Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICA COMISIEI METODICE LA NIVEL DE UNITATE

PE SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020

COMPON TEMA
N
ENTE ALE ACTIVITĂ
R RESPO
ACTIVITĂ OBIECTI DA ŢII
C NSABIL
ŢII VE TA MOD DE
R I
METODIC REALIZAR
T
E E

I COMPONE Dezvoltar 06. Planificarea Compon


NTA ea 09. si enta
STIINTIFI abilitatii 201 organizarea comisiei
CA de selectie 9 comisiei metodice
si metodice DIRECT
manipular OR
ea Raportul
informatie 11. asupra
i stiintifice 09. activitatii
201 comisiei
9 metodice
desfasurata
in anul scolar
2019-2020.
18. Propuneri Responsa
09. pentru bil
201 activitatile ce Comisie
9 se vor Metodica
desfasura in Cadre
anul scolar didactice
2019-2020
Intocmirea
graficului de
activitati al
Comisiei
Metodice a
educatoarelor
.

2.1 Analiza Responsa


0.2 evaluarii bil
019 initiale Comisie
desfasurata Metodica
in periaoada Cadre
09.09- didactice
29.09.2019.
Observarea si
consemnarea
datelor
copiilor in
caietul de
observatii si
in fisele de
progres.
Discutarea
materialelor
primite de la
Consfatuirile
cadrelor
didactice.
25. Prezentarea Responsa
09. planului bil
201 managerial al Comisie
9 Comisiei Metodica
Metodice Director
pentru
Imbogatir semestrul I
ea si graficul
experiente activitatilor.
i didactice
9.1 “Acces Compon
0.2 echitabil enta
019 generalizat si comisiei
calitatea in metodice
educatie
timpurie” –
Cultivarea scrisoare
interesulu metodica-
i pentru Dezbatere
cercetare
si 27. Activitate FD
experimen 11. demonstrativ
tare 201 a
9
04. “Sa Compon
12. impodobim enta
201 bradul, comisiei
9 impreuna!" metodice
-activitate Director
demonstrativ Parinti
a cu parintii
13. „Stimularea GD
11. inteligentelor
201 multiple in
9 gradinita”
REFERAT
Dezvoltar 30. Cercul Responsa
ea 10. pedagogic – bil
capacitatii 201 prilej de Comisie
de 9 formare Metodica
valorizare continua DIRECT
maxima a pentru OR
potentialu cadrele
lui didactice”
propriu(d MASA
ezvoltarea ROTUNDA
carierei) 23. Activităţi Responsa
10. curriculare și bil
201 extracurricul Comisie
9 are care să Metodica
vizeze Cadre
educaţia didactice
pentru
sănătate,
educaţia
civică,
ecologică,
educaţia
rutieră.

II COMPONENTA Dezvoltarea abilitatilor 16.10.2019 „Managementul calitatii OR


MANAGERIALA de totale in institutiile
planificare,organizare,d prescolare moderne”
ecizie,control,evaluare,c REFERAT
onsiliere

III 06.11.2019 „Dezvoltarea abilitatilor GR


socio-emotionale la copii cu
varste intre 3-6 ani”
REFERAT
11.12.2019 “Gradinita pentru toti” Consilier scolar
(familiarizarea cu notiunile Componenta comisiei
COMPONENTA referitoare la gradinita metodice
PSIHOPEDAGOGICA icluziva”)
Masa rotunda
Dezvoltarea capacitatii 20.11.2019 Alfabetizarea emotionala
de accesibilizare a prin joc la varsta prescolara” Componenta comisiei
continuturilor la Dezbatere. metodice
particularitatile de
varsta si individuale ale
copiilor

IV COMPONENTA SOCIALA Cultivarea relatiei 18.12.2019 Beneficiile activitatilor de FS


-gradinita –familie consiliere a parintilor si
-educatoare-copil parteneriate cu comunitatea.
-copil-copil
-gradinita-comunitate Referat

S-ar putea să vă placă și