Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume elev.....................................................................

Clasa a VIII-a.........
Data.......................................

Evaluare naţională la limba şi literatura română – simulare

I.Citeşte cu atenţie:
Foicica fagului,  Închinar-aş armelor,  Armele din teci ieşea, 
La poalele muntelui,  Armelor drăguţelor,  Murguleţu-i râncheza. 
Muntelui Pleşuvului,  Armelor surorilor,  Până vorba-şi isprăvea, 
În mijlocul Dar şi ele-s fiare reci,  Burduşelul
Câmpului, Puse-n teci Ridica, 
La puţul De lemne seci!  Vinişorul
Porumbului,  Închinar-oi codrilor,  Că gusta
Pe câmpia verde, -ntinsă,  Ulmilor Şi-n picioare se scula. 
Şi de cetine coprinsă,  Şi fagilor,  Ochii-şi negri d-arunca, 
Şade Toma Alimoş,  Brazilor,  Peste câmpuri se uita
Haiduc din Ţeara-de-Jos,  Paltinilor,  Şi departe ce-mi zărea? 
Nalt la stat,  Că-mi sunt mie fraţiori,  Că-mi venea, măre, venea
Mare la sfat De poteri ascunzători; Stăpânul
Şi viteaz cum n-a mai stat. D-oi muri,  Moşiilor
Şade Toma tolănit M-or tot umbri,  Şi domnul câmpiilor, 
Şi cu murgul priponit Cu frunza m-or învăli,  Manea, slutul
În pripoane de argint,  Cu freamătul m-or jeli! Şi urâtul;
Şi mănâncă frumuşel,  Şi cum sta Manea, grosul
Şi bea vin din burduşel,  De închina Ş-arţăgosul;
Şi grăieşte în ăst fel: Codrul se cutremura,  Venea, măre, ca vântul, 
- Închinar-aş, şi n-am cui!  Ulmi şi brazi Ca vântul şi ca gândul, 
Închinar-aş murgului,  Se cletina, Cu părul lăsat în vânt, 
Murgului sirepului,  Fagi şi paltini Cu măciuca de pământ.
Dar mi-e murgul vită mută,  Se pleca
Mă priveşte şi m-ascultă,  Fruntea (***Toma Alimoş)
N-are gură să-mi răspundă! De i-o răcorea, 
Mâna
De i-o săruta;

A.
1.Numeşte mijlocul de îmbogăţire prin care s-a format fiecare dintre cuvintele: drăguţelor, tolănit, lăsat. (6p)
2.Precizează câte litere şi câte sunete există în cuvintele subliniate în text. (6p)
3.Explică folosirea virgulelor în versul: ,, Manea, slutul/ Şi urâtul;/ Manea, grosul/Ş-arţăgosul. ” (6p)
4.Explică, în 2 -3 rânduri, titlul versurilor date. (6p)
5.Numeşte un moment al subiectului existent în versurile citate; exemplifică-l. (6p)

B.
Scrie o compunere, de 15 – 25 de rânduri, în care să argumentezi că versurile suport fac parte dintr-o
baladă populară. (12p)
II.Citeşte cu atenţie textul:

  După cum se ştie, fagul este un arbore foarte înalt (până la 35 de metri) şi foarte puternic, un
adevărat monument al naturii. Face parte din familia fagaceelor. Are o scoarţă netedă, cenuşiu-
albicioasă, lesne de remarcat în pădure. Fagul înfloreşte în luna mai. Fructul său este o achena şi
este cunoscut sub numele de jir. Coaja şi gudronul de fag au valoare terapeutică.
Infuzia de coajă de fag este folosită în combaterea febrei, fiind antipiretică şi antitermică.
Gudronul de fag dă rezultate în tratarea dermatitelor, precum şi în boli ale căilor respiratorii,
efectul său fiind, adesea, nu numai de ameliorare, ci chiar de vindecare.
(https://viataverdeviu.ro/fagul)

A.
1.Scrie două caracteristici ale textului nonliterar descoperite în fragmentul citat mai sus. (4p)
2.Numeşte sursa acestui fragment de text nonliterar. (4p)
3.Numeşte părţile de vorbire prin care sunt exprimate cuvintele subliniate în text. (4p)
4.Menţionează funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele extrase din text: de jir, de vindecare, valoare,
adevărat. (4p)
5.Realizează expansiunea cuvântului o scoarţă în propoziţia subordonată corespunzătoare; numeşte-o . (4p)
6.Construieşte o frază în care propoziţia cauzală să aibă termen regent verbul a avea. (4p)

B.
Scrie o compunere narativ - descriptivă, de 15 – 25 de rânduri, având drept încheiere enunţul: ,, De
dragul cui să mai trăieşti, tu - soare sfânt?”. (12p)

! Oficiu – 10p
! Redactare – 12p