Sunteți pe pagina 1din 47

UPC Digital TV

Utilizatorului
Manualul Infinite posibilităţi

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 1 9/11/09 2:09 PM


manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 2 9/11/09 2:09 PM
Cuprins

1. Introducere 5 Blocarea canalelor 20


Setarea memo-urilor (notelor) 21
Care sunt beneficiile televiziunii digitale şi ale Mediabox-ului? 5
Setarea „Canale favorite“ 22
Despre instrucţiuni 5
Găsești ușor 22
Smart Card-ul (Cartela) 6
Instalare 7
7. Video Recorder Digital - DVR (Opţional) 24
Înregistrarea programelor 24
2. Telecomanda 8 Înregistrarea instantanee 24
Butoane de pe telecomandă 8 Înregistrarea cu ajutorul „Ghidului TV” 24
Setarea telecomenzii 9 Serialele mele 25
Înlocuirea bateriilor 10 Înregistrarea la un moment stabilit 26
Setările 27
Rezumatul înregistrărilor programate 27
3. Activarea Mediabox-ului UPC 11 Rezolvarea suprapunerilor 28
Redarea programului 28
4. Funcţii de bază 13 Mişcare lentă 29
Punerea Mediabox-ului în aşteptare şi pornirea 13
Schimbarea canalelor 13 8. HDTV 30
„Mini Ghidul TV“ 13 Modificarea setărilor rezoluţiei HD 30
Navigarea rapidă prin canale cu ajutorul „Mini Ghidului TV” 14 Sincronizarea audio HDTV 30
Informaţii suplimentare despre programe 14 Identificarea programelor HD 31
Canale favorite 15
Pauză televiziune live (oprirea programului transmis în direct) 16
9. Radio Digital 32
17 Accesarea Meniului Radio 32
5. Folosirea Meniurilor Toate canalele radio 32
Accesarea meniului principal 17 Canale favorite 33
Folosirea meniurilor 18 Screensaver 33

6. „Ghid TV“ 19
Meniul “Ghidului TV“ 19
Toate canalele 19 3

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 3 9/11/09 2:09 PM


10. Setări 34
Accesarea meniului „Setări“ 34
Setările PIN 34
Cod PIN incorect 37
Setări preferenţiale 37
Setările televizorului 38

Anexe
Anexa 1. Întrebări frecvente 39

Anexa 2. Lista codurilor de setare: Telecomanda 42

Anexa 3. Adrese şi numere de telefon 46

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 4 9/11/09 2:09 PM


Beneficii oferite în plus de Mediabox – DVR (opţional)

1 • Opreşti şi derulezi emisiunile în timp ce le vizionezi în direct.


• Înregistrezi peste 65 de ore şi le vizionezi apoi când doreşti
• Programezi înregistrările uşor, folosind „Ghidul TV”.
Introducere • Setezi ușor înregistrarea serialelor din fiecare săptămână cu funcțiunea inovativă de la
UPC, “Serialele mele”.

Televiziunea digitală prin cablu de la UPC aduce viitorul în casa ta. Te poţi bucura de o Despre instrucţiuni
imagine cristal şi de un sunet de calitate, de un „Ghid TV” şi de mult mai mult. Aceste instrucţiuni îţi oferă mai multe informaţii pentru utilizarea Mediabox-ului. Pentru
Televiziunea digitală se recepţionează printr-un Mediabox (receptor). instalare, foloseşte Manualul de Instalare disponibil pe site-ul web
Acest manual te ajută să profiţi la maxim de performanţele Mediabox-ului. www.upc.ro sau Ghidul Rapid.

Instrucţiuni importante de utilizare a Mediabox-ului


Care sunt beneficiile televiziunii digitale şi ale Mediabox-ului? • Citeşte întotdeauna cu atenţie regulile de siguranţă înainte de a folosi televiziunea
• Imagine foarte clară şi sunet perfect. digitală. Le găseşti în materialele din cutia Mediabox-ului.
• Mai multe canale TV. În plus, faţă de canalele analogice existente oferite, poţi alege • Nu schimba conexiunile la Mediabox în timp ce acesta este conectat la priza de curent.
dintre canalele suplimentare de televiziune digitală. • Pune Mediabox-ul în aşteptare atunci când nu îl foloseşti, apăsând butonul de pe
• Mai multe posturi de radio. Poţi recepţiona zeci de posturi de radio digitale. telecomandă sau de pe partea frontală a Mediabox-ului. În acest fel, Mediabox-ul este
• EPG (Electronic Programming Guide) - Întotdeauna un ghid TV la îndemână, uşor de conectat întotdeauna la reţea, astfel încât serviciile de televiziune digitală pot fi ţinute
folosit, îl poţi vizualiza pe ecran, astfel încât să ai întotdeauna acces la informaţii despre la zi. Lumina (LED-ul) de pe partea frontală a Mediabox-ului este roşie atunci când
programe. acesta este în aşteptare.
• Setări speciale, ca blocarea canalelor cu un cod PIN. • Ai grijă de instrucţiuni şi de manualul de instalare, astfel încât să poţi găsi repede
• Eşti pregătit pentru viitor, pentru că înnoim permanent performanţele Mediabox-ului informaţiile importante despre televiziunea digitală. Dacă pierzi manualul, îl poţi
tău, prin funcţii noi. Te ţinem la curent cu noile caracteristici şi servicii interactive prin descărca de pe www.upc.ro sau poţi contacta Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii
www.upc.ro la numărul de telefon gratuit în reţeaua UPC: 0311000 872 (de la ora 7:00 la ora 23:00
de luni până duminică).

Capitolul 1. Introducere 5

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 5 9/11/09 2:09 PM


Smart Card-ul
Ai nevoie de un Smart Card (cartelă cu CIP electronic) pentru a folosi televiziunea digitală.
Smart Card-ul conţine informaţiile despre serviciile de televiziune digitală la care te-ai
abonat. Slotul pentru Smart Card se găseşte pe partea frontală a Mediabox-ului*. Pentru a
putea folosi televiziunea digitală, Smart Card-ul trebuie introdus în Mediabox, cu plăcuţa
aurie în jos, orientată înspre partea din spate. Poţi accesa televiziunea digitală folosind
numai Smart Card-ul furnizat împreună cu Mediabox-ul.

Sfat
Lasă întotdeauna Smart Card-ul în Mediabox.

*Notă: Unele Mediabox-uri au slotul pentru Smart Card în partea din spate.

Mediabox-ul din imagine este cu titlu de prezentare. Mediabox-ul tău poate arăta diferit.

6 Capitolul 1. Introducere

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 6 9/11/09 2:09 PM


Instalare

Philips HD - DVR Thomson DVR Thomson Standard

Priza Priza Priza


de perete de curent Priza Priza de perete Priza
de perete de curent de curent

cablu HDMI cablu coaxial cablu de alimentare cablu HDMI cablu coaxial cablu de alimentare
cablu HDMI cablu coaxial cablu de alimentare

Cisco HD - DVR

Priza Priza
de perete de curent

Atenție!
Conectează priza de perete la intrarea RF,
HDMI la HDMI sau TV Scart la TV Scart,
cablu HDMI cablu coaxial cablu de alimentare
alimentarea la switch.
Pace STD Pornește ambele echipamente.
Priza
de perete Priza
de curent

Pentru clienții cu Mediabox HD:


Dacă televizorul tău nu are ieșire HDMI, folosește mufele Scart - însă această
cablu HDMI cablu coaxial cablu de alimentare
conexiune nu-ți va permite să beneficiezi de calitatea full HD a conexiunii HDMI.

Capitolul 1. Introducere 7

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 7 9/11/09 2:09 PM


1 2 2 1
2 3
3 Telecomanda 4
Telecomanda oferită împreună cu Mediabox-ul a fost proiectată special pentru ca tu să 5
foloseşti la maxim caracteristicile oferite de televiziunea digitală. Poţi seta telecomanda astfel
4 încât să o foloseşti şi pentru televizor şi pentru video recorder sau DVD player/recorder.
6 9
Butoanele de pe telecomandă 7 10
5 10 1. În aşteptare - Mediabox-ul UPC este oprit.
9 2. TV, DVD-R - Setează telecomanda pentru a fi folosită pentru televizor sau video 8
6 11
recorder/DVD player-recorder.
11
3. Mediabox pornit - Mediabox-ul UPC este pornit sau îţi permite să te întorci de la
13 meniu la ecranul întreg al ultimului canal vizionat.
4. Butoanele 0-9 - Selectează un canal de pe Mediabox, introduce un cod PIN sau 13
12 15 selectează o opţiune.
5. Menu - Afişează meniul principal (Capitolul 5).
14
6. Guide - Afişează meniul „Ghidului TV” (Capitolul 6).
13 7. Radio - Afişează meniul „Radio Digital”. 12 15
14
17 8. DVR - Afişează meniul „DVR” (doar pentru Mediabox DVR).
16 9. On demand - Afişează meniul serviciului „UPC Video la Cerere”*. 17
20 10. Interactive - Afişează meniul serviciului „UPC Interactiv”. 16
19
18 19 11. Page up/page down - Derulează o pagină în sus sau în jos. 18
20
21 12. Vol +/- - Ajustează nivelul volumului. Pentru ca această funcţie să poată fi folosită, 21
trebuie să setezi telecomanda UPC astfel încât să funcţioneze şi pentru televizor.
13. Butoanele cu săgeţi - Navighează prin meniu. 22
22
14. OK - Alege opţiunea din meniu.
15. Ch +/- - Canalul următor/anterior.
16. Mut - Sonor oprit/pornit.
17. Info - Afişează/ascunde informaţiile despre program.
18. TXT - Afişează/ascunde Teletextul.

8 Capitolul 2. Telecomanda

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 8 9/11/09 2:09 PM


19. Back/ p<p - Înapoi la canalul sau ecranul anterior. 2. Apasă pentru a seta telecomanda pe modul TV (pentru video recorder sau DVD
20. ? Help - Afişează informaţii pe ecran despre butoanele de pe telecomandă folosite player-recorder foloseşte ).
cel mai des. 3. Apasă şi simultan. Aşteaptă până când lumina de pe telecomandă se aprinde
21. Butoanele colorate - Selectează butonul colorat de pe ecran. de două ori şi apoi eliberează butoanele.
22. Butoane pentru funcţiile de înregistrare şi televiziune în direct ale Mediabox-ului. 4. Introdu codul de setare din 4 cifre folosind butoanele cu numere de la la
de pe telecomandă. Ai la dispoziţie 20 de secunde pentru a introduce numărul. de
*Această caracteristică nu este disponibilă deocamdată. Vă rugăm accesaţi site-ul web
www.upc.ro pentru actualizări privind disponibilitatea acestei caracteristici. pe telecomandă se va aprinde de două ori de îndată ce ai introdus a patra cifră în
cazul în care codul a fost acceptat. Dacă nu se aprinde, trebuie să încerci alt cod
de setare pentru marca aparatului tău, urmând din nou paşii de la 1 la 4.
Atenţie! 5. Apasă pentru a vedea dacă televizorul pe care îl setezi se stinge. Dacă nu se
Trebuie să îţi setezi telecomanda dinainte pentru a o folosi pentru video recorder sau stinge, repetă din nou paşii de la 1 la 4.
DVD player. 6. Dacă aparatul pe care l-ai setat se stinge când apeşi pe verifică dacă celelalte
funcţii precum Canal +/- funcţionează. Dacă funcţionează, telecomanda ta este setată
pentru a funcţiona cu acest aparat.
Setarea telecomenzii
Poţi seta telecomanda astfel încât să foloseşti o singură telecomandă pentru toate
echipamentele. Telecomanda trebuie setată o singură dată pentru a fi folosită pentru
televizor, video recorder sau DVD player-recorder. La sfârşitul acestui manual vei găsi o
listă cu codurile celor mai frecvente mărci.
1. Caută codul de setare pentru telecomanda ta la paginile 42-45. Este o listă cu coduri
de setare din 4 cifre pentru fiecare tip de televizor. Majoritatea mărcilor apar cu mai
multe coduri de setare. Este posibil să fie nevoie să încerci mai multe coduri de setare
pentru marca telecomenzii tale. Începe cu setarea telecomenzii pentru televizor.

Atenţie!
Se poate ca pentru televizor, video recorder sau DVD player-recorder să apară mai
multe coduri de setare. Dacă se întâmplă acest lucru, încearcă fiecare cod de setare,
unul după altul, până când unul dintre ele se potriveşte. Dacă marca televizorului,
video recorder-ului sau DVD player-recorder-ului tău apare pe listă, foloseşte
informaţiile de sub „Căutarea automată a codului de setare”.

Capitolul 2. Telecomanda 9

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 9 9/11/09 2:09 PM


Căutarea automată a codului de setare Înlocuirea bateriilor
Dacă marca de televizor pe care o ai nu este menţionată în listele cu coduri de setare, Telecomanda funcţionează cu două baterii alcaline AA/L R6. Pentru a pune
sau dacă codurile de setare menţionate nu funcţionează, foloseşte informaţiile de mai bateriile:
jos. • Deschide clapa de pe spatele telecomenzii.
• Porneşte aparatul pentru care vrei să setezi telecomanda. • Introdu două baterii conform desenului din spaţiul bateriilor şi închide capacul cu
• Pentru a seta telecomanda pentru televizor, apasă şi apoi eliberează butonul clapa.
(pentru a căuta codul de setare al video recorder-ului sau DVD player-recorder-ului,
foloseşte ).
Atenţie!
• Apasă şi simultan. Aşteaptă până când se aprinde de două ori pe
Nu folosi niciodată baterii vechi şi noi, amestecate, sau baterii de feluri diferite (de ex.
telecomandă şi apoi eliberează butoanele.
standard şi alcaline).
• Apoi apasă , şi consecutiv. de pe telecomandă se aprinde de două
ori.
• Îndreaptă telecomanda spre televizor şi apasă . Sfat
• Îndreaptă telecomanda spre televizor. Apasă [ch ] de pe telecomandă de mai multe Mediabox-ul UPC te va avertiza când bateriile telecomenzii trebuie schimbate. Un mic
ori până când televizorul se stinge (de fiecare dată când apeşi [ch ], telecomanda semn de baterie va apărea deasupra numărului canalului în Minighidul TV.
transmite un semnal „oprit” înspre televizor, ce corespunde unui anumit cod de setare.
De îndată ce s-a găsit codul de setare ce corespunde televizorului tău, televizorul se
stinge. Dacă încerci să setezi video recorder-ul sau DVD player-recorder-ul tău, acestea
se vor stinge imediat ce codul corect a fost găsit.
• Apasă de îndată ce televizorul (sau alte aparate) s-au stins pentru a salva codul de
setare.

BATERIE
Atenţie!
Este posibil să fie nevoie să apeşi [ch ] de mai multe ori înainte să găseşti codul
corect de setare şi înainte ca televizorul să se închidă. Este posibil să dureze aproxi-
mativ 15 minute până să găseşti codul cu ajutorul funcţiei de „Căutare automată a
codului de setare”. Îndreaptă în continuare telecomanda înspre televizor în timp ce
caută codul de setare.

10 Capitolul 2. Telecomanda

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 10 9/11/09 2:09 PM


3
Activarea Mediabox-ului UPC

1 Selectarea ţării 2 Introducerea codului 3 Testarea intensităţii 4 Căutarea canalelor


de activare semnalului

După ce conectezi Mediabox-ul şi Introdu codul de activare de Dacă locaţia este incorectă, apasă Mediabox-ul va căuta canalele şi
după ce îl porneşti, va apărea la pagina 39 din Manualul de butonul pentru a te întoarce la va apărea automat ecranul pentru
ecranul de mai sus. Selectează instalare şi / sau de pe site-ul UPC ecranul anterior şi introdu codul pasul următor.
„România” cu butoanele cu săgeţi şi apasă pentru a confirma. corect. În caz contrar apasă .
de pe telecomandă şi confirmă Te rugăm să ţii cont de faptul că
cu . intensitatea semnalului nu va fi, în
general, de 100%.

Capitolul 3. Activarea Mediabox-ului UPC 11

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 11 9/11/09 2:09 PM


3
Activarea Mediabox-ului UPC

5 Finalizarea instalării

Apasă pentru a confirma


finalizarea instalării.
Din acest moment te bucuri de
toate beneficiile serviciului UPC
Digital TV.

12 Capitolul 3. Activarea Mediabox-ului UPC

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 12 9/11/09 2:09 PM


„Mini Ghidul TV“
4 De fiecare dată când schimbi canalul, apare un „Mini Ghid TV“ pe ecranul televizorului.

1
Funcţii de bază 2
3
După ce ai conectat Mediabox-ul, poţi folosi telecomanda pentru a accesa funcţiile
de bază ale televizorului tău. Acestea sunt legate de funcţiile folosite frecvent precum 6
trecerea în modul aşteptare şi pornirea, schimbarea canalelor şi ajustarea volumului. De
5
asemenea vei ajunge să cunoşti „Mini Ghidul TV”. Îl poţi folosi pentru a obţine informaţii
despre programul pe care îl urmăreşti, pentru a căuta un nou program şi pentru a
schimba canalele. 4
Punerea Mediabox-ului în aşteptare şi pornirea 7
• Apasă de pe telecomandă pentru a porni Mediabox-ul.
• Apasă pentru a pune Mediabox-ul în aşteptare (standby).
Rubricile „Mini Ghidului TV“
Poţi porni Mediabox-ul folosind şi butoanele [ch ] şi [ch ] şi poţi să-l pui pe
1. Numărul şi denumirea canalului pe care îl urmăreşti, împreună cu data şi ora.
standby folosind de pe parte frontală a Mediabox-ului.
2. Programul pe care îl urmăreşti în prezent pe acest canal.
Schimbarea canalelor 3. Următorul program ce va fi transmis pe acest canal după programul pe care îl
Există mai multe modalităţi de schimbare rapidă a canalelor folosind telecomanda. urmăreşti.
4. Vârsta pentru care este potrivit programul evidenţiat (AP, 12, 15, 18).
Navigarea prin canale Este posibil ca aceste informaţii să nu fie disponibile pentru toate programele.
Poţi schimba repede canale consecutive folosind butoanele [ch ] şi [ch ]. 5. Un rând reprezentând procentajul de timp ce s-a derulat din programul curent.
• Apasă [ch ] o dată, pentru a trece de pe canalul 1 pe canalul 2. 6. Indică faptul că programul evidenţiat este disponibil în mai multe limbi.
• Apasă [ch ] o dată, pentru a trece de pe canalul 2 pe canalul 1. Poţi folosi şi 7. Indică faptul că sunt disponibile subtitrări în mai multe limbi pentru programul
butoanele şi de pe partea frontală a Mediabox-ului, pentru a schimba repede evidenţiat.
canale consecutive. După 2, 4 sau 8 secunde, informaţiile despre acest program vor dispărea de pe ecran, în
Selectarea numărului canalului funcţie de timpul setat de tine. Poţi schimba perioada de afişare a informaţiilor despre
Poţi folosi butoanele cu cifre dacă vrei să treci direct pe un canal anume. program. Pentru a face acest lucru, mergi la Capitolul 10, „Setări“. Când primeşti prima
• Apasă pentru a trece pe canalul 105. oară Mediabox-ul, setarea standard este de 4 secunde. După puţin timp, „Mini Ghidul
TV“ dispare de pe ecran.

Capitolul 4. Funcţii de bază 13

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 13 9/11/09 2:09 PM


Poţi seta intervalul de afişare a informaţiilor despre program. Pentru a face acest lucru, 2. Apasă pentru a trece pe canalul afişat în partea de sus a „Mini Ghidului TV“.
mergi la secţiunea „Setări preferenţiale“ de la pagina 37. (Rândul 1 din diagrama din stânga).
3. Foloseşte şi pentru a trece de pe unul dintre programele afişate pe cealaltă
Atenţie!
bară de program. Opţiunea activă apare pe fundal gri. Poţi vedea o scurtă descriere a
„Mini Ghidul TV“ pe care îl vezi atunci când schimbi canalele cu ajutorul butoanelor programului evidenţiat în partea de jos a „Mini Ghidului TV“ (rândul 4 al diagramei).
[ch ] şi [ch ] dispare automat după 2, 4 sau 8 secunde, în funcţie de setări. Atunci 4. Apasă pentru o descriere detaliată a programului evidenţiat (vezi mai departe în
când accesezi „Mini Ghidul TV” folosind butonul , acesta nu dispare automat. acest capitol).
Apasă pentru a trece pe canalul evidenţiat în „Mini Ghidul TV“. De asemenea, 5. Afişează o scurtă descriere a programului evidenţiat.
poţi apăsa sau pentru a îndepărta bara cu informaţii despre program fără a Apasă pentru ca „Mini Ghidul TV“ să dispară fără a schimba canalele.
schimba canalul.
Navigarea rapidă prin canale cu ajutorul „Mini Ghidului TV“ Informaţii suplimentare despre programe
Poţi folosi bara cu informaţii despre program pentru a pre-vizualiza ceea ce se transmite Atunci când „Mini Ghidul TV“ este vizibil, poţi obţine informaţii suplimentare despre
pe alte canale, în timp ce vizionezi canalul curent. Dacă doreşti să vizionezi un program programul evidenţiat. Poţi obţine informaţii în plus despre programul pe care îl vizionezi
diferit pe baza informaţiilor despre program, îl poţi accesa imediat. în prezent, în mod direct (astfel încât să nu fie necesară accesarea „Mini Ghidului TV“).
• Apasă pentru a accesa „Mini Ghidul TV“. Canalul şi programul pe care îl vizionezi În ambele cazuri, procedează după cum urmează:
vor apărea pe o altă culoare şi programul ce va fi transmis în continuare pe canalul • Apasă pentru a accesa „Mini Ghidul TV“ suplimentar.
respectiv va fi afişat dedesubt. Vei vedea un rezumat detaliat despre program. Sub acesta vei vedea setările pentru
subtitrări în mai multe limbi.
1 De aici poţi selecta dintre limbile disponibile.
2 Bara de derulare indică durata derulării programului până în momentul respectiv.

1
5 2
4
Acum ai următoarele opţiuni:
1. Foloseşte butoanele şi pentru a vizualiza informaţiile despre program pentru un 3
canal diferit. Informaţia din bară se modifică, dar programul de pe fundal nu. 4
14 Capitolul 4. Funcţii de bază

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 14 9/11/09 2:09 PM


Acum ai următoarele opţiuni: Adăugarea canalelor favorite
1. Aceasta este opţiunea „Coloană sonoră“ (această opţiune nu este momentan Pentru a adăuga statutul de favorit la un canal, accesează „Ghidul TV“ apăsând .
disponibilă). Dacă doreşti să cobori la opţiunea „Subtitrări“ (vezi numărul 2 de pe Apasă pentru a accesa ecranul cu setări. În ecran, poţi selecta canalul pe care vrei
diagrama paginii anterioare), poţi folosi butoanele şi . Continuă să accesezi să-l adaugi la „Canale favorite“. Apăsând , statutul de favorit va fi adăugat la acest
site-ul UPC pentru actualizări. canal.
2. Aceasta este opţiunea „Subtitrări“. Poţi folosi butonul şi butonul pentru a porni Anularea statutului de favorit
sau opri subtitrările. Această opţiune este disponibilă numai dacă programul se Pentru a anula statutul de favorit al unui canal, accesează „Ghidul TV“ apăsând .
transmite cu subtitrări, vezi pagina 37. Apasă pentru a accesa ecranul cu setări. În acest ecran poţi selecta canalul preferat
3. Apasă pentru ca ecranul să dispară. Te întorci astfel la „Mini Ghidul TV“ sau la pe care vrei să îl ştergi de la „Canale favorite“. Când apeşi , statutul „Canal favorit“ va
programul pe care îl urmăreai. fi anulat.
4. Apasă pentru a trece pe canalul afişat în informaţiile suplimentare despre
Navigarea prin canalele favorite
program.
Atunci când treci rapid prin canale, poţi alege să vizualizezi numai canalele favorite.
Imaginea arată un canal setat ca preferat. Acest lucru este indicat prin . Cu ajutorul
Canale favorite butoanelor [ch ] şi [ch ] de pe telecomandă, poţi trece rapid printre canalele tale
Poţi folosi opţiunea „Canale favorite“ pentru a selecta anumite canale. Canalele preferate
favorite şi poţi sări peste celelalte canale în acelaşi timp.
sunt identificate printr-un emoticon în „Mini Ghidul TV“.

smiley

Această funcţie poate fi recunoscută prin afişajul „Toate canalele“ din bara cu informaţii.
Apăsând , poţi trece de la navigarea prin canalele favorite la navigarea prin toate
canalele.

Capitolul 4. Funcţii de bază 15

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 15 9/11/09 2:09 PM


Sfat Atenţie!
Poţi seta şi memo-uri în Mediabox. Înregistrarea automată durează 150 de minute şi nu ocupă niciuna dintre cele 65 ore
Vezi Capitolul 6: „Ghid TV“ pentru mai multe informaţii despre memo-uri. care se pot înregistra.

Pauză televiziune live (oprirea programului transmis în direct)


Pe Mediabox - DVR, poţi apăsa în timpul transmisiunii oricărui program chiar şi
în direct. Pentru a anula pauza, apasă butonul . Acum eşti în urma transmisiunii Atenţie!
respective care poate fi chiar în direct (ex. un meci de fotbal). Apasă butonul pentru De îndată ce schimbi canalul, Mediabox-ul - DVR se resetează automat şi începe să
a derula înapoi şi butonul pentru a derula repede înainte. Pe ecran apare o bară cu înregistreze canalul pe care ai trecut.
informaţii unde este afişat cât de în urmă eşti faţă de transmisiunea în direct.

Mediabox-ul DVR a fost setat astfel încât înregistrarea să înceapă automat la trei
secunde după ce ai început să vizionezi un canal. Acest lucru înseamnă că poţi folosi
pentru a derula înapoi la orice scenă din punctul în care ai început să urmăreşti canalul.

16 Capitolul 4. Funcţii de bază

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 16 9/11/09 2:09 PM


5
Folosirea Meniurilor
Meniurile se folosesc pentru caracteristicile suplimentare oferite de Mediabox.
Aceste meniuri sunt ecrane cu un număr de opţiuni pe care le poţi selecta cu ajutorul
telecomenzii. Înainte să explorezi caracteristicile suplimentare, este util să ştii cum poţi
accesa meniul principal şi să te familiarizezi cu câteva operaţii de bază ce se repetă
într-un număr mare de meniuri.

Accesarea meniului principal *Această caracteristică nu este disponibilă momentan.Te rugăm să accesezi site-ul www.upc.ro pentru actualizări
privind disponibilitatea acestei caracteristici.
Apasă pentru a accesa meniul principal.
• Ghid TV: aici vei găsi o privire de ansamblu asupra tuturor serviciilor disponibile pen-
tru televiziunea digitală.
În oricare meniu poţi face următoarele:
• Radio Digital: o gamă largă de staţii de radio digitale.
• Folosind butoanele , şi , poţi alege dintre mai multe opţiuni. Opţiunea
• On demand (TV la Cerere): pentru a comanda diferite programe, inclusiv filme*
activă este evidenţiată întotdeauna.
• Servicii Interactive: pentru a juca jocuri.
• Apăsând , accesezi ecranul ales de tine. Acum ajungi într-un meniu nou.
• Setări: pentru a stabili preferinţele.
• Apăsând , părăseşti afişarea meniului. Te întorci la ecranul televizorului.
• Video Recorder Digital: pentru setarea DVR-ului (doar pentru Mediabox-urile cu DVR).

Capitolul 5. Folosirea meniurilor 17

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 17 9/11/09 2:09 PM


Folosirea meniurilor • Selectarea unei opţiuni cu ajutorul unei taste colorate:
Vom folosi un ecran exemplu pentru a demonstra câteva operaţiuni de bază. Dacă ai un text cu un punct colorat în faţă ( , , sau ) în partea de jos a
meniului, atunci poţi efectua acţiunea descrisă în text apăsând butonul cu respectiva
culoare de pe telecomandă. Probabil eşti obişnuit cu această posibilitate de la Teletext,
unde textul colorat din partea inferioară a ecranului te ajută să treci repede pe pagina
respectivă.
• Un ecran înapoi: Apasă pentru a accesa ecranul anterior.
• Mai multe informaţii: Apasă pentru a obţine mai multe informaţii despre un
program selectat.
• Întoarcerea la programul TV. Apasă pentru a părăsi meniul şi pentru a te întoarce
la ecranul TV.

Sfat
De obicei, informaţiile scurte apar în partea de sus a ecranelor de meniu. Listele
folosesc de obicei săgeţi pentru a indica ce butoane ( , , şi ) trebuie să
foloseşti pentru a alege o altă opţiune.
Selectarea unei opţiuni dintr-o listă:
• Majoritatea meniurilor cuprind un număr de bare cu text, una dintre acestea fiind
întotdeauna evidenţiată. Bara evidenţiată este opţiunea activă. Poţi selecta o bară
diferită folosind şi ; pentru a naviga între programul canalelor poţi folosi şi .
Uneori şi bara cuprinde câteva opţiuni (ca, de exemplu, bara de sus a ecranului folosit
pentru exemplificare). Atunci când selectezi o opţiune diferită, evidenţierea se va muta.
• Apasă pentru a confirma o selecţie evidenţiată dintr-o listă.

18 Capitolul 5. Folosirea meniurilor

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 18 9/11/09 2:09 PM


Acum ai următoarele opţiuni:

6 • Selectează ce doreşti să faci folosind , , şi sau folosind , .


Vizualizează „Ghidul TV“ pentru toate canalele, sau canalele pe baza categoriilor din
opţiunile de navigare. Poţi vizualiza şi rezumatul tuturor înregistrărilor şi memo-urilor

„Ghid TV“ planificate în „Agenda TV“.

„Ghidul TV“ îţi oferă acces rapid la lista programelor pe care le poţi urmări pe canalele Opţiunea de setări îţi va permite să setezi canalele favorite, să blochezi canalele
de televiziune digitală. Poţi obţine şi o listă per canal a tuturor programelor ce pot fi sau să vizualizezi un rezumat al „Canalelor favorite“.
vizionate mai târziu sau în una din zilele următoare. Poţi apăsa pentru a obţine mai • Apasă pentru a confirma alegerea ta.
multe informaţii despre programele din liste. • Vei vizualiza o listă a canalelor şi programelor ce pot fi vizionate acum.
• Apasă pentru a te întoarce la meniul „Ghid TV“.
• Apasă pentru a te întoarce la programul TV.
Meniul „Ghidului TV“
• Apasă pentru a vizualiza categoriile de canale ale „Ghidului TV“ sau apasă , Toate canalele
apoi alege „Ghid TV“ din Meniul principal şi apasă . Acum vei vedea un meniu cu „Ghidul TV“ îţi oferă o listă completă a programelor ce pot fi vizionate la un
categoriile de canale. moment dat pe canalele de televiziune digitală prin intermediul ecranului „Toate
canalele“. În ecranul „Toate canalele“, poţi trece pe programul ales de tine, poţi bloca
accesul la anumite canale sau poţi vizualiza programul disponibil acum şi în viitor pe un
canal anume.

Selectarea ecranului „Toate canalele“


• Alege categoria „Toate canalele“ din meniul „Ghid TV“ pentru o listă completă a tuturor
canalelor şi programelor ce pot fi vizionate în momentul respectiv. Dacă selectezi altă
categorie din meniul „Ghid TV“ (de ex. Sport), vor apărea listele pentru canalele din
categoria respectivă (vezi şi „Accesarea meniului Ghid TV“).

Capitolul 6. Ghid TV 19

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 19 9/11/09 2:09 PM


1 1

2
2
Pe canalul selectat 3
Ecranul „Toate canalele“ îţi oferă următoarele opţiuni:
1. Alege un program folosind butoanele , .
1. Poţi selecta un canal folosind butoanele , (vezi şi informaţiile de pe ecran).
Poţi viziona alte canale folosind butoanele , .
Canalul selectat este evidenţiat. În partea de jos a ecranului apare o scurtă descriere
2. Apasă pentru a vedea ce s-a transmis în ziua respectivă.
a programului în curs de transmisie pe canalul respectiv. Poţi viziona programele de
3. Apasă pentru a vedea ce se transmite pe canalul selectat în ziua respectivă, în
pe canalul evidenţiat folosind butoanele , . Apoi vor apărea mai multe informaţii
prime time.
despre programul selectat în partea de jos a ecranului.
• Apasă pentru a te întoarce la ecranul anterior.
2. Apasă pentru a vedea ce se transmite pe canalul selectat în seara respectivă
• Apasă pentru o descriere în detaliu a programului selectat.
(prime time).
3. Apasă pentru a trece pe un canal pe care l-ai selectat.
Blocarea canalelor
4. Apasă pentru a te întoarce la „Ghidul TV”.
Dacă doreşti, poţi bloca anumite canale, de exemplu dacă nu doreşti să fie urmărite de
5. Apasă pentru o descriere detaliată a programului selectat.
copiii tăi. Pentru a bloca canalele, în primul rând accesează „Ghidul TV“ apăsând .
6. Apasă pentru a părăsi meniul şi pentru a te întoarce la ecranul de televizor.
Apoi apasă pentru a accesa ecranul „Setări“. În acest ecran, selectează canalul pe
Un indică faptul că respectivul canal a fost blocat. Acest canal poate fi vizionat numai care doreşti să îl blochezi şi apoi apasă . Ţi se va cere să introduci codul PIN, şi apoi
după ce introduci un cod PIN. Codul PIN prestabilit este 0000. apasă pe OK. Un va apărea lângă canal pentru a indica faptul că respectivul canal a
fost blocat. Codul PIN prestabilit este 0000.

20 Capitolul 6. Ghid TV

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 20 9/11/09 2:09 PM


Cum să deblochezi un canal: 1. Selectează un program folosind şi . Poţi vizualiza celelalte canale folosind
Pentru a debloca un canal, urmează instrucţiunile de mai sus pentru a accesa meniul şi .
„Setări“. Apoi selectează canalul pe care doreşti să îl deblochezi, apasă , introdu 2. Apasă pentru a vedea ce se va transmite pe canalul selectat în seara respectivă
codul PIN atunci când ţi se cere şi apasă . Un va dispărea de lângă canalul (prime time).
respectiv, indicând faptul că acesta a fost deblocat. 3. Apasă pentru a vedea ce se transmite în ziua respectivă.
4. Apasă pentru a te întoarce în ecranul anterior.
5. Apasă pentru o descriere în detaliu a programului selectat.
Setarea memo-urilor 6. Poţi seta memo-uri selectând un program şi apăsând .
Poţi seta memo-uri în 3 feluri: prin „Ghidul TV“, prin „Ghidul canalelor“ sau prin „Mini
Ghidul TV“.
Setarea memo-urilor prin „Ghidul TV” Memo-uri prin ”Mini Ghidul TV”
Accesează „Ghidul TV“ apăsând de pe telecomandă. Apoi apasă pentru a accesa Poţi seta memo-uri şi prin „Mini Ghidul TV“. Dacă treci repede prin canale folosind
lista tuturor canalelor. Pentru a seta un memo pentru un program, selectează programul butoanele [ch ] şi [ch ] de pe telecomandă, poţi seta un memo pentru un program
şi apasă . selectându-l cu ajutorul . Memo-ul va fi setat atunci când apeşi .

Setarea memo-urilor prin „Ghidul canalelor“

Capitolul 6. Ghid TV 21

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 21 9/11/09 2:09 PM


Rezumatul memo-urilor Apăsând poţi adăuga canalul selectat ca favorit (dacă nu a fost adăugat deja).
Pentru a vedea memo-urile pe care le-ai stabilit, te poţi uita în „Agenda TV“. Accesează
„Ghidul TV“ apăsând de pe telecomandă. Apoi selectează „Agenda TV“ şi apasă .

Ştergerea canalelor favorite


Pentru a şterge un canal favorit din lista personală, selectează canalul dorit cu ajutorul
Cu ajutorul acestui rezumat poţi vedea dintr-o privire ce memo-uri ai stabilit. butoanelor , de pe telecomandă. Apăsând , poţi şterge canalul selectat din
De asemenea, poţi şterge memo-uri în acest ecran. Memo-urile se şterg selectând lista de favorite (dacă respectivul canal a fost setat ca favorit).
memo-ul respectiv cu butoanele şi . Memo-ul se va şterge când apeşi .
Accesarea canalelor favorite
Poţi vedea canalele favorite accesând „Ghidul TV“. Poţi face acest lucru apăsând de
Setarea „Canale favorite“ pe telecomandă. Apoi apasă pentru a accesa rezumatul canalelor favorite.
Pentru a stabili canalele preferate, în primul rând accesează meniul „Ghid TV“ apăsând .
Apoi apasă pentru a accesa ecranul „Setări“.
Pentru a adăuga canale favorite în lista personală, selectează canalul dorit folosind , Găsești ușor
de pe telecomandă. Funcțiunea „Găsești ușor” (căutare avansată) te ajută să găsești acele emisiuni care te
interesează pornind de la un cuvânt cheie (de exemplu: numele unui actor, regizor, filme
ale căror titluri conțin anumite cuvinte, emisiuni cu o anumită temă). Poți accesa această
funcțiune de la butonul roșu din ghidul TV.

22 Capitolul 6. Ghid TV

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 22 9/11/09 2:09 PM


Introducerea cuvântului cheie Filtrează, salvează și editează
Când funcțiunea “Găsești ușor” se încarcă, va apărea pe ecran spațiul unde trebuie Poți accesa ecranul apăsând butonul verde din ecranul inițial sau din ecranul de
introdus cuvântul cheie. rezultate. Acest ecran te ajută să îți rafinezi căutarea selectând setări mai specifice.
Textul se introduce folosind tastele cu numere de pe telecomandă (exact așa cum Folosește tastele sus și jos pentru a selecta aria pe care dorești să o filtrezi și apoi
tastezi un sms de pe telefonul mobil). Folosește tasta cu săgeată stânga pentru a șterge folosește săgețile dreapta și stânga pentru a schimba setările.
litere. Când introduci un text, apare o casetă de auto sugestii, pentru a selecta un cuvânt
din listă; folosește tasta cu săgeată în jos pentru a selecta cuvântul, apoi apasă . După ce s-a găsit rezultatul căutării, căutarea poate fi salvată. Poți face acest lucru
Apasă din nou pentru a porni căutarea. Poți introduce un spațiu după cuvântul apăsând butonul albastru din ecranul de rezultate. Îți va fi sugerat automat un nume
selectat folosind tasta 0 (zero), după care poți introduce un alt text. pentru căutarea găsită. Poți edita acest nume folosind tastele cu numere de pe
telecomandă și tasta cu săgeată stânga pentru a șterge text. Apasă pentru a salva
Programele găsite prin funcțiunea “Găsește ușor” pot fi gestionate în același mod ca și căutarea.
listele din Ghidul TV. Dacă programul găsit rulează în momentul căutării și ești abonat la
canalul pe care rulează programul, poți urmări programul respectiv apasând . Apasă Te poți întoarce la căutările salvate din pagina inițială de introducere a cuvântului cheie
tasta info pentru a afla mai multe informații despre program. apăsând butonul albastru “Lista mea”.

Sfat
Poți salva până la 12 căutări.

Capitolul 6. Ghid TV 23

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 23 9/11/09 2:09 PM


7
Video Recorder Digital
Mediabox-ul cu DVR are un hard disk încorporat cu o capacitate de înregistrare de peste
65 ore (160 GB).

Înregistrarea programelor
Poţi înregistra şi viziona programe oricând doreşti, folosind Mediabox-ul - DVR.
Mediabox-ul cu DVR oferă 3 metode diferite de înregistrare:
• înregistrarea instantanee a unui program pe care îl vizionezi; Pentru a opri înregistrarea, apasă . Poţi vedea toate programele înregistrate în lista cu
• înregistrarea unui program prin „Ghidul TV“; înregistrări. La pagina 28 ţi se explică cum funcţionează această listă.
• înregistrarea unui program într-un moment stabilit.
Atenţie!
Înregistrarea instantanee Poţi viziona alte canale folosind butoanele [ch ] şi [ch ] în timp ce înregistrezi.
Poţi înregistra instantaneu un canal apăsând butonul de înregistrare . Apoi ţi se Înregistrarea programată continuă.
va cere să confirmi momentul în care înregistrarea va lua sfârşit. Ora prestabilită care
va fi afişată este ora la care, conform programului, se va termina emisiunea pe care o
înregistrezi. Dacă doreşti să schimbi ora de terminare a înregistrării, poţi seta oprirea Înregistrarea cu ajutorul „Ghidului TV“
înregistrării cu 5 sau 10 minute, de exemplu, după terminarea programului, folosind . Poţi reprograma înregistrările viitoare cu ajutorul Mediabox-ului. Dacă selectezi un
Apasă pentru a începe să înregistrezi. program din „Ghidul TV“, pe care vrei să îl înregistrezi, folosește butoanele şi , îl poţi
înregistra cu uşurinţă apăsând butonul .
De îndată ce începe înregistrarea, indicatorul de înregistrare va apărea cu roşu pe partea
frontală a Mediabox-ului tău cu DVR. Dacă doreşti să înregistrezi un program care a început deja, Mediabox-ul va începe
înregistrarea imediat.

24 Capitolul 7. Video Recorder Digital

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 24 9/11/09 2:09 PM


Dacă doreşti să înregistrezi un program viitor, Mediabox-ul va înregistra automat sunt difuzate în reluare, atunci se ia automat decizia asupra celei mai indicate difuzări
programul de îndată ce acesta începe să se transmită. spre a fi înregistrată, pentru a nu intra în conflict cu alte programe pe care le-ai
programat pentru înregistrare.
Sfat
Citeşte pagina 19 pentru instrucţiuni despre cum să folosesti „Ghidul TV”. Difuzarea ce va fi înregistrată va fi marcată cu un ceas roșu, în timp ce celelalte difuzări
ale aceleiași emisiuni vor fi marcate cu ceas verde. Ceasul verde îți arată că o reluare a
aceluiași episod va fi înregistrată, astfel încât să nu pierzi nicio înregistrare.
Serialele mele
Funcțiunea “Serialele mele” îți oferă posibilitatea de a programa înregistrarea automată Pentru a opri înregistrarea apasă butonul STOP când programul respectiv este selectat
a tuturor episoadelor unui serial TV. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe butonul de în lista din ghidul TV. Vei fi întrebat dacă vrei să anulezi doar înregistrarea episodului
înregistrare și să selectezi serialul dorit. respectiv sau vrei să anulezi toate episoadele. Poți de asemenea să îți gestionezi
programările din secțiunea DVR a meniului principal. Apasă meniu și selectează
Când programezi înregistrarea unui program care este un episod dintr-un serial, îți va opțiunea DVR urmată de opțiunea “Planificările mele” și urmează instrucțiunile de pe
apărea opțiunea de a înregistra doar episodul respectiv sau tot serialul. Dacă alegi să ecran.
înregistrezi întregul serial, poți să stai liniștit deoarece tot serialul va fi înregistrat!

Programarea avansată de la UPC îți asigură înregistrarea serialului fără a-l suprapune cu Notă: Funcțiunea „Serialele mele” este disponibilă doar pe canalele și pentru
alte programe pe care dorești să le înregistrezi. Dacă episoadele ce trebuie înregistrate episoadele selectate.

Capitolul 7. Video Recorder Digital 25

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 25 9/11/09 2:09 PM


Înregistrarea la un moment stabilit
Pentru a programa manual ca Mediabox-ul DVR să înregistreze un program, foloseşte
opţiunea „Programare manuală“.

1. Tip programare
Apasă de pe telecomandă şi selectează Video Recorder Digital. Poţi stabili o
Valoarea prestabilită este „Înregistrare“. Poţi folosi butoanele şi pentru a schimba
înregistrare viitoare cu opţiunea „Programare manuală“.
comanda.
2. Număr canal
Introdu numărul din 3 cifre al canalului pe care se transmite programul pe care
doreşti să îl înregistrezi folosind butoanele cu cifre de pe telecomandă.
3. Ziua
Introdu ziua în care urmează să se înregistreze programul. De exemplu: sâmbătă. Poţi
1 folosi butoanele şi pentru a schimba valoarea acestui câmp din meniu.
4. Ora de pornire
2 Introdu ora dorită de pornire a înregistrării folosind butoanele cu cifre de pe
3 telecomandă. Trebuie să introduci ora într-un format de 24 de ore, de ex. 07:00.
5. Ora de sfârşit
4 Introdu ora dorită de oprire a înregistrării folosind butoanele cu cifre de pe
telecomandă. Trebuie să introduci ora într-un format de 24 de ore, de ex. 07:00.
5 6. Frecvenţa
6 Introdu cât de des doreşti să se repete înregistrarea. Poţi selecta dintre valori: o dată,
zilnic, săptămânal. Poţi folosi butoanele şi pentru a schimba valoarea acestui
Foloseşte şi pentru a selecta comanda din meniu. obiect din meniu.

26 Capitolul 7. Video Recorder Digital

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 26 9/11/09 2:09 PM


Setările Rezumatul înregistrărilor programate
Este posibil ca programele să înceapă mai devreme sau să se termine mai târziu decât Toate programele pe care ai dorit să le înregistrezi sau să le memorezi pentru o
se menţionează în „Ghidul TV“. Pentru a evita pierderea sfârşitului unui program ce atenţionare ulterioară se pot găsi cu uşurinţă în meniul „TV Planner“ sau „Agenda TV“
urmează a fi înregistrat, poţi selecta urmat de „Video Recorder Digital“ şi apoi pentru Mediabox Standard.
„Setări“ dacă doreşti ca înregistrarea de pe televizor să înceapă cu 1, 5 sau 10 minute Apasă şi accesează secţiunea „Video Recorder Digital“.
mai devreme în mod prestabilit şi să se oprească cu 1, 5 sau 10 minute mai târziu în mod
prestabilit. Pentru a schimba ora, foloseşte şi . Apasă pentru a confirma. Găseşti un rezumat al tuturor
înregistrărilor în „TV Planner“.
Această setare se aplică numai
1. Bara roşie indică procentajul
înregistrărilor viitoare ale programelor
capacităţii de înregistrare
pe baza „Ghidului TV“. Înregistrările
încă disponibile pe
stabilite manual nu vor începe
Mediabox-ul cu DVR.
automat mai devreme sau mai târziu
2. Indică faptul că în
conform acestor setări. În plus,
prezent se înregistrează un
înregistrările imediate selectate
program.
din „Ghidul TV“ nu vor începe mai
3. Un indică faptul că
devreme conform acestor setări.
înregistrările programate se
suprapun.

Atenţie! 1
Dacă Mediabox-ul este în aşteptare şi începe o înregistrare programată,
Mediabox-ul DVR va înregistra oricum programul.
2
3
Sfat
Programele pe care le înregistrezi pot fi mai lungi decât apar programate în „Ghidul
TV“. Alege să începi şi să termini înregistrarea cu maximum 10 minute mai devreme şi
respectiv mai târziu.

Capitolul 7. Video Recorder Digital 27

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 27 9/11/09 2:09 PM


Rezolvarea suprapunerilor Redarea programului
Dat fiind că Mediabox-ul permite să înregistrezi numai un program o dată*, înregistrările Mediabox-ul te ajută să înregistrezi programe şi să le vizionezi în acelaşi timp.
programate nu trebuie să se suprapună. Dacă înregistrările se suprapun, acest lucru va fi De asemenea, poţi reda înregistrarea imediat, fără ca aceasta să fie întreruptă. În acest
indicat printr-un . mod poţi viziona prima parte a programului în timp ce se înregistrează partea a doua.
Poţi găsi un rezumat al tuturor programelor înregistrate în meniul Video Recorder-ului
În mod prestabilit, Mediabox-ul cu DVR va termina prima înregistrare înainte să înceapă Digital sub „Înregistrările mele“. Apasă de pe telecomandă. Apoi selectează opţiunea
alta. Astfel, acolo unde se întâlnesc suprapuneri, este posibil ca începutul programului „Înregistrările mele“ din meniul Video Recorder-ului Digital folosind , şi apasă .
următor să nu fie înregistrat. Apoi vei vedea ecranul de mai jos.

Foloseşte , pentru a selecta programul ce se suprapune şi pe care doreşti să îl


anulezi. Pentru a rezolva suprapunerea, poţi apăsa , iar apoi ţi se va cere să ştergi
programul selectat.

Foloseşte butoanele cu săgeţi pentru a selecta obiectul din meniul „Înregistrările mele“
şi apoi apasă .
Înregistrarea programată va fi ştearsă atunci când selectezi .
Sfat
*Notă: Anumite tipuri de Mediabox cu DVR permit înregistrarea a 2 programe în Dacă ai telecomandă neagră poți de asemenea să apeși “DVR” pentru a accesa rapid
același timp, dacă Mediabox-ul este în modul Stand-by. lista de programe înregistrate pe hard disk-ul Mediabox-ului tău.

28 Capitolul 7. Video Recorder Digital

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 28 9/11/09 2:09 PM


Sfat
Te poţi întoarce la rezumatul programelor înregistrate apăsând de două ori.

De asemenea, poţi da înapoi în timp ce vizionezi o înregistrare pentru a vedea din nou o
scenă. Poţi da înapoi apăsând . Poţi da înapoi mai repede apăsând din nou.

Mişcare lentă
Apăsând atunci când vizionezi un program înregistrat, poţi face o pauză în program;
după aceea, dacă apeşi , poţi continua înregistrarea înainte în mişcare lentă. Dacă
apeşi după butonul de pauză, înregistrarea se va derula înapoi în mişcare lentă.

Foloseşte butoanele şi pentru a selecta înregistrarea. Apasă pentru mai


multe informaţii despre program şi sau pentru a viziona programul. Sfat
Mediabox-ul DVR oferă şi opţiunea de a face o pauză sau de a da înapoi un program,
Dacă ai vizionat deja o parte a programului şi doreşti să continui de acolo de unde te-ai dacă te uiţi pur şi simplu la televizor.
oprit, selectează „Reia vizionarea“. Dacă vrei să vizionezi înregistrarea de la început,
selectează „De la început“ folosind şi înregistrarea va începe. Poţi derula repede
înainte în timp ce vizionezi o înregistrare apăsând .
Dacă apeşi din nou, înregistrarea se va derula mai repede înainte.
Poţi face o pauză în înregistrare apăsând sau .

Capitolul 7. Video Recorder Digital 29

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 29 9/11/09 2:09 PM


8
HDTV La selectarea 720p sau 1080i, tot conţinutul va fi afişat în acest format. La selectarea
“Auto”, imaginea se va afişa automat în formatul original. Te rugăm să reţii că selectarea
Avantajul televiziunii High Definition este acela că îți oferă o imagine cu o rezoluţie/
“Auto” poate provoca o mică întârziere, atunci când schimbi canalele, care au standarde
claritate mult mai mare decât televiziunea standard. Pentru a te bucura de televiziunea
de imagine diferite.
HD trebuie ca Mediabox-ul/receptorul tău să fie corect instalat la un televizor HD Ready
cu ajutorul cablului HDMI.
Notă: Pentru a vizualiza programele HD prin intermediul portului HDMI, televizorul tău
trebuie să fie HD Ready. Dacă nu există nici o imagine la ieşire prin intermediul portului
Modificarea setărilor rezoluţiei HD
HDMI, te rugăm să verifici dacă televizorul tău este compatibil cu standardul HDCP.
Rezoluţia HD implicită este setată la 720p. Ai posibilitatea să modifici setarea implicită
apăsând pe “Meniu”, apoi “Setări”, și apoi “Setări TV”. Poți seta ieșirea HDMI fie 720p, fie
1080i sau ai posibilitatea să selectezi “Auto”.
Sincronizarea audio HDTV
Dacă observi că imaginea și sunetul nu mai sunt sincronizate pe canalele tale HD,

HD

HD

30 Capitolul 8. HDTV

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 30 9/11/09 2:09 PM


trebuie să ajustezi setările de sincronizare audio HD TV. Poţi schimba acest lucru
apăsând pe “Meniu”, apoi “Setări”, apoi “Setări TV” şi selectând “Sincronizare audio
HDTV”. Ai posibilitatea de a ajusta setarea, apăsând tasta stânga sau dreapta de pe
telecomandă, până când sunetul și imaginea sunt sincronizate.

Identificarea programelor HD
Pictograma HD te va ajuta să identifici programele/emisiunile HD. Poţi găsi acest lucru
în următoarele locuri:
• în Meniul Ghidului TV poţi avea acces la toate canalele HD, prin selectarea butonului
“High Definition”.
• în lista de programe din Ghidul TV şi în Mini Ghidul TV, pictograma HD va indica faptul
că un canal include programe HD.
• pe Mediabox-ul tău UPC HD Digital Video Recorder, pictograma roșie HD va apărea sub
afişajul principal, atunci când este vizionat un program HD.

Capitolul 8. HDTV 31

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 31 9/11/09 2:09 PM


9 Vizualizarea tuturor canalelor radio
Poţi folosi opţiunea „Toate canalele radio“ pentru a trece pe canalul radio selectat.

Radio Digital • Apasă . Acum vezi o listă a tuturor canalelor radio ce pot fi recepţionate cu ajutorul
Mediabox-ului.
Radioul Digital îţi oferă acces la un număr mare de canale radio digitale pe care le poţi
asculta pe televizorul sau sistemul tău audio (dacă sistemul audio este conectat la Toate canalele radio
Mediabox). Meniul iţi oferă acces rapid la o listă a canalelor radio pe care le poţi asculta. În ecranul „Toate canalele radio“, poţi trece pe canalul radio ales, poţi bloca accesul la
Poţi pune canalele radio preferate într-o listă specială. canalele radio sau poţi alcătui o listă a canalelor radio preferate de tine.
Accesarea Meniului Radio
• Apasă „Meniu“ pentru a accesa meniul principal.
• Selectează „Radio“ folosind , , şi . Bara cu „Radio“ este evidenţiată.
• Apasă . Acum meniul Radio este afişat pe ecranul televizorului tău.

1
1
2
3
4
Ecranul „Toate canalele radio“ iţi oferă următoarele opţiuni:
1. Să selectezi un canal folosind şi .
• Apasă pentru a asculta canalul evidenţiat. Informaţiile despre canalul selectat
sunt afişate în partea dreaptă a listei de canale.
2. Să blochezi un canal evidenţiat, apăsând . Ţi se va cere să introduci codul PIN.
Codul PIN prestabilit este 0000. Apare un , indicând faptul că acest canal a fost
Sfat
blocat. Canalul poate fi ascultat numai după ce se introduce codul PIN. În capitolul
Dacă ai telecomandă neagră, poți apăsa “Radio” pentru acces rapid la meniul Radio.
10 (Setări) vei găsi o explicaţie despre cum să schimbi codul PIN.

32 Capitolul 9. Radio Digital

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 32 9/11/09 2:09 PM


3. Să adaugi un canal selectat la „Canale Favorite“ apăsând . Screensaver
Canalele pe care le adaugi la „Canale Favorite“ sunt puse într-o listă separată pe care o Pentru a-ţi proteja televizorul de afişarea statică a selectorului de canale, pe ecran apare
poţi accesa în meniul Radio. un screensaver (protecţie împotriva arderii ecranului) după puţin timp (5 minute).
4. Să accesezi direct „Canale Favorite“ din ecranul TV curent, selectând (vezi şi Screensaver-ul dispare atunci când apeşi orice buton de pe telecomandă.
„accesarea Canalelor Favorite“ de mai jos).
• Apasă pentru a te întoarce la meniul Radio.
• Apasă pentru a te uita la televizor. Te întorci la canalul pe care îl urmăreai atunci
când ai accesat meniul Radio.

Canale Favorite
Alcătuind o listă de canale favorite, vei avea mereu la îndemână canalele radio pe care
îţi place să le asculţi. Poţi face o listă de canale favorite în ecranul „Toate canalele radio“
(vezi şi „Toate canalele radio“).

Alcătuirea listei de canale favorite


• Selectează postul pe care doreşti să îl adaugi în lista ta de favorite în ecranul „Toate
canalele radio“ folosind şi . Apasă pentru a adăuga postul de radio
evidenţiat în lista ta de favorite.

Accesarea canalelor favorite


Poţi accesa lista ta de canale radio favorite prin meniul Radio (vezi şi „Accesarea Meniului
Radio“).
Poţi să blochezi canalele radio din ecranul „Canale Favorite“ precum şi să ştergi canalele
favorite din listă dacă este necesar.
• Selectează „Canale Favorite“ în meniul Radio. Vei vedea lista de canale favorite pe care
le-ai selectat.

Capitolul 9. Radio Digital 33

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 33 9/11/09 2:09 PM


Setările PIN
10 Poţi stabili un cod PIN din 4 cifre pentru a bloca accesul anumitor persoane (de exemplu,
copiii tăi) la anumite canale şi servicii. Poţi seta protecţia prin noul cod PIN pentru:
• accesul la anumite canale, astfel canalele blocate fiind identificate cu un .
Setări • programele clasificate ca adecvate pentru o anumită vârstă (AP, 12, 15, 18).
Astfel, îi poţi împiedica pe copiii tăi să urmărească programe care nu sunt potrivite
pentru vârsta lor.
Poţi stabili orice tip de preferinţe pentru folosirea Televiziunii Digitale UPC în meniul
„Setări“. De exemplu, poţi seta coduri PIN pentru blocarea anumitor canale şi servicii şi Accesarea meniului de setări ale codului PIN
menţiona tipul de televizor pe care îl ai („normal“ sau „cu ecran lat“ – LCD, plasmă). Setările PIN-ului se schimbă cu ajutorul opţiunii „Setări PIN“ din Meniul „Setări“.
• Se afişează meniul Setări pe ecran (vezi „Accesarea meniului Setări“).
Accesarea meniului „Setări“ • Selectează „Setări PIN“ folosind , , şi . Bara „Setări PIN“ este evidenţiată.
• Apasă pe telecomandă. Meniul principal este afişat pe ecran.
• Apasă .
• Selectează „Setări“ folosind , , şi . Bara „Setări“ este evidenţiată.
• Acum poţi introduce codul PIN. Codul PIN prestabilit este 0000.
• Apasă . Meniul „Setări“ este afişat pe ecran.
Selectează şi apasă .
Meniul „Setări PIN“ este acum afişat pe ecran.

1
2

34 Capitolul 10. Setări

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 34 9/11/09 2:09 PM


2. Să setezi PIN-ul pentru achiziţii („Servicii la cerere/Interactive“ – acest serviciu nu
este deocamdată disponibil). Poţi proteja jocurile din „Interactive“ folosind codul PIN
Client.
• Selectează „Control Parental“ în meniul „Setări PIN“.
• Fă o selecţie pentru opţiunea PORNIT/OPRIT la „Solicită PIN pentru a face achiziţia“.
1 • Selectează valoarea pe PORNIT folosind şi .
• Apasă pentru a confirma selecţia şi pentru a continua. Copiii tăi nu pot face
2 achiziţii (decât dacă le dai codul PIN).

Atenţie!
Programul este protejat de codul PIN numai dacă acest program a fost clasificat în
Acum ai următoarele opţiuni: funcţie de vârsta adecvată vizionării sale.
1. Să stabileşti „Control Parental“ pentru programele clasificate ca adecvate numai
pentru anumite vârste. Îţi poţi proteja copiii astfel încât aceştia să nu vizioneze
Codul PIN client şi codul PIN suplimentar (Extra PIN)
programe pe care le consideri nepotrivite, în funcţie de clasificarea lor (AP, 12, 15, 18).
Poţi seta 2 coduri PIN. Cel mai important cod PIN este codul PIN Client. Acesta este
Atunci când alegi un program recomandat pentru o vârstă superioară celei setate de
valabil în toate situaţiile în care se solicită un cod PIN. Codul PIN Client prestabilit este
tine, ţi se va cere să introduci codul PIN Client. De exemplu, dacă setezi vârsta la 12, ţi
0000. Copiilor le poţi da un cod PIN suplimentar. Copiii îl pot folosi pentru a comanda
se va cere PIN-ul pentru programele clasificate ca fiind potrivite pentru vârstele de 15
filme la cerere ce respectă limita de vârstă pe care ai stabilit-o. În plus, copiii pot folosi
şi 18 ani.
codul PIN suplimentar şi pentru a comanda jocuri prin televizor. Codul PIN suplimentar
prestabilit este 0000.
Dacă nu doreşti să foloseşti această caracteristică şi vrei să vizionezi programele fără să
ţi se ceară codul PIN, atunci setează „Blocarea Programului în funcţie de vârstă“, la 18.
Dacă doreşti să setezi protecţia prin cod PIN, este important să schimbi codul prestabilit
• Selectează „Control Parental“ în meniul de setare a PIN-ului. 0000 al PIN-ului Client şi PIN-ului Suplimentar cu alte patru cifre alese de tine.
• Opţiunea „Blocarea programului în funcţie de vârstă“ este evidenţiată.
• Selectează o clasificare a programului în funcţie de vârstă (AP, 12, 15, 18) folosind
şi .
• Apasă pentru a confirma selecţia şi pentru a continua.

Capitolul 10. Setări 35

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 35 9/11/09 2:09 PM


Lista de setări PIN
Atenţie! În tabelul de mai jos vei găsi cele mai importante setări PIN.
Alege o combinaţie diferită de cifre pentru PIN-ul Client şi pentru PIN-ul suplimentar!

Schimbarea codului PIN Vrei: Setări necesare:


Codul PIN prestabilit este 0000. Ambele coduri PIN prestabilite se schimbă din meniul Nicio protecţie. - Setează limita de vârstă la 18.
de setări PIN. - Cod PIN pentru achiziţii* OPRIT.
Selectează „PIN Client“ sau „Extra PIN“ din meniul de setări PIN folosind , , şi .
Apasă . Acum vei vedea ecranul pentru schimbarea codului PIN.
Să îi împiedici pe copii să vizioneze - Cod PIN pentru achiziţii* PORNIT.
programe inadecvate prin „Control - Editează PIN Client şi PIN Supli-
parental“. mentar (Extra PIN).
- Nu le da copiilor PIN-ul adiţional
- Setează limita de vârstă (AP, 12, 15,
1 18).
Editează PIN Client şi Extra PIN.

2
* serviciul nu este disponibil momentan

Procedează după cum urmează:


1. Introdu un nou cod PIN.
2. Confirmă noul cod PIN introducându-l din nou.
• Apasă pentru a salva noul PIN Client.
• Apasă pentru a anula modificarea.
3. Apasă din nou atunci când eşti întrebat dacă salvezi noul PIN Client.

36 Capitolul 10. Setări

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 36 9/11/09 2:09 PM


Cod PIN incorect Acum poţi alege dintre mai multe opţiuni.
Poţi introduce un cod PIN incorect de 3 ori la rând. A 4-a oară, codul PIN va fi blocat. Poţi Alege opţiunea de limbă (deocamdată opţiunile nu sunt funcţionale).
încerca din nou după 15 minute. 1. „Meniu limbă“ este opţiunea activă. Această setare este folosită pentru a schimba
limba în care sunt afişate meniurile pe ecran.
Setări preferenţiale • Foloseşte şi pentru a selecta o setare diferită. Poţi selecta limba pe care o
Poţi stabili perioada de afişare a banner-ului cu informaţii atunci când schimbi canalele, preferi.
precum şi momentul în care să apară memo-urile pentru programe. Opţiunile de limbă 2. Selectează optiunea „Limbă coloană sonoră“ – momentan nu este disponibilă.
pentru filme şi programe nu sunt funcţionale în prezent. Te rugăm să accesezi periodic 3. Selectează opţiunea „Setări subtitrări“ folosind pentru a seta preferinţa pentru
site-ul web www.upc.ro pentru actualizări. limbă a subtitrărilor transmisiunilor ce oferă opţiunea de afişare a subtitrărilor în mai
multe limbi.
Accesarea meniului „Setări preferenţiale“ • Foloseşte şi pentru a selecta o setare diferită. Poţi alege „Oprit“ (programul va
• Afişează pe ecran meniul „Setări“ (vezi „Accesarea meniului Setări“) fi transmis fără subtitrare) sau poţi alege o anumită limbă (programul va fi transmis
• Selectează „Setări preferenţiale“ folosind , , şi . cu subtitrare în limba preferată de tine, dacă aceasta este disponibilă). Alegerea
• Bara de „Setări preferenţiale“ este evidenţiată. unei limbi nu afectează programele oferite de canalele publice şi comerciale din
• Apasă . România.
Meniul „Setări Preferenţiale“ este afişat pe ecran. 4. Poţi stabili dacă doreşti ca „ Mini Ghidul TV“ să fie afişat pentru o perioadă de timp
mai scurtă sau mai lungă.
• Selectează opţiunea „Afişare Mini Ghid TV“ folosind pentru a seta perioada în
care Mini „Ghidul TV“ va rămâne afişat pe ecran atunci când schimbi canalul.
1 • Foloseşte şi pentru a selecta o altă setare. Poţi selecta 2, 4 sau 8 secunde.
5. Selectează opţiunea „Memo perioadă“ (perioada numărătoare inversă de însemnare a
memo-urilor”) pentru a stabili cu cât timp înainte să apară memo-ul.
2
• Foloseşte şi pentru a selecta o setare diferită. Poţi selecta între 1, 2 sau 5
3 minute.

4
5

Capitolul 10. Setări 37

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 37 9/11/09 2:09 PM


Setările televizorului Schimbarea setărilor TV
UPC Digital TV se adaptează atât televizoarelor cu ecran normal cât şi celor cu ecran • Afişează meniul „Setări“ pe ecran (vezi „Accesarea meniului Setări“).
plat (plasmă, LCD). Tipul de televizor trebuie introdus o singură dată. Astfel, poţi folosi la • Selectează „Setări TV“ folosind , , şi . Bara „Setări TV“ este evidenţiată.
maximum posibilităţile televizorului. • Apasă . Acum vezi ecranul „Setări TV“.
1. Selectează formatul TV folosind şi . Bara de după formatul TV este
evidenţiată. Foloseşte şi pentru a selecta tipul televizorului tău: Ecran complet,
Ecran 4:3, Ecran larg.
2. Selectează „Calitatea imaginii“ folosind , . Cu şi poţi alege între „Înaltă“
şi „Standard“. Vezi care setare se potriveşte mai bine televizorului tău.
1 3. Selectează „Reglarea RGB a imaginii“ folosind , , şi . Foloseşte această
opţiune pentru a regla imaginea dacă este necesar. În mod prestabilit, această valo-
2 are este setată corect.
4. De îndată ce Mediabox-ul este instalat, ajustează nivelul sonor al televizorului prin
3 intermediul Mediabox-ului. Dacă trebuie să dai televizorul mai tare sau mai încet
după ce l-ai pornit, de aici poţi ajusta volumul prestabilit.
4

Schimbarea setărilor de volum


• Afişează meniul „Setări“ pe ecran (vezi „Accesarea meniului Setări“).
• Selectează „Volum“ folosind şi . Foloseşte şi pentru a da volumul de
bază mai tare sau mai încet. Foloseşte această setare numai dacă, după ce porneşti
Mediabox-ul, simţi că volumul prestabilit este prea tare sau prea încet.

38 Capitolul 10. Setări

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 38 9/11/09 2:09 PM


Anexa 1 4. Telecomanda mea nu mai funcţionează.
Dacă telecomanda nu mai funcționează corespunzător, verifică starea bateriilor.

Întrebări frecvente Asigură-te că nu există obstacole între telecomandă și senzorul Mediabox-ului. Dacă
le înlocuiești și problemele persistă, contactează Serviciul de Relații cu Clienții.
1. Pot să încep să folosesc televiziunea digitală imediat după ce am instalat Mediabox-
ul? 5. Volumul canalelor televiziunii digitale este mai scăzut decât volumul canalelor
De îndată ce Mediabox-ul a fost instalat şi activat, poţi începe să urmăreşti imediat analogice din pachetul standard Radio/TV. Cum pot să dau mai tare volumul?
programele TV şi să te familiarizezi cu beneficiile televiziunii digitale UPC. Te vei Poţi seta volumul canalelor televiziunii digitale UPC astfel încât să fie mai tare sau
bucura de o calitate înaltă (digitală) a imaginii şi a sunetului. În plus, vei avea mai încet prin intermediul meniului „Setări“ de sub opţiunea „Setări TV“.
la dispoziţie mai multe canale TV şi staţii radio. „Ghidul TV“, ghidul electronic al
programelor, înseamnă un ghid TV întotdeauna la îndemână. Cu Mediabox-ul poţi 6. Butoanele de volum de pe telecomandă nu funcționează, nu pot seta volumul
folosi setări TV speciale, precum setarea unei blocări a programelor pe care copiii tăi niciunui canal. Ce trebuie să fac?
nu au voie să le urmărească. Dacă vrei să folosești telecomanda Mediabox-ului pentru a modifica volumul
televizorului, aceasta trebuie setată pentru folosirea cu televizorul. Dacă nu faci
2. Cum funcţionează telecomanda? această setare, volumul televizorului poate fi schimbat doar folosind telecomanda
Telecomanda oferită împreună cu Mediabox-ul a fost proiectată special pentru a te televizorului.
ajuta să foloseşti la maxim caracteristicile oferite de televiziunea digitală. În plus,
o poţi folosi pentru televizor, video recorder sau DVD player/recorder. Vei găsi mai 7. Imaginea TV recepționată prezintă erori sau nu am deloc semnal TV.
multe informaţii despre folosirea telecomenzii şi o explicaţie detaliată a butoanelor Dacă rețeaua de cablu are pierderi de semnal sau dacă apare zgomot static, este
în „Ghidul Rapid“ pe care l-ai primit împreună cu Mediabox-ul. posibil ca imaginea să prezinte erori sub forma unor blocuri (pixeli) pe ecranul TV.
Acest lucruri se pot întâmpla dacă semnalul pe care Mediabox-ul îl recepționează
3. Pot folosi telecomanda pentru televizor şi pentru celelalte aparate? este prea slab.
Telecomanda este pre-setată pentru a fi folosită cu Mediabox-ul, dar o poți folosi Verifică cablul coaxial care face legătura între priza de perete și Mediabox. Pentru a
și pentru a-ți controla televizorul, DVD player-ul/recorder-ul sau video recorder-ul. păstra calitatea semnalului televiziunii digitale trebuie să folosești cablurile furnizate
Pentru a face acest lucru posibil, telecomanda trebuie setată corespunzător, luând de UPC sau cabluri ce respectă standardul european C12 de atenuare a radiației
în considerare modelele de aparatură cu care vrei să folosești telecomanda. O dată externe. Dacă folosești distribuitoare/amplificatoare de semnal, deconectează-le și
aceste setări făcute, poți folosi telecomanda Mediabox-ului pentru a controla diferite conectează Mediabox-ul direct la priza din perete.
funcții ale aparatelor tale, ca de exemplu volumul televizorului. Dacă dorești ca mai multe televizoare din casa ta să primească semnal TV analogic,
Poți afla cum să setezi telecomanda pentru folosirea cu alte aparate din Manualul folosește mufa Ieșire RF de pe Mediabox.
Utilizatorului. Dacă imaginea televizorului rămâne la fel după ce ai efectuat aceste verificări
și operațiuni, sau dacă apare în continuare mesajul de pierdere a semnalului
contactează Departamentul UPC de Relații cu Clienții la 031 1000 872.
Anexa 1. Întrebări frecvente 39

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 39 9/11/09 2:09 PM


8. Mediabox-ul s-a blocat. Nu mai pot face nimic O imagine necorespunzătoare poate avea mai multe cauze. Cum descrieţi
Unul dintre motivele pentru care Mediabox-ul s-a blocat este pentru că aparatul interferenţa:
este ocupat cu descărcarea informaţiei noi. În acest caz, pe ecran apare textul „Se • Linii, zgomote, alb şi negru, purici, imagine slabă sau decolorată:
încarcă o nouă versiune de soft“. Mesajul dispare de pe ecran imediat ce Mediabox- Acesta este un defect provenind de la cablurile dintre Mediabox şi televizor sau
ul a descărcat informaţiile şi poţi folosi din nou serviciile de televiziune digitală. echipamentul extern. Verifică dacă aceste cabluri nu prezintă defecte sau prize
Dacă Mediabox-ul este în continuare blocat şi/sau ecranul „Descărcare software scoase şi înlocuiţi aceste cabluri. Este posibil ca formatul imaginii să nu fie setat
în curs de desfăşurare“ nu apare, poţi scoate Mediabox-ul din priză pentru puţin corect în meniul Setări/TV.
timp. Dacă, după aceasta, Mediabox-ul tot nu funcţionează, te rugăm să contactezi • Imagine neagră, statică, cu pătrăţele:
Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii, la numărul de telefon gratuit în reţeauna Acesta este un defect provenind de la o problemă a semnalului transmis către
UPC: 031 1000 872 (de la ora 7:00 la ora 23:00, de luni până duminică). Mediabox. Acest lucru poate fi cauzat de cabluri defecte sau slăbite dar şi de un
defect de reţea. Verifică dacă cablul din priza de perete este conectat direct la
9. Am făcut instalarea, dar nu pot viziona toate canalele TV din grilă. Ce ar trebui să fac? Mediabox, fără niciun aparat, distribuitor sau amplificator care nu este de la UPC.
Numărul de canale pe care le poţi viziona depinde de abonamentul pe care îl ai. Dacă problema nu se rezolvă, te rugăm să contactezi Departamentul UPC de Relaţii
Pentru unele canale este nevoie de un abonament superior. Dacă te interesează, cu Clienţii (de la ora 07:00 la ora 23:00, de luni până duminică), la numărul de telefon
contactează Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii (de la ora 07:00 la ora 23:00, gratuit în reţeaua UPC: 031 1000 872.
de luni până duminică), la numărul de telefon gratuit în reţeaua UPC: 031 1000 872.
13. Vreau să accesez un canal din lista de canale a Ghidului TV şi primesc mesajul „Canal
10. Pe ecran apare mesajul „Instalarea este în curs de finalizare. Acest proces ar putea inaccesibil“.
dura 15 minute...“. Ce trebuie să fac? Poți vedea toate canalele disponibile prin serviciul de televiziune digitală în lista de
Așteaptă să treacă cele 15 minute. Dacă mesajul apare și după această perioadă de canale a Ghidului TV, inclusiv cele la care nu ești abonat, dar poți să afli informații
timp, contactează Departamentul UPC de Relații cu Clienții la 031 1000 872. doar pentru canalele la care ești abonat. Dacă vrei să te abonezi și la alte canale,
contactează Departamentul UPC de Relații cu Clienții la 031 1000 872.
11. Văd mesajul „Pierdere a semnalului: Se pare că nu există semnal...“. Ce trebuie să fac?
Acest mesaj indică faptul că semnalul recepţionat de Mediabox este prea slab sau că 14. Vreau să trec pe un canal la care sunt abonat şi ecranul televizorului este negru.
nu este recepţionat deloc. Din nefericire, uneori are loc o interferenţă între canale, ce afectează posibilitatea
Verifică dacă Mediabox-ul este conectat direct la priza de perete, fără ca între ele să de a recepţiona un canal. Te rugăm să contactezi Departamentul UPC de Relaţii cu
existe aparate, distribuitoare sau amplificatoare ce nu sunt de la UPC. Dacă problema Clienţii, la numărul de telefon gratuit în reţeaua UPC: 031 1000 872 (de la ora 07:00 la
nu se rezolvă, te rugăm să contactezi Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii (de la ora 23:00, de luni până duminică).
ora 07:00 la ora 23:00, de luni până duminică), la numărul de telefon gratuit în reţeaua
UPC: 031 1000 872. 15. Schimbarea canalelor nu se face rapid.
Schimbarea canalelor durează cu aproximativ jumătate de secundă mai mult în
12. Am terminat instalarea dar imaginea este necorespunzătoare. Ce trebuie să fac? sistemul de televiziune digitală.

40 Anexa 1. Întrebări frecvente

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 40 9/11/09 2:09 PM


16. Cod PIN pierdut sau uitat?
Codul PIN prestabilit este 0000 dar ai opţiunea de a-l schimba. Se poate întâmpla 22. Am un DVR şi am înregistrat un program acum câteva luni, dar atunci când am vrut
să schimbi codul PIN şi apoi să îl pierzi sau să îl uiţi. Pentru a-ţi reseta codul PIN, te să îl văd astăzi, am primit un mesaj care spunea că: „Acest program a fost înregistrat
rugăm să contactezi Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii, la numărul de telefon de pe un canal la care nu mai eşti abonat. Te rugăm să ştergi acest program din
gratuit în reţeaua UPC: 031 1000 872 (de la ora 07:00 la ora 23:00, de luni până arhivă sau să-ţi actualizezi abonamentul pentru a-l putea urmări.“
duminică). Una dintre implicaţiile acestui fapt este că trebuie să îţi menţii abonamentul la un
pachet pentru a urmări o înregistrare a unui program ce a fost înregistrat de pe un
17. Trebuie să las Mediabox-ul în aşteptare dacă nu mă uit la televizor? canal din acelaşi pachet. De exemplu, dacă ţi-ai înregistrat un film de pe canalul HBO
Software-ul nou este descărcat regulat în Mediabox prin reţeaua de cablu. Poţi primi atunci când erai abonat la pachetul MaxPak, şi vrei să îl vizionezi peste 6 luni, trebuie
şi servicii noi în urma acestor descărcări de software. Pentru a primi software nou să fii în continuare abonat la pachetul MaxPak. Dacă nu-ţi menţii acest abonament,
(şi servicii noi), este important să pui Mediabox-ul în aşteptare atunci când nu îl nu vei putea viziona înregistrarea.
foloseşti şi să nu îl scoţi din priză. Este important să ştii că acest lucru se aplică tuturor pachetelor de programe
digitale. De asemenea, trebuie să-ţi menţii abonamentul pentru acelaşi pachet dacă
18. La ce trebuie să fiu atent atunci când conectez Mediabox-ul? vrei să vizionezi înregistrări de pe canalele din pachetul respectiv. De exemplu, dacă
Este important să conectezi Mediabox-ul direct la priza de perete fără ca între ai înregistrat un film în timp ce erai abonat numai la HBO, şi acum eşti abonat la
ele să se afle aparate, distribuitori sau amplificatori ce nu sunt de la UPC. De MaxPak (pachet ce include canalul HBO), nu vei putea viziona înregistrarea.
asemenea, Mediabox-ul trebuie să aibă suficient spaţiu în jur pentru o ventilare
corespunzătoare.

19. Am mai multe televizoare acasă. Pot face în aşa fel încât să recepţionez televiziunea
digitală pe toate?
Din păcate, acest lucru nu este posibil, un singur televizor poate recepționa semnal
digital de la un Mediabox. Poți doar să distribui semnal analogic către celelalte
televizoare din casă folosind mufa Ieșire RF de pe Mediabox.

20. Tocmai am conectat Mediabox-ul dar nu am imagine. Ce trebuie să fac?


Verifică dacă Mediabox-ul este conectat la priza de reţea de 220V. Verifică dacă ai
conectat Mediabox-ul corect la televizor şi dacă ai selectat canalul corect.

21. Cum conectez Mediabox-ul?


Poţi afla cum să realizezi instalarea Mediabox-ului din Manualul de Instalare sau din
Ghidul Rapid pe care le-ai primit împreună cu Mediabox-ul.

Anexa 1. Întrebări frecvente 41

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 41 9/11/09 2:09 PM


Anexa 2 Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938,
0910
Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238
Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938
Lista codurilor de setare: Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661
Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391,
Telecomanda 0660
Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516,
Acest capitol conţine o listă a codurilor de setare pentru a-ţi seta telecomanda astfel 0400, 0193, 0351
încât aceasta să fie folosită cu televizorul şi video recorder-ul sau DVD player-ul/record- Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578
er-ul. În această listă sunt incluse cele mai frecvente mărci. Capitolul 2 (Telecomanda) Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391
Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441,
cuprinde o descriere a procedurii de setare a telecomenzii pentru a se folosi cu televizo-
0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651
rul şi video recorder-ul sau DVD player-ul/recorder-ul. Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351, 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574,
0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838
Coduri de setare a televizorului Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102
Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247 Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883
Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938 Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139,
0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745
0503, 0678, 0842 Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320,
Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930,
0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473 1698
Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611 Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503,
Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578
0458, 0134, 1698 Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067,
Aristona 0586, 0067, 0042 1698, 0895
Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458 Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938,
Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305 0660
Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745 Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691,
Bestar Daewoo 0404 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838
Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066 Hauppauge 0067, 0586
Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511,
0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542,
Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179
Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193 Hitachi Fujian 0138
Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369 Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698
42 Anexa 2. Lista codurilor de setare: Telecomanda

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 42 9/11/09 2:09 PM


Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182 Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277 Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790
0294, 0277, 0039, 0586 Pionier 0400, 0516
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393, JVC 0683, 0066, Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123 Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636 Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100, 0134,
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Kenwood 0135 Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938 Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246, 0320,
Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139, 0728, Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039, 0574,
0745, 0859, 1667, 1176, 1178 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713 Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248, 0698,
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392,
0661 0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473, 0393, Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659 Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275 Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691 Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698 Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208, 0039,
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294 Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734, 0275, Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
0529, 1734, 0801, 0691 Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542 Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938,
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744 0039, 0728, 0067
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066 Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139 Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542,
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294, 0442, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574,
0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546 Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, Yamaha 0680, 0827
0744, 1167
Anexa 2. Lista codurilor de setare: Telecomanda 43

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 43 9/11/09 2:09 PM


Coduri de setare video Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062 Lenco 0308
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378 LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111 Lifetec 0378
Amstrad 0030, 0308, 0102 Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Anasonic 0030 Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345
Aristona 0111, 0176 Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772
Audiosonic 0308 Medion 0378, 0382
Bang & Olufsen 0529 Melectronic 0030, 0067, 0068
Beko 0134 Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867
Bestar 0308, 0050 Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064 Multitech 0067
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772 NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167
Clatronic 0050, 0102, 0030 Neckerman 0071, 0111
Condor 0050, 0308 Neufunk 0067
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050 Nikkai 0050, 0102, 0308
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050 Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Dansai 0102, 0308 Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382 Otto Versand 0111
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378 Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462
Elbe 0308, 0068 Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867
Emerson 0102, 0075, 0030 Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308 Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382 Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072 Protech 0111, 0308
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167 Quelle 0111
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050 Samsung 0270, 0462, 0650
Fujitsu 0030 Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Fujitsu General 0067 Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
Goldstar 0067, 0510, 0030 SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667
Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672 Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030 Sharp 0078, 0067, 0599
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308 Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064 Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068 Tandberg 0308
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623 Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510 Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308
Interfunk 0111, 0134 Teletech 0102, 0308, 0030
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378 Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308
ITT Nokia 0078, 0582 Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038
JVC 0071 0097, 0414, 0516 Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134
Karcher 0308 Yamaha 0071
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308
Kenwood 0071, 0068
44 Anexa 2. Lista codurilor de setare: Telecomanda

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 44 9/11/09 2:09 PM


Coduri de setare pentru DVD player/recorder NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563 Neufunk 0695
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166 Nikkai 1953
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081 Palladium 0725, 0809
Amstrad 0743 Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Anasonic 0861 Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Audiosonic 0720, 1953 Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Bang & Olufsen 1055 Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Blaupunkt 0747 Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753 Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702 Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
Crown 0800, 0681, 0720 SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199 Sharp 0660, 0782, 0725
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145 Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Decca 0800 Tandberg 0743
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820 Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863
Emerson 0621, 0735 Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Ferguson 0681 Teletech 0743
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177 Thomson 0581, 0552
Firstline 0829, 0899, 0681 Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Fisher 1949 Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Goldstar 0621, 0771 Vestel 0743, 2024
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720, 0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037, 0743, 0760, 1251 Yamaha 0569, 0676, 0520
Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735, 0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076, 1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897
Karcher 0813
Kendo 0729, 0743, 0861
Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743

Anexa 2. Lista codurilor de setare: Telecomanda 45

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 45 9/11/09 2:09 PM


Anexa 3
Adrese şi numere de telefon
Relaţii Clienţi UPC
Dacă încă mai ai întrebări după citirea acestui manual sau dacă întâlneşti orice situaţii
neprevăzute în timpul sau după instalarea Mediabox-ului, te rugăm să contactezi
Departamentul UPC de Relaţii cu Clienţii pentru sprijin tehnic, la numărul de telefon 031
1000 872, gratuit în reţeaua UPC.

Îţi stăm la dispoziţie, în fiecare zi, în intervalul orar: 7:00 – 23:00.

Website
Vizitează site-ul nostru web www.upc.ro pentru a afla informaţii suplimentare oferite de
UPC Digital TV şi pentru a te informa despre celelalte servicii oferite de UPC România.

Acest produs este protejat prin tehnologia de securizare a conţinutului şi cade sub incidenţa Legii
privind drepturile de autor şi alte proprietăţi intelectuale. Utilizarea tehnologiei de protejare a
conţinutului trebuie să fie autorizată de către Macrovision şi este destinată utilizării în spaţiile private
şi în alte scopuri limitate numai cu acordul Macrovision. Copierea şi desfacerea produsului este strict
interzisă.

46 Anexa 3. Adrese şi numere de telefon

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 46 9/11/09 2:09 PM


47

manual_utiliz_UPC A5 210x120_bl3 v12.indd 47 9/11/09 2:09 PM