Sunteți pe pagina 1din 2

Status mioclonic îintr-un caz de eEpilepsie farmacorezistentă de lob frontal

farmacorezistenta

Autori: Emanuiela Sevastian1, Magdalena Sandu1, Diana Epure1, Daniela Vasile1,


Smaranda Nita1,2 si Raluca Teleanu1,2

Afiliere: Spitalul Clinic de copii “Dr. Victor Gomoiu”( 1), Universitatea de


Medicină și Farmacie Carol Davila (2)

Obiective:

Scopul acestei lucrari este de aarăt arata gradul îninalt de impredictibilitate al unei
epilepsii de lob frontal farmacorezistente cu caracter ondulant şsi cu modificarea tipului
de crize în timp, atat din punct de vedere al localizarii, frecventei, deficitului postcritic, cat şsi
a progresieievolutiei lor catre status epileptic mioclonic.

Metode:

Am analizat un caz de Epilepsie de lob frontal, refractarăa la tratament la un pacient de


sex masculin în vârstă varsta de 5 ani 6 luni, cu trei episoade de status epileptic îin
antecedente , dintre care cel mai recent, de aspect mioclonic. Debutul crizelor a fost la
vârvarsta de 2 ani si 11 luni , cu caracter aspect generalizat, ulterior focal, cu clonii de
hemifahemifațăta stângă ,ngă ce progresau spre criză tonico-clonică generalizată. Acestea
au persistat zilnic sub tratament cu TPM, LEV, CLB, FB, PHT, ameliorâîndu-se temporar la
doze mari de LTG, CLN si tratament cortizonic pe termen lung. Aflat înSub schema
terapeutica de la acel moment, Dexametazona cu ,PHTFenitoin, CLN, LTGRivotril
( administrat de 2 ani) și DEX, in doze terapeutice ,Lamictal in scadere si retragere
Fenobarbital, in vederea introducerii tratamentului cu Depakine(sub care nu a prezentat
crize, dar a fost retras din cauza enurezisului si a tulburarilor de comportament afirmate de
catre mama) , pacientul a prezentat status epileptic mioclonic , cu debutul miocloniilor la
nivelul hemicorpului stang, cu generalizare secundara ,. aspect inregistrat

Rezultate:

Aspectul clinic de mioclonus, cu durată mai mare de o oră, de origine corticală, a fost si
confirmat Video pe EEG. .Deși dozarea serică de LTG și PHT a relevat nivele subterapeutice,
statusul mioclonic a remis la scăderea scaderea dozei de LTG.

Concluzii:
Acest caz confirmă faptul că ca Statusul epileptic prezentat de pacient este consisderats
statusul mioclonic poate fi indus de LTG, chiar la secundar, intrucat reprezinta consecinta
encefalopatiei epileptice datorate rezistentei la medicatia antiepileptica . interval mai mare
de 1 an de la inducerea sa în tratament și si la nivele serice scazute, cel mai probabil in
prezențprezenta interacțtiunilor medicamentoase multiple.Particularitatea cazului consta in
prezenta constanta a focarului Frontal drept pe EEG , neputand fi legata de o leziune la nivel
cerebral(RM cerebral 3T normal cu exceptia unei asimetrii hipocampice).