psamic (textură grosieră) x x x x x x x x x x x x x x x
rz rendzinic (material calcaros) x
ro rodic (orizont B cu nuanţe 5 YR) x x
rs roşcat (orizont B cu nuanţe 7,5 YR) x x
sc salinic (orizont salinizat) x x x x x x x x x
sq scheletic (peste 75 % schelet) x x x x x x x x x x x x
ac sodic (orizont alcalizat) x x x x x x x x
st stagnic (orizont W în primii 100 cm) x x x x x x x x x
te teric (orizont mineral în primii 100 cm) x
ti tipic (concept central) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
um umbric (orizont Au) x x x x x x x x x
vs vertic (orizont vertic) x x x x x x x x x