Sunteți pe pagina 1din 1

Normele explicite- acestea sunt normele prescriptive, cunoscute, clar exprimate, cu rol de

reglementare a activităţii şcolare. Acestea constituie sistemul de referinţă al organizaţiei grupale,


ele preexistând apartenenţei la macrogrupul şcolar a elevilor. La rândul lor, acestea pot fi
divizate în două categorii:
- norme constitutive, cunoscute sub numele de „normativitate didactică” acestea decurg din
caracteristicile procesului de predare învăţare şi de transmitere a valorilor cunoaşterii;
- norme instituţionale care decurg din prezentarea instituţiei şcolare ca instituţie socială
Aplicarea acestor norme se face în mod uniform şi unitar pentru toţi elevii şi, indiferent de
caracterul imuabil al acestora, cadrul didactic trebuie să depună eforturi pentru a realiza trecerea
lor progresivă de la caracterul impus, coercitiv la cel acceptat, interiorizat.
Normele implicite- acestea sunt normele ascunse, care se construiesc în cadrul grupului,
produse de viaţa în comun, ansambluri de reguli produse de viaţa în comun a grupului.
Spre deosebire de norme, care au drept scop modelarea comportamentelor elevilor în
conformitate cu valorile grupului, regulile şi procedurile (rutinele) au drept finalitate echiparea
elevilor cu ceea ce trebuie să ştie pentru a „funcţiona” cu succes în comunitatea şcolară.
Normele implicite au drept sursă grupul (clasa); aceste norme au trei surse importante:
interiorizarea normelor explicite, astfel încât acestea pot deveni normele grupului, nemaifiind
percepute ca forme exterioare de constrângere; "importul de norme" din afara şcolii şi a clasei;
interacţiunile din viaţa grupului