Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data desfăşurării: 12. 09.2012


Profesor: Elena Gorea - Cebotaru
Unitatea de învăţămînt: Gimnaziul Drujba
Clasa: a VIII-a
Tema: Marea Britanie
Tipul lecţiei: Lecţie de asimilare a noilor cunoştinţe
Metode şi procedee: Discuţia ghidată, explicaţia, demonstrarea la hartă, graficul T, clustering,
Mozaicul, turul galeriei, lucrul în grup.
Mijloace didactice: manualul şcolar ,,Istoria” clasa a VIII-a, postere, dicţionare explicative.

Competenţe specifice:
 De a forma capacităţi de analiză, sinteză şi argumentare a informaţiei dobîndite.
 Să localizeze în timp şi în spaţiu evenimentele şi procesele istorice studiate.

Obiective operaţionale:
O1. Să localizeze pe hartă Marea Britanii, să determine tipurile coloniilor engleze şi direcţiile politicii
coloniale;
O2. Să ordoneze pe axa cronologică semnificaţia principalelor evenimente în Marii Britanii de la
sf. sec. XIX- înc. sec. XX;
O3. Să descrie regimul politic al Marii Britanii din perioada de conducere a reginei Victoria
O4. Să argumenteze cauzele apariţiei unui nou partid, Partidul Laburist, în viaţa politică a Marii
Britanii.
Desfăşurarea activităţii
Etapele Obiective Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode,
lecţiei operaţionale procedee
1 2 3 4 5 6
Moment 1 min.  Ordonează clasa Elevul de serviciu raportează
organizatoric  Notează absenţele
2 min Propune motto-ul lecţiei: Elevii comentează citatul şi scrie Discuţie
 Exprimaţi ideea mesajului pe tablă ideile principale. ghidată
,,A renunţa la libertatea ta înseamnă a
renunţa la calitatea de om, la drepturile
umane, ba chiar la îndatoririle tale”
J-J Rousseau
Evocarea 5 min Confecţionaţi cîte un avion din hîrtie. Confecţionează avioanele, notează Turul galeriei
 Pe aripa stîngă notaţi aşteptările de aşteptările şi temerile
la lecţia de astăzi
 Pe aripa dreaptă temerile
 Le aduc profesorului
Profesorul controlează tema de acasă: Elevii relatează şi comentează Prelegerea
- Să-şi exprime părerea referitor la rolul materialul pregătit
femeii în viaţa politică a unui stat
Realizarea O1 5 min. 1. Profesorul anunţă subiectul şi Notează în caiete subiectul lecţiei
sensului obiectivele operaţionale ale lecţiei.
2. Explicaţi cu cuvinte proprii sensul Conversaţie
noţiunilor:
 Monarhie parlamentară, opoziţie
 Laburişti, Epoca victoriană
3. Localizaţi pe hartă Marea Britanii şi Elevii localizează pe hartă Marea Lucrul cu
coloniile engleze Britanii şi coloniile sale. harta
4. Numiţi tipurile coloniilor engleze în
Irlanda
 Home-rule
1 2 3 4 5 6
O2 5 min Elevii vor primi sarcini individuale. Elevi îndeplinesc prima Mozaicul
 Datează şi pune pe axa timpului însărcinare individual
următoarele evenimente istorice 1867 – adoptarea Legii cu privire la
sistemul electoral
1868 – Congresul Naţional al
1867 1904 1914 Sindicatelor
1904 – Anglia încheie cu Franţa un
1868 1912 tratat (Antantei cordiale)
1912 – Irlanda devine Home-rule
 Profesorul va repartiza elevii în 1914 – Începutul primului Război
grupe. Mondial
- Fiecare grupă va studia un eveniment - Experţii vor verifica în ce măsură
de pe axa cronologică şi va relata colegii au însuşit conţinutul temei
conţinutul acestuia colegilor
5 min Elevi citiţi de sine stătător subiectul Elevii citesc subiectul şi Dezbaterea
,,Irlanda răsculată” şi răspundeţi la evidenţiază ideile de bază prin
următoarele întrebări: argumente
o Expuneţi-vă opinia, despre
statutul Irlandei în componenţa
Marii Britanii
o Consideraţi că lozinca,,Pămîntul
Irlandei-poporului irlandez” era
îndreptăţită
O3 5 min. Găsiţi punctele forte şi punctele 1. Puncte forte Graficul T
vulnerabile ale regimului politic al  Deţine prerogativele de a numi ANEXA 1
Marea Britanii în timpul tronării reginei prim-ministru
 Numea funcţionari superior şi
Victoria şi expuneţi-le în grafic.
personalul de la curte
Argumentaţi  O personalitate puternică
2. Puncte slabe
 Monarhie parlamentară
Dispunea de mai puţine drepturi
decît alţi monarhi europeni
1 2 3 4 5 6
Reflecţia O4 5 min. Propune elevilor să prezinte un poster  Elevii îndeplinesc sărcinarea Clustering
fulger elev de la elev despre cauzele primită.
apariţiei Partidului Laburist:  După îndeplinirea sarcinii de
 Crizele economice pe poster elevii detailează
 Apariţia tred-unioane activitatea Partidului Laburist
 Fondarea Comitetului
Reprezentanţilor Muncitorilor
 Numărul membrilor au ajuns pînă la
un milion
 Transformarea comitetului în Partidul
Laburist Muncitoresc
5 min Profesorul expune material adăugător Elevii exemplifică şi comentează. Discuţie
despre politica externă a Maria Britanii dirijată
 Prin ce metode doreau să obţină
dreptul la autodeterminare
 Ce rol rezerva liberalismul
individului în viaţa politică
Debrifarea 2 min. Vă propun să revenim la avioanele  Elevii citesc aşteptările şi Conversaţia
confecţionate temerile notate pe aripele
 Vi s-au realizat aşteptările, dar avioanelor
temerile?  Participă la debrifierea
 Cum va-ţi simţit cînd am completat
lecţiei
posterele?
 Aţi avut şansa să vă manifestaţi la
lecţie?
Evaluarea 3 min. Evaluarea se efectuează în baza Elevii evaluează cunoştinţele Autoevaluare
finală obiectivelor trasate la începutul lecţiei acumulate pe parcursul lecţiei
lecţiei. Profesorul notează elevii şi
comentează notele.
Sarcini 2 min Notează sarcinile în caiete
pentru
extindere
Anexa 1
Puncte forte Puncte slabe