Sunteți pe pagina 1din 1

În speța de față există 3 acte juridice civile bilaterale încheiate între A și B, respectiv A și C.

A are 17 ani, fiind minor cu capacitatea de exercițiu restrânsă, astfel el nu poate încheia acte juridice
decât cele de administrare, care să nu fie lezionare, conservare și acte de dispoziție de mică valoare, cu
caracter curent si care se execută la momentul încheierii lor.

Inițial, A și B încheie un contract de împrumut de consumație, mascat sub forma unei donații cu titlu de
cadou, sub o condiție suspensivă, mai precis aceea ca A să devină avocat și să câștige primul proces.
Conform art. 147 alin.(1), este interzisă sub sancțiunea nultității relative încheierea de acte juridice între
tutore și minor. În speță, B fiind tutorele lui A, actul va fi lovit de nulitate relativă pentru lipsa capacității
depline de exercițiu. Pe de altă parte, doar bunurile mobile corporale cu valoare până la 25.000 de lei
pot face obiectul unui dar manual(art 1011 alin.4).În starea de fapt, suma depășește 25.000 de lei, actul
fiind lovit de nulitate relativă în baza art. 1252, deoarece este aplicabila prezumția de anulabilitate.Prin
urmare, contractul dintre A și B nu este valabil.

Al doilea contract între A și B este unul încheiat sub viciul de consimțământ al violenței, care reprezintă
frica insuflată unui contractant, gravă și iminentă(art 1216 alin. 2) de care nu se poate scăpa decât prin
încheierea unui anumit act civil pe care altfel nu l-ar fi încheiat, încheierea actului fiind singura
modalitate pentru a scăpa de frică. Violența în speța de față îndeplinește cerințele pentru a fi
considerată esențială. Astfel, în speță ea este determinantă pentru încheierea contractului. În concret,
amenințarea cu pistolul este o faptă ilegitimă, iminentă și gravă din cauza căreia A este nevoit încheie
actul respectiv. A doua condiție a violenței se referă la ilegitimitate, aceasta este îndeplintă după cum
am arătat mai sus. Actul este anulabil deoarece sancțiunea pentru violență este nulitatea relativă(art
1216).

Astfel, în baza motivelor expuse mai sus, B nu va avea câștig de cauză, întrucât A poate invoca pe cale de
excepție nulitatea relativă pentru violență, viciu de consimțământ.

Al treilea contract este unul de vânzare încheiat între A și C. Acesta este lovit de nulitate, neîndeplinind
condițiile de valabilitate cerute de art. 1179 C. Civ.. În primul rând, A nu are capacitate contracutală,
după cum am menționat mai sus referitor la capacitatea de excercițiu restrânsă a minorului. În al doilea
rând, consimțământul nu este valabil, acesta nefiind serios, A nedorind să se lege juridic. De asemenea,
obiectul nu respecta condițiile de valabilitate, și anume liceitatea și efectivitatea. Astfel, acesta nu există
nici material, neputând fi perceput fizic și nici juridic, nefiind determinat sau măcar determinabil și
nefiind imposibil. Din punct de vedere al liceității, deși este evident, trebuie menționat că vânzarea
sufletului nu ar fi conform cu ordinea publică și nicidecum cu bunele moravuri.

În ceea ce privește cererea formulată de C, la fel ca și în cazul lui B, A poate invoca nulitatea absolută a
contractului pe cale de excepție pentru motivele enumerate mai sus.

În ceea ce privește dobândirea statutului de avocat , trebuie menționat că este o eroare tehnică care va
trebui remediată.