Sunteți pe pagina 1din 2

Eleva / elevul_____________________ Lb.română – 21.XI.

2003

VERBUL
TEST DE EVALUARE
1. Defineşte verbul !
_______________________________________________________________________________________

2. Verbul poate avea două _____________, trei__________________ şi trei__________________________.

3. Menţionează formele de trecut şi viitor :


Prezent Trecut Viitor
(noi) luăm
(tu) scrii
(ei, ele ) se bucură

4. Se dă textul :
“ Uriaşul nu simţi nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi, şi, înghiontindu-şi prietenul, îl întrebă:
- Ce te-a apucat, mă, să dai în mine ?
- Pesemne că visezi! răspunse celălalt. De unde ai mai scos-o că dau în tine?
Adormiră ei din nou şi croitoraşul doar atât aştepta. Ţintind bine, îl pocni cu o piatră pe celălalt uriaş.”
( Fraţii Grimm )
a) Subliniază şi enumeră verbele :
_________________________________________________________________________________________

b) Analizează trei verbe, menţionând persoana, numărul, timpul şi funcţia în propoziţie .


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

c) Scrie personajele textului: ________________________________________________________________

5. Subliniază doar verbele din grupajele : n-am văzut-o, ţi le-am trimis, prezintă-i-l, mi l-ai cântat

6. Taie forma incorectă a verbelor :


să fii iau lom eşti erea vrem voiesc
să fi ieau luăm ieşti era voim vreau

7. Gigel îi scrie o scrisoare bunicuţei. Aceasta, pe bună dreptate, nu înţelege. Încercaţi voi să o ajutaţi pe
bunicuţă, rescriind scrisoarea expediată de “isteţul” Gigel.

Dragă bunică,
Îţi scriu prima mea scrisoare. Este tare bucuros. Ţi-ai scris tema la matematică şi acum abia aşteptaţi să
veniţi Ion, vărul meu, îl ştiu matale, pe la mine. Veţi merge amândoi la film. Bunicul ce faceţi ? Sunt sănătos?
Dar Azorică, câinele meu, au mai crescut? Abia aşteptaţi să vii pe la matale.
Te sărută,
Gigel

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. Obiective urmărite :

1.1 să cunoască definiţia verbului


1.2 să redea detalii despre verb, care se folosesc în analiză
1.3 să construiască formele de trecut şi viitor ale unor verbe date la timpul prezent
1.4 să recunoască verbele predicative şi nepredicative
1.5 să analizeze corect cele trei verve alese
1.6 să identifice personajele din textul dat
1.7 să identifice verbele din construcţiile date
1.8 să distingă forma corectă de scriere a verbelor
1.9 să corecteze formele verbelor scrise greşit
1.10 să transcrie corect scrisoarea

2. Descriptori de performanţă :

Nr.
Foarte bine Bine Suficient
crt.
1. Redă corect definiţia verbului Redă incomplet definiţia verbului Parţial corect
Reţine detalii despre verb, care se Completează adecvat propoziţia Parţial corect
2.
folosesc în analiză eliptică
Tabel corect completat, chiar cu Înscrie câte o formă verbală la 3 – 4 înscrisuri sunt
3.
mai multe forme la timpul trecut trecut şi viitor valabile
a) recunoaşte 10-11 verbe din a) extrage din text 8-9 verbe, are a) 6-7 verbe enumerate
cele 12 predicative +2 şi inexactităţi just, există şi erori
nepredicative
b) analizează corect toate cele b) analizează corect două verbe b) analizează corect un
4.
trei verbe alese verb, are unele greşeli
c) recunoaşte personajele c) recunoaşte două din c) recunoaşte un personaj
textului personaje

Identifică verbele din Subliniază doar participiile în 2-3 verbe sunt subliniate
5. construcţiile date, motivându-şi unele cazuri şi fără prima negaţie complet
astfel scrierea cu cratimă
Distinge în toate cazurile forma Barează corect formele greşite în Minimum 4 verbe sunt
6.
corectă a verbelor 6 perechi identificate adecvat
Corectează toate cele 11 forme Corectează 8-9 forme greşite ale Corectează 5-7 forme
7. greşite ale verbelor. Nu are verbelor. Nu are greşeli de greşite ale verbelor. Puţine
greşeli de transcriere. transcriere. greşeli de transcriere.