Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Curriculumul ediția 2019 la disciplina

MATEMATICA
pentru gimnaziu și liceu:
necesitatea dezvoltării curriculare, cadrul
conceptual, structura,
demersuri inovative
1.1 slaid 1
Codul Educației RM, art.11

Educația are ca finalitate principală formarea unui


caracter integru și dezvoltarea unui sistem de
competențe care include cunoștințe, abilități,
atitudini și valori ce permit participarea activă a
individului la viața socială.
1.1 Slaid 3
Structura Curriculumului la disciplina Matemetica

Componentele structurale:
- Preliminări
- Repere conceptuale
- Administrarea disciplinii
- Competențe specifice disciplinii
- Unități de învățare (unități de competență, unități de conținut,
activități și produse de învățare recomandate)
- Repe metodologice de predare-ănvățare- evaluare
- Bibliografia