Sunteți pe pagina 1din 1

File: Bucuria iubirii

BUCURIA IUBIRII

Muzica si versuri: Nicoleta Grecea, aprilie 2004


Aranjament muzical: Horvth Joszef1.Bu - cu - ri - a iu - bi - rii ne prin- de u - niti, Au ve - nit pes-te noi cn-tri,
2.La - s-a - fa - r du - reri, la - s gn- dul cel ru, Ori - ce tea - m a - run - c dar,
3.Du - p ani de sus - pin, du - p lup - t si chin, Gus- t iar dul- cea - ta Sa,Dom- nul P - cii ne fa - ce a - sa fe - ri - citi, Frn - ge do - ruri si mari de - pr- tri.
Frn - ge pi- nea, m - par- te-o cu fra - te - le tu, Vei ui - ta ast - fel ori - ce a - mar.
Poar - t-ti gn- dul spre ca - s, spre no - ul c - min, Si-a- tunci i - ni - ma-ti va cn - ta.

Refren:

Ce mi - nu - ne, iu -bi - rea Di - vi - n, Ce mi - nu - ne e gla - sul Su blnd,

Ce mi - nu - ne cnd stm m - pre - u - n, Sub a - ri - pa Du - hu - lui Sfnt!

weer.ro vt 2004