Sunteți pe pagina 1din 15

IV.3.2.

Protecţia minimală de tensiune

Protecţia minimală de tensiune se realizează cu relee de minimă tensiune conectate în


secundarul TT, ca în schemele din fig. IV.11 a, b şi c. Protecţia acţionează (releul de tensiune
îşi închide contactul) atunci când tensiunea, în sensul scăderii, atinge valoarea Upp – tensiune
de pornire a protecţiei, deci pentru

U p ≤U pp

(IV.15)

Tensiunii de pornire a protecţiei Upp îi corespunde tensiunea de pornire a releului, Upr:

U =
pr

U
pp

(IV.16)

n
TT

11
Fig. IV.11. Reprezentări ale protecţiei minimale de tensiune (a, b, c) şi caracteristica de
acţionare a releului minimal cu cnî (d)

Protecţia de tensiune îşi revine (releul de tensiune îşi deschide contactul), atunci când
tensiunea, în sensul creşterii, atinge valoarea Urev.p – tensiune de revenire a protecţiei adică

pentru:

U ≥U
p rev. p

(IV.17)

Tensiunii de revenire a protecţiei îi corespunde tensiunea de revenire a releului, Urev.r:

U =
rev.r
U
rev. p

(IV.18)

n
TT

Caracteristica de acţionare a unui releu de minimă tensiune cu contact normal închis este
prezentată în fig. IV.11.d, unde y reflectă starea contactului de ieşire.

Coeficientul de revenire Krev al releelor maximale de tensiune se defineşte:

K =
rev

U
rev.r

U
rev. p

>1

(IV.19)

U
pr
U
pp

Releele de minimă tensiune se realizează într-un mod asemănător cu releele maximale de


curent: în aceste condiţii pentru releele electromagnetice se obţine Krev = 1,15 iar pentru

cele electronice, Krev = 1,01.


Fig. IV.12. Domeniul valorilor tensiunii în regim normal şi de scurtcircuit

12
Protecţia sistemelor electrice

În fig. IV.12 sunt prezentate domeniile corespunzătoare regimului normal, în care:

U∈ U
[ ,U
]
min.expl max.expl

(IV.20)

şi regimului de scurtcircuit, pentru care:

U <U
min.expl.

(IV.21)

Tensiunea de pornire Upp şi cea de revenire, Urev.p trebuie să îndeplinească condiţiile:

U <U
pp min.expl.

(IV.22)

U <U
rev. p min.expl.
Dacă în (IV.22) considerăm:

U
min.expl.

U =
rev. p

(IV.23)

K
sig

unde Ksig > 1, din (IV.19) şi (IV.23) rezultă relaţia de calcul a tensiunii de pornire:

U pp =

U
min.expl.

(IV.24)
K K
sig rev

Protecţia de minimă tensiune nu se utilizează ca protecţie de sine stătătoare ci în combinaţie


cu protecţia maximală de curent pentru creşterea sensibilităţii acesteia.

IV.3.3. Protecţia maximală de tensiune

Protecţia maximală de tensiune permite detectarea unor defecte nesimetrice, ca în fig. IV.13.a
în care este prezentată o protecţie maximală de tensiune de secvenţă inversă (utilizată pentru
creşterea sensibilităţii protecţiei de minimă tensiune a GS) şi în fig. IV 13.b în care este
prezentată o protecţie maximală de tensiune de secven ţă homopolară (utilizată împotriva
punerilor monofazate la pământ) în care releul maximal de tensiune este conectat în secundarul
în triunghi deschis al TT.

De asemenea, protecţia maximală de tensiune se utilizează împotriva creşterii tensiunii unor


EP: în acest caz, schemele sunt similare cu cele din fig. IV.11 a, b, c, cu observaţia că releele
minimale (U <) sunt înlocuite de cele maximale (U >).

Şi în cazul acestei protecţii se pot defini:

Tensiunea de pornire a protecţiei, Upp, este valoarea la care, în sensul creşterii tensiunii,
protecţia acţionează:

U p >U pp .

(IV.25)

■ Tensiunea de pornire a releului,


U
pp

U
pr

(IV.26)

n
TT
Tensiunea de revenire a protecţiei, Urev.p, este valoarea la care, în sensul scăderii tensiunii,
protecţia îşi revine:

U ≤U
p rev. p

(IV.27)

IV. Principiile de realizare a instalaţiilor de protecţie

13
Fig. IV.13. Protecţii maximale de tensiune de secvenţă inversă (a), homopolară (b) şi
caracteristica releului maximal de tensiune cu cnd (c)

■ Tensiunea de revenire a releului,

U =
rev.r

U
rev. p

(IV.28)

n
TT

■ Coeficientul de revenire:
U
rev. p

K =
rev

U
rev.r

<1

(IV.29)

U
pr

U
pp
Caracteristica de acţionare a unui releu maximal de tensiune cu contact normal deschis este
prezentată în fig. IV.13.c.

Releele maximale de tensiune se pot realiza pe aceleaşi principii ca şi cele maximale de curent.
Pentru releele maximale de tensiune electromagnetice, Krev = 0,85 iar pentru cele

electronice Krev = 0,99.

Fig. IV.14. Domeniile tensiunii de secvenţă inversă sau de secvenţă homopolară în regim
normal şi de scurtcircuit nesimetric
Pentru stabilirea valorii tensiunii de pornire Upp a protecţiilor maximale de tensiune de
secvenţă inversă sau homopolară, conform fig. IV.14, trebuie adoptate condiţiile:

14
Protecţia sistemelor electrice

U >U
pp dez.max.FTSI

(IV.30)

sau

U >U
pp dez.max.FTSH

care conduc la relaţiile:

U =K U
pp sig dez.max.FTSI
(IV.31)

sau

U =K U
pp sig. dez.max.FTSH

unde Ksig > 1.

Pentru protecţiile maximale împotriva creşterii tensiunii peste valoarea normală, conform fig.
IV.12.

U >U
pp max.expl.

(IV.32)

care conduce la relaţia:

U
max.expl.

U pp =

(IV.33)
K K
sig rev

unde Ksig > 1.