Sunteți pe pagina 1din 4

Data _________________

Test de evaluare la Limba şi literatura română


Toamna mândră, darnică…

Partea I_________________________________________________________________________________
1. Dictare

Partea a II-a_____________________________________________________________________________
2. Citiţi textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele:
„Toamnă... În aer, un popor de rândunele se pregăteşte de plecare.
Pe prispa casei, copilaşul, numai în cămăşuţă, cu capul gol, urmăreşte de mult jocul stolului de păsărele,
printre care se află şi cei trei pui, din cuibul de sub streaşină.(...)
Puişorii copilaşului îşi luau rămas bun de la el şi de la cuibul lor de humă.
Copilaşul privi lung stolul, apoi duse mânuşiţele la ochi şi începu să plângă.”
(Emil Gârleanu – Toamnă)

a) Titlul textului este…………………………………………………………


b) Autorul textului este………………………………………………………
c) Textul cuprinde…………..alineate.

3. Răspundeţi la întrebări:
a)Ce urmăreşte copilaşul de pe prispa casei?

b)De ce îşi luau rămas bun păsărelele de la copilaş?

4.Grupaţi cuvintele din ultima propoziţie în tabelul de mai jos, în funcţie de numărul silabelor:
o silabă două silabe trei silabe patru silabe cinci silabe

Partea a III-a_____________________________________________________________________________
5. Alcătuiţi un text de 5-6 rânduri, be baza imaginilor de mai jos:

Test de evaluare la limba şi literatura română


Toamna mândră, darnică...
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Dictare:
Într-o zi Alina pune ochelarii bunicului. Bunica o întreabă:
-De ce pui ochelarii, Alina?
- Am auzit că cine are patru ochi are carte, spune fetiţa într-un suflet.
- Nu, fata mea! Cine ştie carte, are patru ochi.

Competeţe specifice:
- Distingerea sensului cuvintelor într-un text;
- Îmbinarea enunţurilor într-un mesaj propriu;
- Identificarea elementelor de baza ale organizării textului în pagină;
- Scrierea corectă a literelor, cuvintelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor;
- Alcătuirea unui text, utilizând ca suport imagini vizuale.

Descriptori de performanţă:
Itemul Calificativul acordat
Foarte bine Bine Suficient
1. Scrie corect după dictare. Scrie corect după dictare, cu mici Scrie corect după dictare
greşeli. două propoziţii.
2. Completează corect toate cele trei Completează corect două enunţuri. Completează corect un
enunţuri. enunţ.
3. Răspunde corect la întrebări. Răspunde la întrebări, cu mici greşeli Răspunde corect la o
de ortografie şi punctuaţie. întrebare.
4. Grupează în tabel 11-12 cuvinte Grupează în tabel 7-10 cuvinte după Grupează în tabel 3-6
după numărul de silabe. numărul de silabe. cuvinte după numărul de
silabe.
5. Compune un text descriptiv, fără Compune un text descriptiv, cu mici Compune un text descriptiv,
greşeli de ortografie şi punctuaţie. greşeli. parţial.

Greşeli tipice:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Măsuri ameliorative:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
CALIFICATIVE OBŢINUTE LA TESTUL DE EVALUARE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. Numele şi prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 Calificativ


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rezultate obţinute:
CALIFICATIV Fb. B S I
Nr. elevi