Sunteți pe pagina 1din 6

Regulile lui L’Hospital

Teoremă (Regula lui L’Hospital – cazul 0 / 0 ): Fie f , g : I  , unde I  este


interval, două funcții și x0 un punct de acumulare la lui I . Dacă:
(1) lim f  x   lim g  x   0
x  x0 x  x0

(2) f și g sunt derivabile pe I   x0 


(3) g /  x   0, x  I  x0 
f /  x
(4)există xlim l ,
x 0 g /  x
f  x f  x f /  x
atunci există xlim
 x0 g  x 
și xlim
 x0 g  x 
 lim /
x  x0 g  x 
l.

Exemple:
1.Calculați
1  ex
a) lim
x 0 tgx
Verificăm dacă sunt îndeplinite condițiile teoremei.
 
Pentru aceasta considerăm f , g :   ,   , f  x   1  e x , g  x   tgx . Avem:
2 2  
(1) lim f  x   lim g  x   0
x 0 x 0

 
(2) f și g sunt derivabile pe   ,   0
 2 2
 
(3) g /  x   2  0, x    ,   0
1
cos x  2 2
f  x
/
e x
(4)există lim /  lim  lim  e x cos 2 x   1 .
x 0 g  x  x 0 1 x 0
2
cos x
1 e x
Prin urmare, lim x 0 tgx
 1 .

e2 x  e x
b) x0
lim
x
Se verifică îndeplinirea condițiilor (1), (2), (3) și, în continuare,
e  ex 
2x /
2e2 x  e x e2 x  e x
lim
x 0 x/ x 0
 lim
1
 lim
x 0
 2e 2x
 e x
  2 , deci lim
x 0 x
 2.

x 2  3x  2
c) lim
x 1 x 4  4 x 3  3

Se verifică îndeplinirea condițiilor (1), (2), (3) și, în continuare,


 x  3x  2 
2 /
2x  3 1 x 2  3x  2 1
lim  lim  , deci lim  .
 x  4 x  3 x 1 4 x 3  12 x 2 x 1 x 4  4 x 3  3
x 1 /
4 3 8 8

Regula lui L’Hospital


tgx  x
d) lim
x 0 x  sin x
Se verifică îndeplinirea condițiilor (1), (2), (3) și, în continuare,
1
1
 tgx  x 
/
2 1  cos2 x 1  cos x tgx  x
lim  lim cos x  lim  lim  2 , deci lim 2.
x 0 1  cos x  cos x
 x  sin x  x 0 1  cos x x  sin x
x 0 / 2 2
x 0 cos x x  0

Teoremă (Regula lui L’Hospital – cazul  /  ): Fie f , g : I  , unde I  este


interval, două funcții și x0 un punct de acumulare la lui I . Dacă:
(1) xlim f  x   lim g  x   
x 0 x x 0

(2) f și g sunt derivabile pe I   x0 


(3) g /  x   0, x  I  x0 
f /  x
(4)există xlim
 x0 g /  x 
l ,

f  x f  x f /  x
atunci există xlim și xlim
 x0 g  x 
 lim /
x  x0 g  x 
l.
x 0 g  x
1.Calculați:
3x 2  x  2
a) lim
x  x4
Se verifică îndeplinirea condițiilor (1), (2), (3) și, în continuare,
 3x  x  2
2 /
6x 1 3x 2  x  2
lim  lim   , deci lim  .
 x  4 x4
x  / x  x 
1
x  ln  2 x  3
b) lim
x  x  ln x
Se verifică îndeplinirea condițiilor (1), (2), (3) și, în continuare,
2
 x  ln  2 x  3 
/
1 x  ln  2 x  3
lim  lim 2 x  3  1 , lim  1.
 x  ln x  x  ln x
/
x  x  1 x 
1
x
Observație: În anumite situații se poate aplica de mai multe ori teorema lui
L’Hospital, cu verificarea îndeplinirii condițiilor de fiecare dată.
x3  2 x 2  x  1
Spre exemplu, pentru a calcula lim putem proceda astfel:
x  x4  x2  2
 x  2 x  x  1  lim 3x  4 x  1 (cazul  /  )
3 2 /
2
lim
 x  x  2 4x  2x
x  4 2 / x  3

 3x  4 x  1 lim 6 x  4 (cazul  /  )
2 /

lim
 4x  2x 12 x  2
x  3 / x  2

 6x  4
/
6 x3  2 x 2  x  1
lim  lim  0 , deci lim  0.
12 x  2 x4  x2  2
x  2 / x  24 x x 

Regula lui L’Hospital


Observație: Pentru cazurile de nedeterminare    , 0  , 00 , 1 și 0 nu se poate
aplica direct teorema lui L’Hospital, dar se poate prelucra expresia funcției a
cărei limită trebuie calculată astfel încât să apară o nedeterminare de forma 0 / 0
sau  /  . Concret:
(1) Pentru cazul de nedeterminare    se poate ajunge la cazul de
nedeterminare 0 / 0 astfel:
- Dacă lim f  x   lim g  x    atunci scriem
x  x0 x  x0

1 1

 1 1  g  x f  x
f  x   g  x   f  x  g  x      și
 g  x f  x  1
f  x g  x
1 1

g  x f  x
lim  f  x   g  x    lim .
x  x0  x  x0 1
f  x g  x
(2) Pentru cazul de nedeterminare 0  se poate ajunge la cazul de
nedeterminare 0 / 0 sau  /  astfel:
f  x
- Dacă lim f  x   0, lim g  x    atunci scriem f  x  g  x   și ne vom situa
x  x0 x  x0 1
g  x
g  x
în cazul 0 / 0 sau f  x  g  x   și ne vom situa în cazul  /  .
1
f  x
Trebuie analizat care dintre aceste variante este cea optimă.
(3) Pentru cazurile de nedeterminare 00 , 1 și 0 procedăm astfel:
g  x g  x
- Dacă expresia este  f  x  scriem  f  x   e g  x ln f  x și se obține unul
dintre cazurile de nedeterminare anterioare pentru exponent.

Exemple:
1)Cazul    :
 1 1  ln x   x  1
lim     lim (reducerea la cazul de nederminare 0 / 0 )
x 1 x  1
 ln x  x 1  x  1 ln x
1
ln x   x  1 
/
1
1 x
Cum lim  lim x  lim , aplicăm din nou teorema:
x 1
 x  1 ln x 
/ x 1 x  1 x 1 x ln x  x  1
ln x 
x
1  x  ln x   x  1
/
1 1  1 1  1
lim  lim   . Rezultă că lim     lim  .
x 1
 x ln x  x  1
/ x 1 ln x  2 2 x 1
 x  1 ln x  x 1  x  1 ln x 2
2)Cazul 0  :

Regula lui L’Hospital


1
1 2
ex
lim x 2 e x
2
 lim (cazul  /  )
x 0 x 0 1

x2
/
 x12  1
 e  2 2 1
 3 ex 1 1 x2
lim  /  lim x
e
 lim e x   , deci lim x 2 e x  lim .
2 2

2 x 0 x 0 1
x 0
 1  x 0
 3
x 0

 2 x x2
x 
3)a)Cazul 00 :
lim x ln x
lim x x  lim e x ln x  e x 0

x 0 x 0

ln x
lim x ln x  lim (cazul  /  )
x 0 1 x 0

x
1
   lim x  lim  x  0 . Prin urmare, lim x x  lim e x ln x  e xlim0 x ln x  e0  1.
/
ln x
lim /
1 x 0
 
x 0
1 x 0
 2
x 0 x 0

  x
x
b)Cazul 1
2x x 2  x 1 x 2  x 1
 x2  x  1  2 x ln 2 2 lim x ln 2
lim  2   lim e x  x 1  e x x  x 1
x  x  x  1 x 
 
x2  x  1
ln 2
x2  x  1
lim x ln 2  lim x  x  1 (cazul 0 / 0 )
x  x  x  1 x 1
x
/
 x2  x  1  2x 1 2x 1
 ln 2
 
 ln  x 2  x  1  ln  x 2  x  1   2
lim    lim    lim x  x  1 x  x  1 
x x 1 2
/
x 
1 x  1 x  1
 2  2
  x x
x
2  x 2  1

lim
x 2
 x  1 x 2  x  1
 lim 2
2 x 2  x 2  1
2
x  1
 2  
x  x  x  1 x 2  x  1

x
Pentru calculul ultimei limite preferăm varianta elementară (scoaterea unui
factor comun forțat, întrucât aplicarea regulii lui L’Hospital ar conduce la calcule
laborioase.
2x x 2  x 1 x 2  x 1
 x2  x  1  2 x ln 2 2 lim x ln 2
Prin urmare, lim 
x  x 2  x  1
  lim
x 
e x  x 1
 e x x  x 1
 e4 .
 
c)Cazul  0

1 1 ln x
ln x lim
lim x x  lim e x  e x x
x  x 

 ln x 
/ 1 1 ln x
1 ln x ln x lim
lim  lim  0  lim  0  lim x x
 lim e x
 e x x
 e0  1 .
x  x/ x  x x  x x  x 

Regula lui L’Hospital


Observații:
1)În general se aplică și Teoremele de tip L’Hospital și metodele elementare.
Aplicate unilateral, regulile lui L’Hospital pot conduce la calcule destul de
laborioase.
2)Nu se aplică Teoremele de tip L’Hospital pentru limitele fundamentale.
3)Dacă regula lui L’Hospital nu se poate aplica este posibil totuși ca limita să
x  cos x
existe! Spre exemplu, pentru calculul limitei lim nu putem aplica regula
x  x  cos x
1  sin x
lui L’Hospital deoarece raportul derivatelor nu este definit în nicio
1  sin x
vecinătate a lui  (în orice vecinătate a lui  există puncta de forma 2k , cu
k  pentru care sin x  1) . Totuși, limita poate fi calculate elementar:
 cos x  cos x
x 1   1
x  cos x
 lim    lim x  1 , deoarece lim cos x  0 .
x
lim
x  x  cos x x   cos x  x cos x x  x
x 1   1
 x  x

Probleme pentru aprofundarea cunoștințelor:

1.Precizați de ce nu se poate aplica regula lui L’Hospital pentru calculul


următoarelor limite:
1
x 2 sin
x  sin x
a) lim ; b) lim x .
x  x  cos x x 0 ln 1  x 

2.Justificați dacă este recomandată aplicarea regulii lui L’Hospital pentru


calculul următoarelor limite (desi condițiile de aplicabilitate sunt îndeplinite):
x e x  e x 2 x  5x
a) lim ; b) lim
x  e x  e  x
; c) lim
x 4 x  5 x
x 
1  x2
Calculați elementar aceste limite.
3.Calculați cu ajutorul regulii lui L’Hospital următoarele limite:
a)Cazul de nedeterminare 0 / 0
1  x 1 tgx  x ln 1  x   x e x  xe x5  2 x  3 sin x  cos x
lim ; lim ; lim ; lim ; lim ; lim ;
x  0 x  sin x
 x  e  x1 x  4 x  5 x4 x  
x 0 x 0 2 x e 2 3
x x
4
x
e  e  sin x  2
x 2
sin x  x x2 2 x  8  x  3 1
; lim ; lim ; lim .
 
lim
4x 1  3 2x  2  x  3
x 0 2 x 0 3
2 4 x x  2 x 1
x cos x sin x

b) Cazul de nedeterminare  / 
2x 1 x2  3 ln 1  x 2  
ln 1  e x  x2  2 xn
lim ; lim 2 ; lim ; lim ; lim ; lim , n ;
x  x  2 x  2 x  1 x  ln 1  x 

x  ln x  e 2 x

x  ex x  e x

2 x  ln x x 1 2x 1 ln x 2  x  1
lim ; lim 2 ; lim ; lim .
x  x  ln x x 
x  x  1 x x 2  x  1 x ln  x  1

Regula lui L’Hospital


c) Cazul de nedeterminare 0 
1 1

lim x   2arctgx  ; lim e x ln x ; lim  x  2  e x 4
2

x  x 0 x 2

d) Cazul de nedeterminare   
 1 1   1 1  1 ctgx 
lim   3  ; lim  2  2  ; lim  2  
x 1 x  1 x  1  x0  sin x x  x0  x
 x 
e) Cazul de nedeterminare 00
lim x sin x ; lim 1  cos x  ; lim xln x 1
x

x 0 x 0 x 0

f) Cazul de nedeterminare 1
3x
 x2 1  1

 
1
lim  2
x  x  x  1
;
 x 0
lim x  e x x
; lim  cos x  sin x
  x 0

g) Cazul de nedeterminare 0
1
1
 x 2  1  x 1
lim x ; lim  c tgx  ; lim  .
sin x

x
x  x 
x 0
 x 

Regula lui L’Hospital