Sunteți pe pagina 1din 2

Parteneriat Școală – Comunitate – Familie

Într-o comunitate în care se dorește binele, progresul, bunăstarea cetățenilor ei toate acțiunile
sunt duse la îndeplinire printr-un efort unanim conjugat al factorilor care pot, trebuie și vor să
intervină. Acest aspect al colaborării, spre realizarea unui scop final și pozitiv, nu ocolește nici
învățământul. Dacă la nivelul învățământului mediu și superior rezolvările s-ar putea găsi mai la
îndemână sub aspect utilitar-gospodăresc, în învățământul primar avem nevoie de mai mult ajutor și
implicare din partea cetățenilor, instituțiilor și firmelor, și desigur, efortul nostru, al cadrelor
didactice, va trebui să fie pe măsură și să depășească granițele profesiunii.

Pentru a se angrena într-o astfel de colaborare, învățătoarele trebuie să-și întocmească un


plan managerial, cu obiective precise, plecând de la contextul social și de la premisele reformei în
educație.

În comunitatea noastră reprezentanții locali sunt atenți la toate problemele comunității și au


o vădită deschidere și înțelegere față de problemele școlii, fapt care a dus la o strânsă colaborare cu
reprezentanții comunității locale în vederea stabilirii unui parteneriat.

În cadrul parteneriatului, prin eforturile echipei și cadrelor didactice coordonatoare și prin


mobilizarea și sensibilizarea Primăriei în a găsi sponsori, preocuparile și dezideratele școlii au fost
cunoscute și de câteva societăți comerciale care au contrubuit în baza unor contracte de
sponsorizare la rezolvarea unor necesități. Dotarea cu jocuri didactice necesare procesului de
învățământ; daruri pentru copii la ocazii speciale. Parteneriatul cu comunitatea locală s-a adresat și
altor instituții care au venit în sprijinul realizării obiectivelor programei referitoare la educația
rutieră, ne-am adresat organelor de resort locale- Poliția, ce s-au implicat în acțiuni de informare și
demostrare concretă, vizând norme de conduită rutieră și pietonală pe înțelesul elevilor, activități
care au dus la o strânsă legătură între elevi și polițist, iar polițistul a început să fie perceput ca
prieten ci nu ca un dușman, care veghează mereu la siguranța copiilor.

Pentru activitatea religioasă întâlnirile cu preotul paroh din comună a constituit un factor de
apropiere de Biserică și spiritualitate. Elevii au fost implicați în activități creștinești din care au
înțeles că trebuie să fie buni, înțelegători, milostivi. De Crăciun au susținut în biserică un spectacol
de colinde.

Pornind de la importanța educației pentru sănătate, în cadrul parteneriatului o strânsă


colaborare a fost și cu medicul de familie din comună, care s-a implicat în activitățile noastre pentru
a le explica elevilor procedee pentru verificarea însușirii și aplicării depirinderilor igienico-sanitare.

În cadrul parteneriatului, colaborarea dintre școală și familie a fost o necesitate în condițiile


vieții actuale deoarece timpul acordat de către părinți copiilor este tot mai scurt. Aceasta face ca în
multe cazuri părinții să nu-și cunoască destul de bine copiii.Pentru că nu le cunosc posibilitățile, de
multe ori cerințele părinților depășesc posibilitățile copiilor, fapt care poate duce la suprasolicitare
și, în final, la eșec școlar. Pentru a evita perpetuarea unor greșeli de educație și a obține rezultate
școlare bune, colaborarea cu părinții trebuie să înceapă cănd copilul ajunge în clasa pregătitoare.
Lectoratele cu părinții sunt calea prin care astfel de probleme pot fi abordate eficient, deoarece ele îi
dau posibilitatea învățătorului să se adreseze în același timp tuturor participanților fără să-i lezeze
aducând în fața lor spre analiză modele de comportament și greșeli de educație .

Implicarea părinților, prin parteneriat, în activitățile extracurriculare a condus la


conștientizarea rolului lor în educația elevilorși le-a suscitat dorința de a se implica mai mult,
material, moral în realizarea unor acțiuni propuse de cadrele didactice din școală. Prin implicare,
părinții au înțeles mult mai bine rolul lor educativ.

Prin reușita parteneriatului inițiat de noi, cadrele didactice, cu întreaga comunitate,


considerăm că adevăratul câștig este reprezentat, de fapt, de conturarea unui amplu elaborat profil
socio-moral al copiilor prin focalizarea interinstituțională.

Bibliografie:

Iancu, Romiță B.,( 2000), Managementul și gestiunea clasei de elevi – Fundamente teoretico-
metodologice, Editura Polirom, Iași

Popescu, Elena, (2007), Cum să ne creștem copiii, Ed. Booklet, București

Învățământul primar, Editura Miniped, 2007

Revista învățământului preșcolar, 2005