Sunteți pe pagina 1din 1

11.

OPINIA COMPLETULUI COMPETENT

 ICCJ -prima chestiune cuprinsa in sesizarea formulata de tribunalul valcea referitoare la


interpretarea si aplicarea art. 478 (4)=> iccj constata admisibilitatea sesizarii =>1. De lamurirea
chestiunii depinde solutionarea fondului cauzei 2. Iccj nu a mai statuat asupra problemei si 3. Nu
constituie obiect al unui ril in present
-limitele devolutiunii sunt ca cele din codul de pr din 1865: determinate de ce s-a apelat si
determinate de ce s-a jud in prima instant
-este permisa doar explicitarea pretentiilor si nu formularea de cereri accesorii ori
complementare
-lamuririle=vizeaza pretentii vituale, adica acele a caror existent, chiar daca nu si-au gasit o
exprimare expresa in cererea dedusa judecatii in prima instanta, putea fi dedusa din cerera
principal
-textul justifica doua functii: 1. Corectarea precizarilor incorecte ori ambigue si 2. Aducerea in
atentia instantei a unor cereri secundare
-exemplu: contestatia la executare fara a cere si contestatie la titlu=> poti solicita in apel asta
-revine instantei rolul de a aprecia ce inseamna o pretentie implicita
-a doua chestiune= necompetenta materiala invocata in apel for in baza art 478(4) fie in limita
efectului devolutiv=> nu este indeplinita cerinta noutatii deoarece s-a mai discutat= doar in fata
primei instantei se poate => JUDECAREA DE CATRE INSTANTA DE APEL IN BAZA 478(3) NU
TRANSFORMA INSTANTA DE APEL IN PRIMA INSTANTA = NU SE POATE INVOCA

12. Hotararea instantei supreme asupra unor chestiuni de drept

- admite prima sesizarea formulata cu priv la 478(4) si spune ca explicitarea pretentiilor nu repr o
modificare a cadrului procesual

-respinge sesizarea cu privire la art 130 (2) si 131 cu privire la necomp materiala

-nu sunt considerate cereri noi dobanzile, ratele si penalitatile si compensatia legala poate fi invocate

-compensatia legala are dubla ipostaza : mij de aparare nou care poate fi invocate prin motivele de apel
( 478(2)), dar si cerere noua formulate direct in apel in temeiul art. 478 (5)