Sunteți pe pagina 1din 1

Scurta istorie a satului Balteni

Bălteni este un sat în comuna Probota din județul Iași, Moldova, România. Este un sat în partea de est a
județului Iași, în Câmpia Moldovei. Satul Bălteni a fost atestat documentar în anul 1613, în vremea
domniei lui Radu Mihnea. Acest domn a dăruit credinciosului boier și vornic Nestor Ureche mai multe
sate, printre care și Bălteni, pe Prut.Satul este așezat în partea de nord a comunei Probota. A făcut
parte, la început, din comuna Hermeziu, apoi, din anul 1887, din comuna Cârniceni. După desființarea
comunei Cârniceni (1901), satul a fost arendat comunei Tiganași, iar din 1926, comunei Perieni. În 1933,
satul revine din nou la comuna Hermeziu, până în 1942, când trece la comuna Probota, din care face
parte și în prezent. În 1832, satul este domeniu domnesc, aparținând domnitorului Mihail Sturdza.
Acesta a construit o fabrică de spirt pe care a dat-o în exploatare în 1836. Având nevoie de muncitori,
domnitorul a adus robi, cărora li s-a dat denumirea de salahori.