Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică si Microelectronică


Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Lucrare de laborator №6
Tema: Rezolvarea problemelor de programare liniară.

Efectuat: st.gr. IA-171 Bodorin Adrian


Verificat: conf. univ. dr. Moraru Vasile

Chișinău 2018
Scopul lucrării:
1) Să se rezolve problema de programare liniară prin metoda grafică.
2) Să se rezolve problema de programare liniară cu ajutorul algoritmului Simplex.
3) Să se scrie duala problemei de programare liniară.
4) Să se arate soluția problemei duale.
5) Să se rezolve problema de programare liniară utilizând produsul software QM.
6) Să se efectueze analiza, incluzând sensibilitatea planului optim.
Problema de programare liniară:

f ( x 1 , x 2 )=x 1 +4 x 2 →max

{ x1 + x2 ≤ 4
−x 1 +2 x 2 ≥−1
2 x1 +3 x 2 ≤ 9
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0

1) Metoda grafică

d 1 : x1 + x 2=4 d 2 :−x 1 +2 x2=−1 d 3 :2 x 1 +3 x2 =9


x 1=0 , x 2=4 −1 x 1=0 , x 2=3
x 1=0 , x 2=
x 1=4 , x 2=0 2
x 1=1 , x 2=0

9
x 1= , x 2=0
2

Figura 1. Reprezantarea graphică a Domeniului de Soluții Admisibile(OABC).


n=∇ f ( x1 , x 2) = 1
4 ()
2) Algoritmul Simplex
Forma Standard:

f ( x 1 , x 2 ) =x1 + 4 x 2 → max

{ x 1+ x 2 + x 3=4
x 1−2 x2 + x 4 =1
2 x 1+ 3 x 2 + x 5=9
x1 ≥ 0 , x 2 ≥ 0 , x 3 ≥ 0 , x 4 ≥ 0 , x 5 ≥ 0

x1 x2 x3 x4 x5
Etapa VB β β i/(αs)i
x3 4 1 1 1 0 0 4
I x4 1 1 -2 0 1 0 −¿
x5 9 2 ⌂3⌂ 0 0 1 3←
∆ j=z j−c j 0 -1 -4↑ 0 0 0
x3 1 1/3 0 1 0 -1/3 −¿
II x4 7 7/3 0 0 1 2/3 −¿
x2 3 2/3 1 0 0 1/3 −¿
∆ j=z j−c j 12 1/3 0 0 0 4/3
Tabelul 1. Tabelul Simplex.
3) Duala problemei
Forma canonică:

f ( x 1 , x 2 )=x 1 +4 x 2 →max

{ x1 + x2 ≤ 4
x 1−2 x2 ≤1
2 x1 +3 x 2 ≤ 9
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0
(P)

g ( y 1 , y 2 , y 3 ) =4 y 1 + y 2 +9 y 3 →min

{ y 1+ y 2+2 y 3 ≥1
y 1−2 y 2 +3 y 3 ≥ 4
y1 ≥ 0 , y2 ≥ 0 , y3 ≥ 0
(D)
4) Soluția problemei duale

4 y 1 + y 2 +9 y 3=12

{
y 1 ( x 1+ x 2−4 ) =0
y 2 ( x 1−2 x 2−1 )=0
y 3 ( 2 x 1+ 3 x 2−9 )=0
x 1 ( y 1+ y 2+2 y 3−1 ) =0
x2 ( y 1−2 y 2 +3 y 3−4 )=0

x= 0 din ec . ( 2 ) avem 0+3−4=1=¿ y 1=0


3 ()
y 1=0 y 1=0 y 1=0 y 1=0 y 1=0

{ { { { {
y 1−2 y 2 +3 y 3−4=0  −2 y2 +3 y 3−4=0  y 2 =12−9 y 3  y 2=12−9 y 3  y 2=0
4 y 1 + y 2 +9 y 3−12=0 y 2 +9 y 3−12=0 21 y 3 −28=0 21 y 3=28 y 3=4 /3

5) Calculul rezultatului cu ajutorul QM

Figura 2. Soluția problemei de programare liniară în QM.

Figura 3. Duala problemei prezentată în QM.

Figura 4. Sensibilitatea planului optim.


Concluzii
În această lucrare de laborator am determinat soluția unei probleme de programare
liniară condiționată.
Pe parcursul lucrării, inițial, am utilizat metoda grafică pentru a determina domeniu de
soluții admisibile. Apoi, am utilizat algoritmul Simplex pentru crearea tabelelor Simplex, cu
ajutorul cărora se poate determina soluția problemei, valoarea funcției pentru soluția găsită,
cât și soluția problemei duale.
Efectuând acestă lucrare am făcut cunoștință cu produsul software QM, cu ajutorul
căruia am aflat soluția problemei și am verificat corectitudinea calculelor personale.
Produsul software QM prezintă o informație mai amplă despre problema precăutată.
Astfel, în figura 4 este reprezentat sensibilitatea planului optim prin care se arată domeniul de
valori admisibile pentru ca problema să nu sufere modificări esențiale.

S-ar putea să vă placă și