Sunteți pe pagina 1din 10

Cotizație Sindicat - Lege

Retinerea cotizatiei de sindicat este nelegala deoarece eu nu sunt membru de sindicat si nici nu am
fost niciodata de cand lucrez in invatamant. La constituirea sindicatului din cadrul scolii, eu nu am
semnat nicio adeziune la aceasta forma de asociere.
Prin retinerea cotizatiei de sindicat fara documente justificative s-a incalcat prevederile art. 41, pct. 2,
lit. b) din L. 82/1991 ceea ce constituie contraventie.
A fortiori, retinerea cotizatiei de sindicat, fara consimtamantul meu, constituie o incalcare a
prevederilor alin. (2) al art. 91 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-
2010 potrivit caruia: (2) Retinerea si deducerea fiscala a cotizatiei se fac pe baza cererii organizatiei
sindicale, la care se ataseaza lista membrilor de sindicat si semnatura acestora de acceptare a
retinerii. Lista se inainteaza angajatorului la inceputul fiecarui an de catre sindicat si va fi actualizata
ori de cate ori este nevoie, de catre acesta.
Totodata, consider un abuz trecerea mea in randul membrilor de sindicat si incalcarea prevederilor
ar. 2 alin. (3) din Legea nr. 54/2003 potrivit caruia: Art. 2. (3) Nicio persoana nu poate fi constransa sa
faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau nu dintr-o organizatie sindicala.
Paratul invoca retinerea cotizatiei de sindicat prevederile Contractului de colectiv de munca nr.
XXXXXXX. Acorul colectiv de munca prevede: Salariatii scolii, care beneficiaza de prevederile
prezentului contract colectiv, vor platii o contributie lunara de 1% din venitul brut, pentru
desfasurarea negocierilor colective si pentru executarea acestuia, care va fi retinuta pe statul de plata
si virata in contul...
Pentru ca articolul nu s-a incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, clauza este lovita de nulitate
absoluta, iar retinerea unei sume din salariul meu este nelegala din urmatoarele considerente:
a) potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996 (r) contractele colective
de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor, iar in alin. (1) al art. 8
se prevede: Clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai in limitele si in conditiile
prevazute de prezenta lege. In lege nu se prevede cotributia salariatului nesindicalist la constituirea
fondului de negociere.Cerinta de legaliate a acordului este stipulata si in art. 969 C. civil, care prevede
ca numai conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.
b) Constituirea fondului de negociere este prevazut in art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/996 potrivit
caruia : (3) Prin contractul colectiv de munca partile pot conveni constituirea unui fond din
contributia patronatului, destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective.
Retinerea sumei din partea unui nemembru de sindicat constituie imbogatirea fara justa cauza.
Potrivt art. 98 din contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 unitatilor le
revine sarcina constituirii fondului de negociere, care vor prevedea in bugetele de venituri si
cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor
destinate activitatilor in domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la
toate nivelurile.
c) Se incalca prevederile art. 56, referitoar la contributiile financiare, din Constitutia Romaniei: orice
prestatii fiind interzise, in afara celor stabilite prin lege.
d) Art. 164 alin. (1) din C. muncii prevede ca nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara
cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

Onorata instanta,domnule presedinte


In fluturasul de salariu (atunci cand l-am primit) la retineri scrie sindicat si nu contributie negociere
colectiva . Potrivit art. 98 alin. (2) din CCUNN constituirea fondurilor destinate activitatilor in
domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca, la toate nivelurile se vor
calcula luand ca baza suma de 1 leu/salariat/an, raportate la numarul mediu de salariati din anul
precedent, si nu 1% cum pretinde angjatorul.
Am spus, in nenumarate randuri sa nu mi se retina nici o suma din salariu pentru ca nu sunt membru
de sindicat si nu ma pot constrange sa fac parte dintr-o asociatie , mai ales de tip sinicat rosu. De
altfel, in art. 20 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului se prevede ca nimeni nu poate fi silit
sa faca parte dintr-o asociatie.
In raspunsul primit paratul invoca prevederea din contrcatul colectiv de munca. Domnul director al
scolii nu este membru de sindicat si nu i se retine cotizatia, desi si el are si calitatea de angajat si deci
trebuie sa se supuna prevederilor contractul colectiv de munca.

Legea dialogului social (adoptată în mai 2011) spune, la art. 3 alin. (3), că „nicio persoană nu poate fi
constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizație
sindicală”. Iar Codul Muncii prevede (art. 169 alin. 1) că „nicio reținere din salariu nu poate fi
operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege”.

De pildă, Curtea de Apel Timișoara a decis, în 2008, că Institutul de Boli Cardiovasculare


Timișoara nu este obligat să rețină salariaților care nu sunt membri de sindicat o contribuție
lunară de 0,6% din salariu, așa cum solicitase Uniunea Județeană Sanitas Timiș. Arătând că
reținerea cotizației pentru sindicaliști se face în baza acordului acestora, magistrații au
precizat că „aceeași regulă trebuie aplicată și în cazul salariaților nesindicaliști” (decizia
nr. 1417/2008).

La rândul său, Curtea de Apel Bacău a decis, în octombrie 2009, că este ilegală reținerea unei
contribuții din salariul nemembrului de sindicat din mai multe motive. Printre acestea, faptul
că, potrivit Codului fiscal și legilor speciale, doar reținerile pe statul de plată pentru CAS,
șomaj, asigurări de sănătate și impozit pe venit nu cer imperativ acordul scris al
salariatului. Pe cale de consecință, „pentru celelalte rețineri se cere acordul scris, prealabil al
salariatului”, se arată în decizia magistraților (nr. 1484/2009).

„Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în
condițiile prevăzute de lege, astfel cum prevede art. 132 din Legea dialogului social, iar potrivit art.
142 din același act normativ, clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate
cu încălcarea prevederilor art. 132 sunt lovite de nulitate”, se arată în răspunsul Ministerului Muncii.
Or, după cum am arătat mai sus, Codul Muncii spune clar cum poate fi operată vreo reținere
salarială, iar Legea dialogului social reglementează libertatea de a face sau nu parte dintr-un sindicat,
prevăzând suplimentar că reținerea cotizației de sindicat se poate face doar „la cererea organizației
sindicale și cu acordul membrilor acesteia”.
Avocat: Salariații se pot adresa instanței

Digi24.ro a contactat și un avocat specializat pe Dreptul muncii, pentru a vedea ce soluție au


la îndemână salariații afectați financiar, în condițiile în care autoritățile admit că este o
problemă în colectarea taxei de nemembru, dar nimeni nu ia vreo măsură. „Cei care constată
că li se reţine din salariu cotizaţia, deşi nu sunt membri de sindicat, se pot adresa
instanţei. Angajatorul este cel care percepe această indemnizaţie, ca urmare te adresezi
lui. În cazul în care nu îţi este respectată dorinţa de a nu cotiza sau de a nu ţi se percepe
o anumită sumă, atunci se poate merge cu o acţiune în instanţă, pe dreptul muncii,
împotriva angajatorului”, a explicat avocatul Alin Inășel.

Potrivit acestuia, litigiile pe Dreptul muncii „durează și șase luni, și un an”. Speța este însă
simplă: „Cei care sunt membri de sindicat plătesc acest procent cu titlu de cotizaţie. Celor
care nu sunt membri de sindicat nu ar trebui să li se ia niciun fel de taxă pentru că ei nu
doresc să fie reprezentaţi de un sindicat. Or, a fi membru de sindicat este un drept, iar
dacă nu eşti membru nu trebuie să fii sancţionat pentru acest lucru. Iar asta, cu atât mai
mult cu cât, ştim foarte bine, din 2011 nu mai există contract colectiv de muncă la nivel
naţional. (...) Iar ceva ce nu există poate fi lege între părţi?”.

Retinerea cotizatiei pentru membrii sindicali este prevazuta de lege. Ca atare, solicitarea angajatului
de a nu i se mai retine aceasta cotizatie este nula de drept. Vedeti legea 62/2011.

Art. 6
(1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind cel putin urmatoarele prevederi cu privire la:
a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
c) drepturile si indatoririle membrilor;
d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;
e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata
mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;
g) marimea si compunerea patrimoniului initial;
h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea
patrimoniului.
(2) Clauzele statutare contrare legilor in vigoare sunt nule de drept.

STATUTUL UNIUNII JUDEȚENE SINDICALE “ SANITAS” DÂMBOVIȚA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Se constituie Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” , care


reunește în baza liberului consimțământ organizațiile sindicale din
unitățile sanitare de pe teritoriul județului.
Organizațiile sindicale “SANITAS” din unitățile sanitare sunt formate din
asistenți medicali și membrii asociați, reuniți indiferent de naționalitate,
sex, convingeri politice, religie și vârstă.

Art.2 Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” Dâmbovița, parte


componentă a Federației SANITAS din România, este o organizație fără
caracter politic, independentă față de organele de stat, față de partidele
politice și față de orice altă organizație.

Art.3 Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” Dâmbovița se constituie în


scopul apărării și promovării intereselor profesionale, economice, sociale,
culturale și sportive ale membrilor săi și a drepturilor acestora, prevăzute
în legislația muncii și în contractele colective de muncă.

Art.4 Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” Dâmbovița are


personalitate juridică potrivit sentinței civile nr. 27/03.06.1992 și are
sediul în Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78.

CAPITOLUL II

PRINCIPII DE ORGANIZARE

Art.5 Uniunea se organizează la nivel județean prin afilierea liber


consimțită a organizațiilor sindicale “SANITAS” din unitățile sanitare.
Art.6 Membrii uniunii pot fi organizațiile sindicale “SANITAS” din rețeaua
sanitară de stat sau particulară care au personalitate juridică proprie și
sindicatele constituite ca filiale ale uniunii, care își dobândesc
personalitate juridică prin efectul înregistrării uniunii sindicale.

Art.7 Constituirea, afilierea la uniune și dizolvarea uniunii se poate face


numai pe baza liberului consimțământ al organizațiilor sindicale
componente.

Art.8 Sindicatele “SANITAS” din unitățile sanitare se organizează conform


art. 2 din Legea 54/24.01.2003.

Art.9 Alegerea organelor de conducere la toate nivelele se face prin vot


secret.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE UNIUNII SINDICALE JUDEȚENE “SANITAS”

Art.10 Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” Dâmbovița acționează


pentru obținerea și păstrarea drepturilor legale ale membrilor săi și
crearea unui cadru legal de desfășurare a activității prin inițierea de :
a). Întruniri;
b). Petiții;
c). Tratative;
d). Mitinguri;
e). Demonstrații;
f). Interpelări;
g). Grevă (în toate formele sale).

Art.11 Greva se organizează în cazul încălcării drepturilor de sindicat și


care nu au fost soluționate prin celelalte forme de lupta sindicală.
Declanșarea grevei se face conform reglementărilor legale cu asigurarea
serviciilor de urgență cu minim de personal.

Art.12 Uniunea apară drepturile membrilor săi ce decurg din legislația


muncii și contractele colective de muncă în fața organelor de jurisdicție și
a altor organe de stat sau obștești, prin apărătorii proprii sau aleși.

Art.13 Comitetele directoare (consiliile de administrație) ale unităților


sanitare au obligația de a invita delegatii aleși ai uniunii să participe la
discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau
cultural. În scopul aparării intereselor sociale ale membrilor, uniunea are
dreptul de a primi informațiile necesare privind constituirea și folosirea
fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă, protecției muncii,
asigurărilor și protecției sociale.

Art.14 Uniunea poate delega reprezentanți la cererea unităților afiliate să


trateze cu conducerile administrative, să le asiste sau să le reprezinte
interesele în toate situațiile.
CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Art.15 Drepturi :
a).să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;
b).să beneficieze de sprijinul uniunii în acțiunile revendicative;
c).să beneficieze de sprijin juridic;
d).să beneficieze de bazele de odihnă și tratament, sport-turism, culturale
ale uniunii;
e).să fie informați asupra activității uniunii;
f).să fie reprezentați de uniune în fața altor organe și organizații;
g).să beneficieze de sprijin material pentru acțiuni cu caracter de urgență;
h).să beneficieze de cursuri de calificare, policalificare, perfecționare, etc.,
organizate de uniune;
i).să se retragă din uniune fără restituirea cotizațiilor plătite și a altor
contribuții.

Art.16 Îndatoriri :
a).să respecte Statutul și Regulamentul de funcționare ale uniunii;
b).să achite cu regularitate cotele de participare la fondul uniunii și la
fondul central; neachitarea cotelor datorate timp de 3 luni consecutiv
atrage după sine excluderea din uniune;
c).să se supună controlului Comisiei de Revizie și Control;
d).să participe și să sprijine activitatea uniunii;
e).să se solidarizeze cu acțiunile organizate de uniune;
f).să nu inițieze acțiuni în numele uniunii.

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.17 Uniunea Județeană Sindicală “SANITAS” Dâmbovița este condusă


de :
- Conferință;
- Consiliu;
- Birou Executiv;
- Președinte.

Art.18 Conferința :
a).este organul superior de conducere al uniunii;
b).se întrunește anual sau ori de cate ori este nevoie fiind convocată de
Biroul Executiv, Consiliul Județean sau Comisia de Revizie și Control;
c).este legal constituită în prezența a 2/3 din numărul membrilor
(delegaților) care sunt obligați să prezinte mandate de reprezentare din
partea organizațiilor sindicale din care provin, 1 la 20 de membrii;
d).ia hotărâri cu majoritate simplă;
e).alege prin vot secret odată la 4 ani Biroul Executiv al Consiliului
Județean și membrii Comisiei Județene de Revizie și Control;
f).aprobă sau respinge modificări ale statutului propriu;
g).hotărăște în probleme de afiliere și excludere a membrilor uniunii;
h).stabilește norme de reprezentare la Conferința Județeană;
i).hotărăște înlocuirea persoanelor din conducerea uniunii;
j).analizează și aprobă raportul finaciar contabil prezentat de Consiliul
Județean;
k).analizează și aprobă proiectele de buget;
l).analizează și hotărăște asupra problemelor principale ale activității
sindicale;
m).stabilește cuantumul vărsământelor pentru fondul uniunii;
n).analizează, hotărăște și sancționeaza activitatea membrilor Consiliului
Județean.

Art.19 Consiliul :
a).este organul superior de conducere și este validat pe o perioadă de 4
ani;
b).este format din membrii Biroului Executiv și liderii sau reprezentanții
organizațiilor sindicale “SANITAS” Dâmbovița din unitățile sanitare afiliate;
c).lucrează în sesiuni lunare sau ori de câte ori este nevoie la convocarea
Biroului Executiv, a 1/3 din Consiliul Județean sau a Comisiei Judetene de
Revizie și Control pentru probleme deosebite;
d).este statutar constituit în prezența a 2/3 din membrii săi și ia hotărâri
cu majoritate simplă;
e).lucrează prin comisii permanente în perioadele dintre sesiuni;
f).aprobă bugetul uniunii;
g).reprezintă interesele uniunii în raporturile cu organele administrației de
stat sau organizațiile obștești;
h).stabilește structura organizatorică a uniunii;
i).răspunde pentru activitatea desfășurată în fata Conferinței Județene;
j).aprobă afilierea și excluderea de membrii;
k).analizează, hotărăște și sancționează activitatea membrilor săi;
l).alege Comitetul de grevă și Comisia de negocieri.

Art.20 Biroul Executiv :


a).este ales de Conferință pe o perioadă de 4 ani și este format din :
-președinte;
-2 vicepreședinți;
-secretar;
-responsabil financiar;
b).soluționează problemele curente ale uniunii în perioadele dintre
sesiunile Consiliului și asigură punerea în practică a hotărârilor acestuia;
c).acordă mandatul de reprezentare a uniunii comisiilor permanente care
au relații cu terții;
d).coordonează, îndrumă și sprijină activitatea comisiilor permanente;
e).convoacă Conferința și Consiliul între sesiuni;
f).face propuneri privind afilierea și excluderea de membrii;
g).îndeplinește și alte atribuții date în competența sa de Consiliu și
Conferință.

Art.21 Președintele :
a).este ales prin vot secret;
b).reprezintă uniunea în relațiile cu terții;
c).conduce și coordonează lucrările Biroului Executiv și ale Consiliului
Județean;
d).convoacă Biroul Executiv în ședințe extraordinare;
e).acordă mandate de reprezentare a uniunii membrilor Biroului Executiv;
f).convoacă Consiliul Județean ori de câte ori este nevoie;
g).încheie contracte și convenții cu personae fizice și juridice cu aprobarea
Biroului Executiv
h).răspunde personal pentru orice acțiune păgubitoare uniunii dacă prin
încheierea unor acte juridice sau depășire de competență produce daune,
cu excepția celor provocate de forță majoră.

Art.22 Vicepreședinții :
a).îndeplinesc atribuții de președinte de Comisie permanentă;
b).pot suplini președintele în absență pe bază de mandat special
nominalizat acordat de președinte cu aprobarea Biroului Executiv;
c).îndeplinesc alte sarcini atribuite de Biroul Executiv și Consiliul Județean;
Art.23 Comisiile permanente de lucru:
a).fiecare Comisie este coordonată de un vicepreședinte și are 5 membrii;
b).comisiile îndeplinesc atribuții date în competența lor de Conferința
Județeană și Consiliul Județean;
c).comisiile desfășoară activitatea în limitele mandatului dat de Biroul
Executiv;
d).activitatea comisiilor permanente de lucru la nivel județean este
coordonată de comisiile similare ale Consiliului Național “SANITAS”.

Art.24 Comisia Organizatorică și de Secretariat :


a).este coordonată de secretarul organizatoric;
b).face propuneri privind îmbunătățirea structurilor organizatorice;
c).centralizează și controlează evidența membrilor cotizanți ai uniunii;
d).organizează și coordonează sistemul de secretariat al uniunii.

Art.25 Comisia Financiară și Bugetară :


a).este condusă de trezorier;
b).administrează fondurile bănești și mijloacele materiale ale uniunii;
c).urmărește repartizarea și modul în care se cheltuiesc cotizațiile încasate
de la organizațiile sindicale afiliate;
d).coordonează administrarea veniturilor realizate din bazele proprii de
odihnă, cultură, sport și alte surse;
e).supraveghează investițiile cu aprobarea Biroului Executiv și a Consiliului
Județean;

Art.26 Comisia profesională :


a).îndeplinește atribuții în domeniul pregătirii profesionale;
b).organizează cursuri de perfecționare, de calificare și policalificare
profesională;
c).organizează seminarii, sesiuni de comunicări științifice, conferințe și
alte activități de specialitate;
d).colaborează cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România.

Art.27 Comisia Juridică :


a).coordonează modul de asigurare a protecției și securității muncii;
b).propune măsuri de îmbunătățire a acestor norme și are împuternicirea
să apeleze la reglementările de specialitate pentru impunerea lor;
c).face propuneri de îmbunătățire a actelor normative care reglementează
activitatea uniunii;
d).analizează cererile, reclamațiile, sesizările și petițiile primite, iar pentru
cazurile în care problemele ridicate depășesc competența comisiei,
contactează persoanele care pot soluționa cererile;
e).promovează petiții și interpelări la organele administrației de stat și
particulare, obștești la nivel județean;
f).poate face interpelări oricând la conducerea uniunii.

Art.28 Comisia social-umanitară de apărare a drepturilor femeii și


tineretului :
a).realizează progamul stabilit de Conferință pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă, de viață și protecție socială a membrilor de sindicat;
b).stimulează mișcarea feministă la nivel județean și asigură protecția
socială a femeii;
c).se preocupă de problematica feministă și organizează programe
educative specifice;
d).stimulează resortul de turism social.

Art.29 Comisia sport-turism și cultural-artistică :


a).organizează manifestări sportive, excursii în țară și străinătate,
spectacole, reuniuni, simpozioane, biblioteci și cluburi;
b).asigură administrarea și dezvoltarea bazelor sportive, a bazei proprii de
odihnă și tratament;
c).asigură organizarea unor centre de vacanță.

Art.30 Comitetul de organizare a acțiunilor de protest :


a).are caracter temporar și este compus din :
- Comitetul de grevă;
- Comitetul de negociere, ambele alese de Consiliul Județean;
b).comitetul de grevă este format din 5 membrii, se ocupă de organizarea
întrunirilor, mitingurilor și grevelor și stabilește modul de acțiune potrivit
legilor în vigoare;
c).comisia de negociere este compusă din 5 membrii, 2 din Biroul Executiv
și 3 din Consiliul Județean și are împuternicirea de a purta tratative în
timpul desfășurării acțiunilor;
d).comisia de negociere este delegată de Consiliul Județean pe perioada
conflictului de muncă să dispună încetarea grevei;
e).întreaga activitate a Comitetului de grevă și a Comisiei de negociere la
nivel județean este coordonată de Comitetul de organizare a acțiunilor de
protest al Federației “SANITAS”.

Art.31 Comisia de Revizie și Control :


a).se alege de Conferință prin vot secret, se compune din 3 membrii și
lucrează cu minimum 2 membrii;
b).verifică activitatea financiară și modul în care sunt gospodărite bunurile
materiale ale uniunii și a organizațiilor sindicale afiliate;
c).verifică orice sesizare privind membrii organelor de conducere,
prezentând rezultatul verificării în fața organului superior din care fac
parte persoanele în cauză;
d).activitatea comisiei este coordonată de Comisia Centrală de Revizie și
Control a Federației “SANITAS”.

CAPITOLUL VI

FONDURILE BĂNEȘTI ȘI MIJLOACELE MATERIALE ALE UNIUNII


Art.32 Fondurile Uniunii se constituie din : 60% din cotizațiile încasate de
organizațiile sindicale de la membrii de sindicat din care corespondentul a
40% formează fondul uniunii, iar corespondentul a 20% se virează
Consiliului Național al Federației “SANITAS”.
Art.33 Cotizația sindicală este de 1% din salariul brut și se plătește lunar.
-plata ei este obligatorie pentru toți membrii de sindicat.
-neplata la zi a cotizației de către un membru al uniunii atrage după sine
suspendarea dreptului de a mai participa la lucrările Conferinței și
Consiliului Județean.
-membrii care nu au plătit cotizația timp de 3 luni consecutive sunt excluși
din uniune.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.34
1. Mandatul membrilor Consiliului Județean și Biroului Executiv ia sfârșit la
expirarea perioadei pentru care aceștia au fost aleși.
2. Persoanele prevăzute la al.1 pot fi revocate de Conferința întrunită în
sesiune extraordinară la cererea Comisiei de Revizie și Control pentru
abateri grave pedepsite de legea penală sau care aduc atingere gravă
intereselor organizației sindicale din care fac parte.

Art.35 Membrii uniunii care au abateri grave de la prevederile statutare și


care aduc prejudicii morale sau materiale uniunii județene sunt pasibili de
următoarele sancțiuni :
-punerea în discuție în Consiliul Județean;
-suspendarea pe o perioadă limitată din Consiliul Județean;
-revocarea din Consiliul Județean.

Art.36 Nici una dintre persoanele care fac parte din organele de
conducere ale uniunii la toate nivelele nu poate deține funcții de
conducere în organizații sau partide politice.

Art.37 Uniunea are siglă și ștampilă proprie.

Art.38 Patrimoniul uniunii este indivizibil și netransmisibil.

Art.39 Prezentul statut aprobat de Conferința Județeană înlocuiește


statutul înregistrat la tribunalul din Târgoviște prin sentința civilă nr.
27/03.06.1992 și se depune spre înregistrare conform art.15 din legea
54/2003.

Art.40 Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării și va fi însoțit de


Regulamentul de Organizare și Funcționare.