Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA PRIMARĂ ROȘCANI 1

Programului național Școala Altfel, de acasă


„În familie ne dezvoltăm, stăm acasă şi ne protejăm!”

30 martie – 3 aprilie 2020 –


Clasa pregătitoare, I și a II a

Denumirea Tipul Obiective Modalităţi de Invitați Grup Data


Evaluare Responsabil(i)
activităţii activităţii urmărite realizare /Parteneri ţintă (ora)
-să lectureze/audieze
texte literare despre
bunici;
-să dezvolte
sentimente de Fotografii,
„Bunicii mei apartenenţă, de desene ale
extraordinari!” ataşament, de elevilor
dragoste faţă de -lecturi/audieri „Bunica” şi
bunici; „Bunicul”, de Barbu Ştefănescu
Activitate de Elevii Luni, 30
-să comunice cu Delavrancea; Învățător
sensibilizare şi clasei martie
-convorbiri telefonice/WhatsApp, - Părinţi
comunicare persoane dintr-o altă CP, I, 2020
Skype etc. Bunici
intergeneraţională generaţie; a II- a 800-1200
-desene: „Bunica mea/Bunicul
-să deseneze, la meu”.
alegere, pe unul
dintre bunici;
-să ȋmpărtăşească
experienţele cu
colegii din clasă, pe
Facebook, grupul
clasei.
„Ziua clătitelor” Activitate practic- -să pregătească -pregătirea ingredientelor; - Elevii Marţi, 31 Învățător
aplicativă (atelier) ingredientele -prepararea produselor sub clasei mattie Părinţi
necesare; supravegherea unui adult; CP, I, 2020
-popularizarea imaginii cu a II-a 800-1200
-să prepare clătite sub
supravegherea unui Fotografii
adult din familie; postate;
-să servească clătitele Aprecieri;
Reţete
ȋmpreună cu cei
postate.
dragi;
-să posteze fotografii
produsele obţinute;
cu produsele finale pe
-opţional, postarea reţetei.
grupul clasei;
-să-şi formeze
abilităţi de lucru;
-să colaboreze pentru
realizarea produselor.

-să stabilească, ȋmpreună cu adulţii


din casă sarcini pe care le pot
-să-şi formeze un
realiza copiii;
comportament
„Şi eu pot!”-Cutia cu -scrierea pe bileţele a sarcinilor (3-
ordonat;
sarcini 5); Elevii
-să sprijine adulţii ȋn
-extragerea aleatorie a bileţelelor clasei Miercuri, Fotografii Învățător
treburile casnice;
Activitate practică din cutiuţă şi realizarea sarcinilor CP, I, 1 aprilie Părinţi
-să participe la -
de gospodărire (Sugestii: aranjarea papucilor, a a II- a 2020
activităţi gospodăreşti
jucăriilor, ştergerea prafului; 800-1200
specifice vârstei;
ordonarea cărţilor de pe birou,
-să dezvolte un
aspirarea camerei, ȋmperecherea
comportament
şosetelor, spălatul vaselor);
responsabil.
-postarea de fotografii din timpul
acţiunilor.
-jocuri de construcţii (cuburi,
Geomag, Lego);
-să comunice ȋn -jocul umbrelor; Învățător
cadrul jocurilor; https://www.youtube.com/ watch? Elevii Fotografii Părinţi
„Jocuri ȋn familie” -să respecte regulile v=YHM2fIKMC_c clasei
Joi, 2
jocurilor; -jocuri cu cărţi (Macao, Şeptică, CP, I,
Activitate ludică, de aprilie
-să experimenteze Păcălici) sau Remi, Şah, Dami-şah, a II- a
socializare 2020
diverse tipuri de Maroco, Monopoly, Ţintar;
800-1200
jocuri; http://jocuridincopilarie.ro/tintar-
-să petreacă timp moara/
liber de calitate. -jocuri de mişcare („Vânătoarea de
comori”, „Cald-rece”)
-rostirea unor rugăciuni ȋn familie;
https://www.rugaciuni.com/rugaciu
ni-pentru-copii/
-să se familiarizeze
-colorarea unui ou după indicaţiile
„Paştele ȋn lume” cu obiceiurile de
date ȋn limba engleză;
Paşti ȋn lume;
https://ro.pinterest.com/pin/542050 Elevii Fotografii Învățător
-să afle despre Vineri, 3
505150984851/ ?nic_v1=1aKq1t clasei Părinţi
tradiţiile româneşti, aprilie
Activitate religioasă %2FeuebBYOnDQzRW - CP, I,
ortodoxe, din 2020
26Nahuyh0msekZ8Y a II- a
perioada sărbătorilor 800-1100
%2BrqxbiteY42ajVbGweB9mUw
de Paşti;
%2B8HyQDL
-să rostească o
-vizionarea unor filmuleţe cu
rugăciune ȋn familie.
tradiţii de Paşte ȋn lume.
https://www.youtube.com/ watch?
v=twnqmZMMmeM

Învățător, Bosînceanu Roxana Elena


Director, prof. Voinescu Elena Bogdana