Sunteți pe pagina 1din 3

[Ty

pe
the
doc
um
ent
title
]
[Type
the
docum
ent
subtitle
]

ManUser
MINISTERUL EDUCATIEI
NATIONALE SI CERCETARII
STIINTIFICE

MINISTERUL TINERETULUI SI
SPORTULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE PENTRU SPORT

BIOMOTRIC
SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT
PENTRU CERCETAREA
PARAMENTRILOR DE
BIOMOTRICITATE ÎN POPULAȚIA
TÂNĂRĂ DIN ROMÂNIA

2017
BIOMOTRIC
SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT PENTRU CERCETAREA PARAMENTRILOR DE
BIOMOTRICITATE ÎN POPULAȚIA TÂNĂRĂ DIN ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT