Sunteți pe pagina 1din 2

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM


Nr. 2554/31.03.2020
LISTA
publicată la data de 31.03.2020, privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Periam, S.P.C.L.E.P. Periam, S.P.A.A.C. Periam și S.C.
„AQUA PERIAM” S.R.L. ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 33 din
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare

Nr. Denumirea funcţiei Nivel Coeficient/ INDEMNIZAŢIA Spor vechime Spor Total Voucher Indemnizație
crt. studii Gradație LUNARĂ/ (0-22,5%) CFP venit de de hrană
SALAR DE BAZĂ - lei - (10%) lunar vacanță - lei -
- lei - - lei - - lei - - lei -
1. Primar S 5,00 10.400 - - 10.400 - -
2. Viceprimar M 4,00 8.320 - - 8.320 - -
3. Secretar general U.A.T. S - 7.750 - - 7.750 1.450 347
4. Inspector I principal S 4 5.000 1.000 - 6.000 1.450 347
5. Inspector I principal S 5 3.750 844 - 4.594 1.450 347
6. Inspector I principal S 5 3.750 844 459 5.053 1.450 347
7. Inspector I debutant S 0 5.000 0 - 5.000 - -
8. Casier I M 5 2.875 647 - 3.522 1.450 -
9. Inspector I principal S 5 3.125 703 - 3.828 1.450 347
10. Inspector I asistent S 1 3.125 234 - 3.359 1.450 347
11. Inspector de specialitate debutant S 1 2.750 206 - 2.956 1.450 347
12. Inspector I principal S 5 3.750 844 - 4.594 1.450 347
13. Inspector de specialitate II S 2 3.000 375 - 3.375 1.450 347
14. Referent III asistent M 5 2.875 647 - 3.522 1.450 347
15. Referent II M 0 2.875 0 - 2.875 1.450 347
16. Inspector de specialitate IA S 5 4.313 970 - 5.283 1.450 347
17. Inspector I principal S 3 3.750 656 - 4.406 1.450 347
18. Inspector de specialitate debutant S 1 2.750 206 - 2.956 1.450 347
19. Consilier achiziții publice I asistent S 1 3.000 225 - 3.225 1.450 347
20. Administrator I (Bază sportivă) M 2 2.625 328 - 2.953 1.450 347
21. Îngrijitor G 1 2.625 197 - 2.822 1.450 347
22. Şofer M 5 2.750 619 - 3.369 1.450 347
23. Muncitor calificat I (instalator) G 5 2.625 591 - 3.216 1.450 347
24. Muncitor calificat I (lăcătuș) G 5 2.625 591 - 3.216 1.450 347
25. Muncitor calificat I (zidar) M 4 2.625 525 - 3.150 1.450 347
26. Muncitor calificat I (sudor) M 5 2.805 631 - 3.436 1.450 347
27. Muncitor calificat I (spaţii verzi) G 3 2.625 459 - 3.084 1.450 347
28. Şef S.V.S.U. M 5 4.000 900 - 4.900 1.450 347
29. Conducător autospecială G 2 2.750 344 - 3.094 1.450 347
1
Nr. Denumirea funcţiei Nivel Coeficient/ INDEMNIZAŢIA Spor vechime Spor Total Voucher Indemnizație
crt. studii Gradație LUNARĂ/ (0-22,5%) CFP venit de de hrană
SALAR DE BAZĂ - lei - (10%) lunar vacanță - lei -
- lei - - lei - - lei - - lei -
30. Consilier personal al primarului S 2 4.313 539 - 4.852 1.450 347
31. Consilier I principal (Coordonator serviciu) S 3 4.469 782 - 5.251 1.450 347
32. Referent III principal M 5 3.125 703 - 3.828 1.450 347
33. Inspector I superior S 0 5.000 0 - 5.000 - -
34. Șef serviciu SPAAC S 5 3.500 788 - 4.288 1.450 347
35. Contabil S 5 3.125 703 - 3.828 1.450 347
36. Casier M 0 2.500 0 - 2.500 - -
37. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 0 2.625 0 - 2.625 - -
38. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 3 2.625 459 - 3.084 1.450 347
39. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 0 2.625 0 - 2.625 1.450 347
40. Mecanic calificat pt. stația de epurare G 4 2.625 525 - 3.150 1.450 347
41. Muncitor calificat instalații G 5 2.625 591 - 3.216 1.450 347
42. Muncitor calificat utilaj G 5 2.625 591 - 3.216 1.450 347
43. Muncitor necalificat G 0 2.400 0 - 2.400 - -
44. Administrator S.C. AQUA PERIAM S.R.L. S 5 1.075 242 - 1.317 - -
45. Șef serviciu tehnic M 0 4.000 0 - 4.000 - -
46. Contabil M 5 1.000 225 - 1.225 - -
47. Casier M 0 3.300 0 - 3.300 - -
48. Mecanic calificat utilaje și instalații G 3 1.600 280 - 1.880 - -
49. Mecanic calificat utilaje și instalații G 0 1.600 0 - 1.600 - -
50. Mecanic calificat utilaje și instalații G 0 3.200 0 - 3.200 - -
51. Muncitor calificat instalații G 0 3.100 0 - 3.100 - -
52. Muncitor necalificat G 3 3.000 525 - 3.525 - -
53. Muncitor necalificat G 0 3.000 0 - 3.000 - -
54. Muncitor necalificat G 0 3.000 0 - 3.000 - -
Recapitulație posturi: 54, din care: Primăria Comunei Periam: 30
SPCLEP Periam: 3
SPAAC Periam: 10
S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L.: 11

PRIMAR, SECRETAR GENERAL U.A.T.,


Ing. ec. Dumitraș Cornel Bronț Daciana

Notă: Prezenta listă se afișează azi, 31.03.2020 atât la sediul propriu al Primăriei Comunei Periam cât și pe pagina proprie de internet, în
conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017, modificată și completată.
2

S-ar putea să vă placă și