Sunteți pe pagina 1din 2

Muzeul este o instituție permanentă, aflată în serviciul societății, deschisă publicului,

care se ocupă cu strângerea, păstrarea, identificarea, catalogarea, analizarea, menținerea,


conservarea și expunerea de diverse obiecte sau artefacte ce prezintă interes
științific, istoric, artistic, tehnologic, în scopul studierii, educării, relaxării vizitatorilor, a
oamenilor de știință.
Muzeul este format din documente, date, imagini şi informaţii, indiferent de suportul pe
care se află, care trebuie protejate şi conservate în vederea consultării ulterioare pe criterii
istorice, biblioteconomice sau culturale. Aici sunt acumulate documente istorice, studii
monografice, articole ştiinţifice, cercetări, comunicări la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice,
publicaţii despre Bibliotecă, apărute în Republica Moldova şi în alte ţări, în diferite limbi ale
lumii.
Muzeul permite accesul la informaţiile Bibliotecii şi despre Bibliotecă într-un mod rapid,
uşor şi exact. Utilizatorii au la dispoziţie opţiuni avansate de căutare şi vor putea vizualiza
documentele căutate, ceea ce poate contribui la facilitarea investigaţiilor în procesul activităţii
ştiinţifice.
Termenul de „muzeu” desemnează, de asemenea, clădirea propriu-zisă în care se găsesc
păstrate, conservate și expuse acele obiecte, artefacte sau lucruri care au o legătură, într-un fel
sau altul, cu civilizația umană.
Cuvântul „muzeu” provine din latinescul museum (la plural musea), care la rândul său a
fost preluat din greaca veche, mouseion, semnificând un loc sau un templu dedicat muzelor,
divinități patronatoare a artelor și literelor în Grecia Antică. Ca atare, mouseion era, pentru grecii
antici, o clădire special dedicată studiului și creației. Spre exemplu, unul din primele muzee
create în istorie a fost un institut pentru filosofie și cercetare de pe lângă biblioteca din
Alexandria, fondat de Ptolomeu I Soter în jurul anului 280 î.H
În timp ce muzeele din alte epoci aveau tendința de a fi universale, muzeele moderne se
concentrează pe un subiect particular sau chiar aparțin uneia sau mai multor categorii,
precum artă, artă modernă, arte vizuale, arte aplicate, arheologie, antropologie și etnologie,
etnologie și folclor, filatelie, istorie, istorie culturală, istorie militară, istorie
naturală, numismatică, tehnologie, știință. În cadrul acestor subiecte de interes, muzeele se pot
specializa și mai departe, devenind muzee de agricultură, geologie, istorie locală, de istoria
aviației, pedologie sau petrografie.
Orice muzeu are o colecție de fond de obiecte și artefacte selecționate din domeniul
specific de reprezentare. Toate piesele muzeelor sunt catalogate și inventariate, având o evidență
a achiziționării și provenienței lor. Sunt de asemenea periodic supuse analizei stării lor
de conservare și trecute regulat printr-un proces de menținere și restaurare. Colecțiile tematice au
fiecare cel puțin câte o persoană responsabilă de menținerea, păstrarea, conservarea și expunerea
artefactelor.