Sunteți pe pagina 1din 2

Abrevieri

alin. - alineat(ul)

art. - articol(ul)

cit. - citat(ă)

Ed. - editura

ed. - ediția

CA - Curte(a) de Apel

CE - Tratatul de instituire a Comunității Europene

CECO - Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului

CEE - Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene

CEJ - Curtea Europeană de Justiție

CJUE – Curtea de Justiție a Uniunii Europene

ICCJ - Înalta Curte de Casație și Justiție

M. Of. - Monitorul Oficial al României, Partea I

NCPC - Noul Cod de procedură civilă

nr. - numărul

op. cit. - opera citată

OUG - Ordonanța de urgență a Guvernului

p. - pagina

Rep. - Repertoriul jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene și a


Tribunalului de Primă Instanță a Comunităților Europene (începând cu anul 2007)

supra - deasupra, mai sus

TFUE – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

TUE – Tratatul privind Uniunea Europeană

UE - Uniunea Europeană