Sunteți pe pagina 1din 6

Sfânt

Marco Frisina
 = 68
  4      
Soprano  4   
Sfânt, sfânt, sfânt es te

 4    
Alto 
 4     
Sfânt, sfânt, sfânt es te

 4     
Tenor 
 4

Bass
 4         
  4
Sfânt, sfânt, sfânt es te

 4    
 4     
    
Organ
   44        
   
6
      
S.          
 
Dom nul Dum ne zeu și domn al u ni ver su lui, Pă

 
A.                
Dom nul Dum ne zeu și domn al u ni ver su lui, Pă

     
T.           
Sfânt, sfânt, Dom nul Dum ne ze ul u ni ver su lui.

         
B.     
   
Dom nul Dum ne zeu și domn al u ni ver su lui, Pă

   
          
Org.
         
     

2
9
       
S.             
mân tu-n treg și ce rul cân tă sla vă, sla vă ți e Doam ne. O


A.           
        
mân tu-n treg și ce rul cân tă sla vă, sla vă ți e Doam ne. O

               
T.      
Pă mân tu-n treg și ce rul cân tă sla vă ți e Doam ne.

B.
                 
  
mân tu-n treg și ce rul cân tă sla vă, sla vă ți e Doam ne. O

          
            
Org. 
        
     

3
13
        
S.        
  
sa na in ex cel sis, O sa na in ex cel sis.

  
A.             
   
sa na in ex cel sis, O sa na in ex cel sis.

        
T.           
O sa na n ex cel sis, in ex cel sis. Bi ne cu vân

       
B.
        
  
sa na in ex cel sis, O sa na in ex cel sis.

   
          
   
 
Org.
           
         

4
19
  
S.  
         

O sa na in ex cel sis, O

   
A.           
O sa na in ex cel sis, O

       
T.              
 
tat e Dom nul, Dom nul u ni ver su lui. O sa na in ex

     
B.        
 
O sa na in ex cel sis, O

      
               

Org.
      
      
    

5
24
   
S.    
 
sa na in ex cel sis.


A.         
sa na in ex cel sis.

    
T.    
cel sis, in ex cel sis.

B.
     
   
sa na in ex cel sis.


       
Org.
      
     