Sunteți pe pagina 1din 2

Numerele naturale aparțin mulțimii numerelor natural N.

Primul număr natural este 0, este singurul care nu are predecesor *adică
vecin mai mic.
Predecesorul este vecinul mai mic ex. Numărul -1 sau X-1 este
predecesorul lui X
Succesorul este vecinul mai mare sau X+1.
Numerele se scriu cu CIFRE Cifrele sunt de la 0 la 9 și sunt 10 în total.
Numerele se citesc de la stânga spre dreapta
123 citim o sută douăzeci și trei dar dacă analizăm numărul începem de
la dreapta spre stânga ordinul unităților, ordinul zecilor, ordinul sutelor
toate acestea în clasa unităților. Numărul 3 este un număr de ordin 1
deoarece are numai unități, 45 este de ordin 2 deoarece are zeci și unități
400 este număr de ordin 3.
Numere consecutive sunt unul după altul și diferența dintre ele,
alăturate, este de 1
Exemplu: 3,4,5 sau x, x+1, x+2
Între numere există relații de ordonare acestea sunt mai mic <, Mai
mare >, mai mic sau egal mai mare sau egal și egal.
Ordinea crescătoare a numerelor de la cel mai mic la cel mai mare
Descrescătoare invers.
Dacă avem un șir de numere ordonat scris din 1 în 1, pentru a afla câte
numere sunt în șir fără să le număr scad din numărul final primul
APOI!!! Dacă șirul este ,, de la …la ”se adaugă 1, dacă șirul este scrie
numerele aflate între nr și nr se scade 1
Exemplu
Câte numere sunt de la 4 la 15 avem 15-4+1=12 numere inclusiv
capetele adică numerele de final și început.
Câte numere sunt între 4 și 15 avem 15-4-1=10 ,,fără capete spunem noi
Operațiile matematice de ordin 1 sunt adunarea și scăderea
Adunarea este o operație matematică care totalizează două sau mai
multe numere, numite „termenii adunării” într-o singură valoare,
numită sumă sau „totalul” numerelor respective.
Numerele care se adună se numesc termeni, rezultatul adunării se
numește sumă sau total
Formula adunării T1 +T2 = S
/ T1= S- T2 , / T2=S-T1
Scăderea este o operație de ordin 1, este inversă adunării și totodată
probă a acesteia.
Formula scăderii Descăzut- scăzător = diferență
Scăzătorul = Descăzut –diferență
Descăzut= diferență+ scăzător
Înmulțirea este o operație de ordin 2. Înmulțirea este adunarea repetată a
aceluiași termen. Numerele care se înmulțesc se numesc factori.
Rezultatul înmulțirii se numește produs
Formula
F1 X F2 = P