Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru: Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor de gradul I și de gradul al II-lea

Probleme pentru aprofundarea cunoștințelor

1. Suma a trei numere consecutive este 42. Să se afle numerele.


2. Aflați numere reale X, care verifică relația: 𝑥 = 3𝑥 + 4.
3. Suma a două numere naturale este 99, iar diferența lor este 49. Aflați numerele.
4. Prețul unui obiect crește cu 20%, iar după o perioadă se scumpește din nou cu 10% din
noul preț. După aceste creșteri consecutive obiectul costa 132 lei. Aflați:
a) care a fost prețul inițial al obiectului;
b) cu ce procent din prețul inițial s-a mărit prețul obiectului după cele două scumpiri.
5. Lungimea unui dreptunghi este cu 3 cm mai mare decât lățimea sa, iar aria dreptunghiului
este de 28 𝑐𝑚2 . Calculați dimensiunile dreptunghiului.
6. În triunghiul dreptunghic ABC, cu măsura unghiului A de 90𝑜 și AD⊥BC, se cunosc
două elemente:
a) AB= 15cm; CD= 16cm. Calculați: BC, BD,AC.
b) AC= 45cm; BD= 48cm. Calculați: CD, BC,AB.
7. Ana și Dana sunt surori. Suma vârstelor lor este de 26 de ani.în urmă cu 4 ani vârsta Anei
era dublul vârstei Danei. Ce vârstă au în prezent cele două surori?
8. Diferența a două numere este 2563. Împărțind cele două numere obținem câtul 19 și
restul. Aflați numerele.
9. După două reduceri consecutive cu 12% și respectiv 10% un obiect costă 198 de lei.
Aflați prețul inițial al obiectului.
10. Suma actuală a vârstelor tatălui, mamei și fiului este 77 de ani. Dacă peste doi ani mama
va avea vârsta actuală a tatălui, iar peste 21 de ani fiul va avea vârsta de acum a mamei,
aflați ce vârstă are fiecare în prezent.

Exercițiile pe care nu le rezolvăm rămân ca tema.