Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

Raport
Lucrare de laborator Nr.7
Disciplina: Tehnici avansate de programare

A efectuat: st.gr. IA-171


Bodorin Adrian
A verificat: l.univ.
Osovschi Mariana

Chişinau 2019
1. Tema lucrării:

Programarea în mediul vizual a proectelor.

2. Scopul lucrării:

 Însuşirea modalităţilor de creare şi realizare a colecţiilor în Java;

3. Etapele de realizare:

1) Crearea colecţiilor şi a hărţilor;


2) Metode de realizare a colecţiilor şi a hărţilor;
3) Metode de complectare şi exstragere a obiectelor din colecţii şi hărţi;
4) Crearea interfeţii programului;
5) Prezentarea lucrării.

Varianta 8 .
Înmulţiţi două polinoame de grad fix, în cazul în care coeficienţii de polinoame sunt stocate în
List.

Mersul lucrarii:

import java.awt.Color;

import java.util.HashSet;

import java.util.Set;

public class JFrame extends javax.swing.JFrame {

class GFG

{
static int[] multiply(int A[], int B[],

int m, int n)

int[] prod = new int[m + n - 1];

for (int i = 0; i < m + n - 1; i++)

prod[i] = 0;

for (int i = 0; i < m; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

prod[i + j] += A[i] * B[j];

return prod;

static void printPoly(int poly[], int n)

for (int i = 0; i < n; i++)

System.out.print(poly[i]);

if (i != 0)

System.out.print("x^" + i);

}
if (i != n - 1)

System.out.print(" + ");

public static void main(String[] args)

int A[] = {5, 0, 10, 6};

int B[] = {1, 2, 4};

int m = A.length;

int n = B.length;

System.out.println("First polynomial is n");

printPoly(A, m);

System.out.println("nSecond polynomial is n");

printPoly(B, n);

int[] prod = multiply(A, B, m, n);

System.out.println("nProduct polynomial is n");

printPoly(prod, m + n - 1);

}
Rezultate:

Concluzii:

Colecţie reprezintă o realizare de tipuri abstracte (structuri) de


date, care realizează două operaţii de bază:
• introduce un element nou în colectie;
• şterge elementul din colecţie.
Colecţiile sunt unite într-o bibliotecă de clase java.util, şi reprezinta
containere pentru depozitarea şi manipularea obiectelor. Colectii - sunt
tablouri dinamice, liste legate, arbori, seturi, stive, cozi. În clasa
Collection sunt definite metode statice care lucrează cu toate colecţiile.
Un alt mod de a lucra cu elementele colecţiei este utilizarea metodelor
din clasa Iterator, care prevede un mijloc de parcurgere a conţinutului
colectiei