Sunteți pe pagina 1din 75

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”

Bucuresti – 2008-2009

MALARIA

Conf. Dr. Carmen-Michaela Cretu


PRINCIPALA BOAL MONDIAL
PRINCIPALA BOAL PARAZITAR
Afecteaz 2 miliarde de persoane pe glob:

1-3.000.000 decese anual


500.000.000 cazuri clinice annual
75-90 % din decesele copiilor sub 5 ani din Africa
Un deces la fiecare 20’
Un deces infantil la fiecare 30’

!
"
ISTORIC
boala este cunoscut înc din antichitate;”mal aria”-
1630, Don Francisco Lopez , deja folosita de indienii din
Peru pentru vindecarea unor febre periodice
1878 – 80, Lavéran, medic militar francez, la Constantinopol, descoper
agentul paludismului în hematiile bolnavilor (hematozoar) i descrie
primele trei specii principale, f r a le putea distinge foarte bine
1897, Ross, descoper rolul ân arului Anopheles în transmiterea bolii
1898 -1900, se descriu ciclurile sporogonic i schizogonic
1934, introducerea clorochinei antimalaric de sintez ) în tratamentul
malariei
1937 – 1938, se descrie faza exo-eritrocitar , la pas ri i maimu e
1945, se descrie ciclul i boala la om
Dup al doilea R zboi mondial, introducerea insecticidelor repelente
având ca scop sc derea distribu iei malariei (la /5); ulterior ea este
eradicat in Europa (în 1962 i în Romania), iar sc derea prevalen ei, a
mortalit ii i a morbidit ii se înregistreaz consecutiv i in alte regiuni
Dup 1960 se înregistreaz pu ine progrese in privin a controlului malariei,
datorita problemelor tehnice (rezisten a ân arului la insecticide i a
parazitului la antimalarice)
1969, abandonul programelor OMS de eradicare a malariei
1976, Trager, dezvolt cultura in vitro a P. falciparum, i se intensific
cercet rile asupra unui vaccin
1986, primele studii clinice cu vaccin anti-sporozoit
Victime celebre:

Alexandru Cel Mare


Imparatii romani: Hadrian, Vespasian,
Titus
Sfantul Augustin
Profetul Mahomed
Regele James I
Oliver Cromwell
Pictorul Caravaggio
TAXONOMIE
Clasa: Sporozoare
Ordin: Hemosporidia
Familia: Plasmodidae
Genul: Plasmodium
Specia: 4 specii parazite pentru om:
- P. Falciparum (PF)
- P. Vivax (PV)
- P. Ovale (PO)
- P. Malariae (PM)
#$

protozoare intracelulare, din clasa


Sporozoare, având:
- ciclu asexuat/schizogonic la om
- ciclu sexuat/sporogonic la femela
ân arului anopheles
#

• Paraziti care invadeaza hematiile


• Una din specii provoaca adesea moartea pacientului
• Cea mai importanta cale de transmisie este cea vectoriala –
tantarul anopheles
• Reprezinta cea mai frecventa cauza de febra in zonele tropicale
Malaria in Africa sub-Sahariana

Se iregistreaza la nivel
mondial 20% din decesele
infantile <5 ani

Se estimeaza annual
infectia si decesul la:
- cca 975 000 copii <5 ani
- 10 000 femei gravide cu
anemie severa
TRANSMITERE - in zne tropicale
Vectorial inoculativ - ân arul Anopheles- femel, sub 2 000
– 2 500 m altitudine

Post- transfuzional – in special in tari unde donarea de


sange este un act comercial
$
#
# # % &' ( ) "
# ( "

Malaria droga ilor (accidental, prin ace, seringi)


Vertical ( in special P. falciparum)
Impaludarea terapeutica – in sifilisul cerebral, cand
spirochetele mor in timpul atacului febril
TRANSMITERE- in zone temperate
Post tranfuzional
- screening obligatoriu al donatorilor de sange
! ! Este categoric interzis a se dona sange la mai putin de
4 luni dupa intoarcerea dintr-o zona endemica
Malaria de aeroport
– transportul in cala avionului a tantarilor din zone
endemice in zone neimpaludate dezinsectia avioanelor
* + ,,- . / "

Malarie de import – numar de cazuri in crestere


Malarie accidentala – prin seringi, sau congenitala,
in special cu P. vivax
MALARIA
DISTRIBUTIE
GEOGRAFICA
Reparti ie geografic 1
EUROPA: eradicat , cu excep ia câtorva zone din
Bazinul Mediteraneean (Grecia, Turcia): PV i PM
AFRICA:
- PV: Africa de N, Egipt; Africa de S (rasa neagr
este rezistent natural la infectia cu aceasta
specie)
- PF: în toat Africa intertropical si sudul
Magrebului
- PM: în toat zona ecuatorial
- PO: Congo, Gabon, Cameroun, Nigeria, Ghana,
Liberia
- Toate speciile: Madagascar
Reparti ie geografic 2

ASIA:

!
"

# $ %& ' () *
%&* + !
Reparti ie geografic 3
AMERICA:
! $ ,& ! %& -
! (
# $ " * *
- ! . - )
OCEANIA:
% *% (/ *%0

## $ *%
DISTRIBUTIE GEOGRAFICA

P. falciparum larg raspandit in majoritatea tarilor tropicale,


dar rareori in zone temperate
P. vivax distributie f. larga; poate fi transmis in zone
tropicale dar si temperate
P. ovale este prezent foarte rar inafara Africii,
(in Asia); apare de obicei in infectii mixte cu P. vivax si
P. falciparum
P. malariae mai putin frecvent decat P. vivax sau
P. falciparum
Morfologie
Sporozoiti
- forme elongate, semilunare
-un nucleu central
-10x1 µm lungime
- durata de viata de cca 30 minute

Merozoiti
– in interiorul hepatocitelor sau
eritrocitelor
Ciclul biologic Insecta

Sporozoiti

- Faza sexuata – sporogonia – Schizogonia pre-eritroctiara
la female anopheline Primara (toate speciile)
Secondara(P. vivax, P. ovale)
- Faza Asexuata – schizogonia: ↓
Schizogonia eritrocitara
tissulara, sau schizogonia pre-
eritrocitara Forme Forme sexuate
asexuate
– schizogonia -Trofozoiti - Gametocit
erithrocitara tineri femel
-Trofozoiti - Gametocit
-maturi mascul
Stadiul erithrocitar este un - Schizont
stadiu diagnostic (permite
diferentiarea speciilor de Se repeta de Vector
plasmodiu) 10-12 Sporozoit
ori
* 0
$ '
1 / ' 1 2 + 2'
3- ) / 4* 2 5 ' 6
- * " ' 2' 3
/ ' 2
' 2 1
) 2 ! " 2 "
- 5 4*2
7
- " 5 5
*
$ 6 ' 2 "- *
" * 2
"-
!5 1
" ! - 5

1
' 0 1"
!1

6
!5 1
, / ' "
! " ' 2

1 7
0 7 2

8 " * $ !
* / -
5
6 9: " '
5*
0
!5 1
, / ' '
2' * " * / *
' *
$ '
' 6- '
2' ! *
/ ! "
5 ' -
; " "'
0 2 *2 ' !
! !
*

2 * 6 / '
2 5

8 ! * '
< = - 2
* 2
>9 5'
*

' 1 5 '

! 2
'
" ! 2- " ' /
/ ' '

- " "
* 5 " 5
' " ' /
1

* 869 :9;
3 * ! 4

* :9;
3 4
* 869 :9;
1 3 <= 2 7 $

# 1 1
2' 6
' " 6-$

2
/ ""
, /
- "
# !
7 52 '
0 = '
2 1
= !

$
9? @ 2/ ' / -
AB (@ 2/ / -
9? @ 2/ ' / -

2/ -
2"
468*

P. vivax fever

P. falciparum fever
! 1

>C B>
!1 1 " >9
/ 9C9DE

-
) 0 2 1 1"
1 B > *6 5 * *
-

2/ " " / 5
8 * /
7 5
DCDB * "6
&#

2/ 5 *!
"
( -
5 / * 2 * /
, -
2" "
2"
* - 5
1 * - " 7
$ &2 * FG 2
>CH* " D 9H
&2 1 " * *
" / * / /
$ - "
1 *
5 &2 * 2
2
! $ 1/ 5
# 1

/ 5
* 5
" * " " '
- * '
2 *
2/
R 1 $ " 2
& 3= <!
" )+ 0 2 * "
5/ '&

* 0 $ " 2
& !
" / ' 7 0
1 1 51 1 )
7 ) ! 2 *
2 ' !
2/ 7 * /
" '
! '& 2' '
Malaria cu PF nu produce recaderi
* :9;
1 4

' 1
' !
' 0 $
> 4 2 1
5 1
> 1 1 % 1 1
%
= 1 5 7 0 "?
0
' 1
*
2
/

, - 1 * - 5
' !
F 2 2 ' /

B9 1 2/ - 3 / ' *
/ 4
>I 2/ / ' -
9? 1 2/ ' -
2/
2 2/ '
8 * -
" * 6
@ 2 !
" 2"

2/ 2 0 1*
2 0 $

D& %
B& ( -
>& 2 ' / /
-/ </ JK 25 =
9& , -
:&
' 0 $

#
! 1" A
1 ! 1
" ' "
/ 12 < =
6 5 ' *
2 - $
2
2/ 9D 9BE
5
2
## / 2
' 0 $

#@ 2 $
! 2 - 5

"
- - " 2
- " * 6
-" *6 ! "'
" 3 " '
4
- 25 /
' 0 $
&# 0 1 1 . B! CD E
' " ' "
! / 2 % 1 1
! 1 1
% "
- 25 /
# 2 F "
, - - 2 "
- - 5
F
#
( " "
(
"
% " H

1
2

" 2
8" 2
G" @ 2
":
" 2 2

4 3 4 - 3
* / * " * " *- '4
1 12 13 4 - 2'

## 1 ! 1
7 !
>> 1 ! 1
1 '& 1
-'H
8" 2 2
2 "

8 $
" -
6-
"
-& 5
5
*
6 " /
G" 2 ) 2

) 1
!
" 2 2
F1 $ /
% " *
2
Diagnostic diferential

- 4 ! Tropicale: evolutie acuta sau cronica


denga, F. hemorrhagica, F. recurenta

F ! Digestive : febra tifoida

- @
2

Tissue schizonticides
Primaquine
Others ?
Blood schizonticides
Chloroquinine sensitive
Plasmodia
Chloroquine

Chloroquine-resistant
Plasmodia
Mefloquine
Quinine
Quinidine
Pyrimethamine-sulfadoxine
Doxycycline
Halofantrine
Artemisinin
Malarone
F
$
G)
'
' 4 :
' G
F
$
L ) .
' 2
L:
M
, 2 5
-
N / "

F" ,
, 2 " - 5*
G I ' * 69
9 M
" & 5 & *
& 55$ &2
J * B>
-
" DCC*D:C*>CC -/ " 32 2 24
:C -/ " 1 :C N2
:C -*DCC -/ " 12 B
02 5
- *5 * 2 *- * * /& *
5 *
" 2
/ 5 5 / * 5 *
" -
" * $ *2 *- *0 *
/ 5 * *
G I
2 $G
# # . !
' <$ ( 2JC2 &
2 " & $
$ ' 2JC2 ( 2JC2 - 'H
K '&$ ( 2JC2
K 2JC2
K & ( 2JC2
' . < 63
<
63$ 2JC2 # H ( 2JC2
( 2
G$ ( 2JC2 &( 2JC2 -

* ' # I
2 ) "

. 2 %
& 2J -
G I
2 $
. 2 %
' % @ * ! G "
< L 6 6
( 2J I
2) % I I "

' '-

' J

# I
$ I
) %
J 2
I

# % I I

G $
' 2 I J) % I
G)
0$ M M * " -
9 - * - & 55$ & 5
$ M * 2 " M "
2
& &2 "

$ D> 7
DC 7
/ ;F
" BCC >CC -/ " 3 2 4
D:C >CC -/ " 3 4 *2 B
3DCC - / " DBB -
DBD - 24
- 5
F 5
3 2 * *5 *- - * / 5 4
- * $ 5 -
"
$ / 5 * -
G)
2
1 0 *- " :H* 2" -* "
* -
DI*
9 -NJ
-3 55 BC - 4* 5 * 9 *
?* B -NJ
-* 5 ? DB
## DB B9 * "

## ( - 3 41 5- " BCH
:CH
<1 2 &2 *

" N 2 $
:CC -3 5ICC -/ " 4* ? * >*
A*DC"
? -N
J -3 DC - 2 4* ? * >*A*
DC"
, " 2 * " * - *
* - * 5 *- *5 * *
% J
4 
" -* / " 2
" 2 * 5&2
& 55$3 " " 4
/ / / 7 O 9" F ?" , P
" B: - F :CC -, P
-
A: - F D*
:-, P3> 4 "
:DCJ
-1 C*
: 7 DD BCJ-1 D 7 BD >CJ
-1 D&: 7 >D 9:J
-B .*
>" * "
02 5 2 " * 5 /
1 % ! 2 2
2 !
) ! ) %
) :- " )
1 9 )!
% "
2
82 !2
) #

4 $ ! ! !
M ' -
$ 2 ) "
2 $' 2 ' % #
# # % # "
' I %
I
' L

' 2 $. 2J
' $N ' ( 2J ? ' .( 2J ?('H . 2J ?,' .
( 2J
6 $ !
* L
L
$ ! )
I
H' I
2 )
# % #
2 2

4 $ 2 % '
FM &'H
$ /( ( 2 "
2 $G
# ) $
$ ( 2JC2J ( 2#

>> :- ) "$ /( 2JC2 H

G $ . ( 2JC2J

# 2 $
$ (' /( 2JC2
I
2 $
' %
%
' !& 2! "
' ' /

>>> :-

6 $
! 2 ) 2 !
2
' @ :- "
G $
' :-
'2 % )
2 "
' 2 I
' )
I
, " - * 5 2 - $
- & 55$
*& 5 *&
4 $ / / * * D:>:"
2 $
' # )
'
G $ $ ( 2JC2 % 2"
$ . ( 2J ?
(C2. ( 2JC2J
L ( 2 !"
L

L ) J )
I
G $
' 2
' ) % ) ! )
' % !
"
' 2 I
' !
6 $ ?
*
'2 ! L
J ! !
@ J
5 32 4* 5 9
*
/ / / * $ I
DN
B 9"

" B:C -* /
- > " :CC -* B9 -NJ
-* 5 I *
A"
## " 5 &2 " M *
/ 5- F
02 5 / *- *5 * * * 2 *
* " * /
5 3 " 4

; 2 1 5 2 3 4
; 2 Q F0 
2 2 $
&2 " * B " "
<M - =* 2 BCCC *$

)
)
? '

4 $ ! ! ! FJ '& ,
"
2 $ ' 2JC2J 2
G) 3 !
$ ( 2JC2 (2JC2 &?
' I (' ( 2JC2
6 $ '2 !
F
/ -* 5 " 7
5
" B:C -
-
? :CC - B "* A DC"
" " &2 *
2
* 5 " /
## 0 /?
02 5
2 *
2- 3 " * " 5 * " 4
2 / "
- 5 2 * F
/ * / 2 * * $
2 5* M J
( / -
" 5-
%
. 2J
2 $G
' . 2J H
'G H . ( 2JC2 H
) )

G) '6 #
2

6 .
G
' 2
' !H
' 2 %J
I
@ %' )
%
4 $! !
FJ '&
!!

$
F<3 O <9  ' ( 2J ! ?
<*<96 ' I P 2
% "
6 $
! 2
)
I

2 $G
. ! ( 2" - &
G . 2 '& ! Q

' /

G $
' 2 !(C2
' !(C2
' 2
'
' 2 2
*
' 2 I '
, 2 &2
F 1 / * N
" * " * *
B> "

F 1 " * " *
/ 7

F 1 " *
" 7 /
%

G 1

1 L
%
#4 2 3 5 4

- 22
/ 1 " 7
/ 3 41 / 7
2 -

./ " 7
; / -
, 5 / "
G $ $ (9 G -

- 3 47
- 22 / Q ) 7 7
/ 3G )- 47
&
%
#4 $
G) %
%+
DCC -N" 7
D" 7
7
9 " 7

B:C - 5M Q DCC - - N" 7


DB" 7
7
A" " 7
* 2 - *D > & 7
/ 2 " 2
" - 5 7
% G 1

L 2 ) 1
' % 1 ) '
01 1 % 0 .
2 "
' = 7 1
'7 % 1
0 = 7 5 0
0

.
Medicamentul de electie - Chloroquine
Dar, chloroquinorezistenta s-a instalat si extins cu
rapiditate
% 1
/ " "
* B 6 *2 '

/
/ - A 9:" *
2 '
, / ' 2 -
" 3 6' 5 4!
/ 2$ * /
5 ' " "
5
- 53 4
%
#4 $
G) %
) 3; *0 M * M 4
B:C -N 7
B 7
7
9 " 7
G ) 3%5M *F M * 4
>CC -/ " N 7
D 7
7
9 " 7
R 2 3 4
BCC -" 7
D" 7
7
9 " 7
%
#4 $
2$ 5 35 4
, II3 &0 )4
3
- 2 " 47
% 3 %5 * 47
2$ 5
- */
2 ) 2 7
2- 3F 47
00 1 %*
% ) 7
2 7
0( $ 7
1 - * / 7
RGF>CB> 1 AH 3., 4
7
( Q 7
, 7
. " 7
/
$

/
, 2 2

, 5 - *-
%
5 2
, 2 B
/ DC 5 2
5-