Sunteți pe pagina 1din 3

Test inițial – Limba si literatura româna

EVALUARE INITIALA
Disciplina Limba si literatura romana

1) Desparte în silabe :

dulapuri (………..………………………..) ghețuș (…….…………….………..……)

prieten (………..………………………..) orhidee (………..………………………..)

2) Completează cuvintele cu grupuri de două / trei litere :

_______upercă; dreptun_______; _______or_______; ra_______tă;

li_______an; fra_______l; _______riac; _______or_______ță.

3) Alege din coloană ortograma corespunzătoare pentru enunțurile :

 …………….. zi ei …………….. jucat pe calculator.


 - Cine …………….. înscris în echipa …………….. ? dintr-un / dintr-o
 - Azi …………….. mâine mergem …………….. Mall ? într-un / într-o
 Ella …………….. văzut pe Alin coborând …………….. taxi. s-au / sau
 …………….. clipă în alta vom afla câștigătorul. s-a / sa
 Toate fructele le voi așeza …………….. coș. l-a / la

4) Scrie un bilet unui coleg de clasă prin care să îi soliciți ceva.

________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________
Clasa a III-a
Test inițial – Limba si literatura româna

5) Pune semnele de punctuație corespunzătoare :

Copiii silitori obțin rezultate frumoase

Cocorii berzele și rândunelele au plecat

Salut Andrei

Alina ai strâns plantele medicinale

Mamă ce frumos ninge

6) Indică despre cine se vorbește în următoarele enunțuri :

 Azorel nu mai este cuminte.


 vulpe
 Iar a întârziat autobuzul.
 nopți
 Vulpea îl păcălește pe urs.
 autobuz
 Nopțile au început sa se scurteze.  Azorel

7) Transcrie corect textul :

Nu mai ploo, ie timp frumos. Ioana și Andreia au loat rachetele și duar doo mingi de tenis.
- Iea și gume, terog !
- Am de eri, zise Ioana.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

8) Alcătuiește 3 comunicări scurte în care cuvântul lac să aibă sensuri diferite :


a) ________________________________________________
b) ________________________________________________
c) ________________________________________________
Clasa a III-a
Test inițial – Limba si literatura româna

Item FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT

1) Desparte corect cele 4 Desparte corect 3 cuvinte. Desparte corect 1-2 Desparte corect 1 cuvânt.
cuvinte. cuvinte.

2) Completează corect 9- Completează corect 7-8 Completează corect 4-6 Completează corect 1-3
10 spații cu grupurile spații cu grupurile de litere spații cu grupurile de spații cu grupurile de
de litere corespunzătoare. litere corespunzătoare. litere corespunzătoare.
corespunzătoare.
3) Completează corect 9- Completează corect 7-8 Completează corect 4-6 Completează corect 1-3
10 spații cu spații cu ortogramele spații cu ortogramele spații cu ortogramele
ortogramele potrivite. potrivite. potrivite. potrivite.

4) Respectă în totalitate Respectă parțial cerințele Respectă o cerință în Nu respectă cerințele


cerințele alcătuirii unui alcătuirii unui bilet: titlul, alcătuirea unui bilet: alcătuirii unui bilet.
bilet: titlul, mesaj ce mesaj ce respectă enunțul sau titlul, mesaj ce respectă
respectă enunțul, semnătura. enunțul sau semnătura.
semnătura.

5) Completează corect Completează corect 8-10 Completează corect 4-7 Completează corect 1-3
11-12 căsuțe libere cu căsuțe libere cu semnele de căsuțe libere cu semnele căsuțe libere cu semnele
semnele de punctuație punctuație corespunzătoare. de punctuație de punctuație
corespunzătoare. corespunzătoare. corespunzătoare.

6) Indică, prin unirea Indică, prin unirea cuvântului Indică, prin unirea Indică, prin unirea
cuvântului corespunzător, despre cine se cuvântului cuvântului corespunzător,
corespunzător, despre vorbește în 3 enunțuri. corespunzător, despre despre cine se vorbește
cine se vorbește în cine se vorbește în 2 într-un singur enunț.
toate enunțurile. enunțuri.

7) Transcrie corect textul, Transcrie corect textul, Transcrie corect textul, Transcrie parțial textul,
idenficând cele 9 idenficând 7-8 greșeli. idenficând 4-6 greșeli. identificând 1-3 greșeli.
greșeli.
8) Alcătuiește corect 3 Alcătuiește corect 2 Alcătuiește corect o Nu reușește să formuleze
propoziții în care propoziții în care cuvântul propoziție în care comunicări respectând
cuvântul lac are lac are înțelesuri diferite. cuvântul lac are cerința.
înțelesuri diferite. înțelesuri diferite.

FELICITARI !
Descriptori de performanta

Clasa a III-a