Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicaţia 1.

Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu


1. Contabilizaţi operaţiunile privind exportul de mărfuri; 2. Calculaţi diferenţa de curs valutar
aferentă exportului.
Datele aplicaţiei:
Cursul oficial de schimb al Euro în raport cu leul moldovenesc (pentru un Euro) a constituit:
- la data întocmirii declaraţiei vamale: 1 Euro= 19,4832 lei - la data încasării creanţei
cumpărătorului: 1 Euro= 19,5215 lei
Tabelul 6.1 Operaţiunile economice efectuate la „Mitsol” SRL în luna august 201_
Nr.
Corespondenţa crt.
conturilor Denumirea documentului justificativ şi conţinutul operaţiunilor economice
Suma, lei
Dt Ct 1 2 3 4 5 1. Invoice nr. 21 din 15.08.201_, CMR 012597 din 15.08.201_,
Declaraţia vamală 031580 din 15.08.201_ Entitatea comercială „Mitsol” SRL a livrat
mărfuri entităţii „Snex” Trading Company (Serbia), şi anume:
- fasole albă (codul mărfii - 222472970490), valoarea în
valută a mărfii - 13340 Euro. Condiţia de livrare - CPT, depozitul cumpărătorului. 2. Factura
SZ nr. 079853 din 15.08. 201_
Se înregistrează cheltuielile de transport prestate de către „Ring” SRL
3200
3. Declaraţia vamală 031580 din 15.08.201_
Se calculează şi se înregistrează taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în mărime de
0,1 % din valoarea în vamă a mărfurilor 4. Notă de contabilitate.
Se înregistrează costul efectiv al mărfii exportate. 180000 5. Factura fiscală SY nr.
0263341 din 15.08 201_.
Se înregistrează cheltuielile privind întocmirea declaraţiei vamale și serviciile de expertiză,
prezentate de Camera de Comerţ şi Industrie a RM:
▪ suma cheltuielilor
▪ TVA
630
6. Ordinul de plată nr. 55 din 18.08.201_
S-a efectuat transferul pentru serviciile de transport prestate de către „Ring” SRL din contul
curent în valută naţională
3200
7. Extras bancar din 19.08.201_
S-a încasat contravaloarea mărfurilor vândute clientului extern „Snex” Trading Company. 8.
Notă de contabilitate din 19.08.201_
Se calculează şi se înregistrează diferenţa de curs valutar apărută în urma decontărilor cu
cumpărătorul străin.
Aplicaţia 2. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu în condiţiile plătii
prealabile
1. Specificaţi documentele justificative aferente exportului de mărfuri;
Efectuaţi calculele necesare şi întocmiţi formulele contabile aferente exportului de mărfuri şi
calculaţi diferenţele de curs valutar.
Datele aplicaţiei: Firma „Gloria” SRL exportă aparate de iluminat (codul mărfii 940510500)
entităţii Inlowen, Verona. Preţul de vânzare, conform invoice - ului nr.711 din 15.10.201_
este de 8920 $, costul efectiv - 125900 lei. Condiţia de livrare – CPT, Verona. Cheltuielile
de transport, conform facturii prezentate de „Transsservice” SA constituie 7400 lei. La data
de 20.10.201_ a fost întocmită declaraţia vamală şi s-au achitat procedurile vamale în
mărime de 0,1 % din valoarea în vamă a mărfurilor, din contul titularului de avans fără
acordarea prealabilă a avansului. Cumpărătorul a achitat factura în avans la data de
17.10.201_ prin ordinul de plată nr.745. La contul curent în valută străină a fost încasată
suma de 8900 $, iar 20 $ - comisionul reţinut de banca intermediară, conform condiţiilor
contractului este suportat de furnizor. Cursul oficial de schimb al $ în raport cu leul
moldovenesc (pentru 1 $) a constituit:
- la data încasării avansului de la cumpărător: 1 $= 17,1550 lei - la data întocmirii declaraţiei
vamale: 1 $= 17,3541 lei.
Tabelul 6.2 Operaţiunile economice efectuate la „Gloria” SRL în luna octombrie
201_ :
Nr.
Corespondenţa crt.
conturilor Denumirea documentului justificativ
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei
Dt Ct 1. S-a înregistrat la contul curent în valută străină avansul primit de la cumpărătorul
străin 2. Comisionul reţinut de către banca intermediară din contul furnizorului constituie 20
$ 3. Se scot din gestiune mărfurile livrate la
costul efectiv 4. Se înregistrează valoarea contractuală a
mărfurilor vândute cumpărătorului 5. Se înregistrează serviciile de transport
prestate de către„Transsservice” SA 6 S-au calculat procedurile vamale din valoarea
declarată a mărfurilor exportate 7. Se achită procedurile vamale prin
intermediul titularului de avans 8. Se trece în cont avansul primit de la
cumpărător 9. S-a calculat diferenţa de curs valutar apărută în urma decontărilor cu
cumpărătorul străin
Dt Ct Dt Ct
Aplicaţia 6.3 Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu
1. Determinaţi costul de achiziţie a mărfurilor importate; 2. Calculaţi plăţile vamale şi TVA
declarate în vamă; 3. Înregistraţi operaţiunile economice în conturi; 4. Calculaţi şi reflectaţi
în conturi diferenţele de curs valutar aferente importului de
mărfuri. Datele aplicaţiei: Cursul oficial de schimb prevăzut de BNM pentru un dolar SUA
constituie:
Data Conţinutul operaţiunii Cursul valutar la data
efectuării operaţiunii 23.12.201_ Întocmirea declaraţiei vamale 17,1546 31.12.201_
Întocmirea raportului financiar 17,2895 10.01.201_+1 Achitarea datoriei furnizorului străin
17,2318
Tabelul 6.3 La entitatea „Nistru”SA în lunile decembrie 201_ - ianuarie 201_+1 au aut
loc următoarele operaţiuni economice: Nr.
Corespondenţ crt.
a conturilor Denumirea documentului justificativ şi conţinutul operaţiunilor
economice
Suma, lei
Dt Ct 1 2 3 4 5 1. Ordin de plată nr. 211 din 20 decembrie 201_.
S-au transferat în avans taxele de import datorate departamentului vamal
55000
2. Invoice nr.35 din 21 decembrie 201_.
Entitatea de comerţ „Nistru” SRL a importat mărfuri de la entitatea ucraineană „Şahta
Nadiya” SA:
▪ cărbune „antracit” în cantitate de 320 tone la preţ de 65 $/tona;
▪ codul mărfii - 27011110;
▪ condiţia de livrare – DAF, Moghiliov - Podolischii (prevede că vânzătorul pune marfa la
dispoziţia cumpărătorului la locul convenit la frontieră, cheltuielile de transport sunt
suportate de vânzător). 3. Declaraţia vamală nr. 026534 din 23 decembrie 201_.
La importul mărfurilor s-a calculat şi reflectat:
▪ taxa pentru efectuarea procedurilor vamale - 0,4 %;
▪ TVA – 20% din valoarea în vamă. 4. Calculul contabil din 23 decembrie 201_.
Se stinge datoria faţă de departamentul vamal din contul avansului achitat (vezi operaţia 1)
5. Decont de avans nr. 33 din 23 decembrie 201_.
Diferenţa datorată departamentului vamal privind procedurile vamale şi TVA a fost achitată
de către titularul de avans, cu acordarea prealabilă a avansului 6. Factura WZ nr.075364
din 23 decembrie 201_.
Se înregistrează serviciile de transport feroviar, efectuate de către „Transcorema - Moldova”
SRL
11977
7. Factura fiscală SZ nr. 0265541 din 25 decembrie 201_.
Se înregistrează serviciile, ce ţin de curăţirea vagoanelor după descărcare mărfii, efectuate
de către „Tehnod” SRL:
▪ valoarea serviciilor
▪ TVA
850
8. Factura fiscală WX nr. 0265541 din 25 decembrie 201_.
Se înregistrează serviciile prestate pentru întocmirea declaraţiei vamale prezentate de către
„Brinex” SRL:
▪ suma cheltuielilor
▪ TVA
710
9. Ordinele de plata nr. 143,144,145 din 26 decembrie 201_
Din contul curent în valută naţională s-a efectuat achitarea datoriilor faţă de:
▪ „Transcorema - Moldova” SRL
▪ „Tehnod” SRL
▪ „Brinex” SRL 10. Notă de contabilitate din 31 decembrie 201_.
Se calculează şi înregistrează diferenţa de curs valutar aferentă datoriei neachitate faţă de
furnizorul „Şahta Nadiya” SA. 11. Ordin de plată în valută străină nr. 2 din 10 ianuarie
201_+1
Din contul curent în valută străină s-a efectuat achitarea datoriei furnizorului nerezident
pentru cărbunele importat. 12. Notă de contabilitate din 10 ianuarie 201_+1
Se înregistrează diferenţa de curs valutar apărută în urma decontărilor cu furnizorul străin.
Tabelul 4 Determinarea costului de achiziţie al mărfii importate Nr. ord
Elementele costului de achiziţie Suma, lei
1. valoarea contractuală 2. taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 3. cheltuielile de
transport feroviar 4. serviciile de curăţirea vagoanelor 5. serviciile privind întocmirea
declaraţiei vamale 6. Total cost de achiziţie 7. Cost de achiziţie unitar
Aplicaţia 6.4. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu în condiţiile plătii
prealabile
1. Calculaţi plăţile vamale şi TVA declarate în vamă; 2. Reflectaţi în conturi operaţiunile
economice; 3. Calculaţi şi reflectaţi în conturi diferenţele de curs valutar aferente importului
de
mărfuri.
Datele aplicaţiei: Cursul oficial de schimb al dolarului SUA în raport cu leul moldovenesc
(pentru un dolar) a constituit:
Data Conţinutul operaţiunii Cursul valutar la data
efectuării operaţiunii 10.05.201_ Achitarea avansului 17,4831 20.05.201_ Prezentarea
facturii de către furnizor 17,5198 23.05.201_ Întocmirea declaraţiei vamale 17,5287
30.05.201_ Achitarea datoriei furnizorului străin 17,5305
Tabelul 6.5 Operaţiunile economice efectuate în luna mai la entitatea de comerţ cu
ridicata „Fagur”SA:
Nr.
Corespondenţ crt.
a conturilor Denumirea documentului justificativ şi conţinutul operaţiunilor
economice
Suma, lei
Dt Ct 1 2 3 4 5 1. Ordin de plată în valută străină nr. 154 din 10 mai 201_
S-a transferat în avans furnizorului extern pentru mărfurile care vor fi importate ulterior (60%
din valoarea contractuală care constituie 1936 Euro) 2. Factura nr. 39 din 20 mai 201_
Entitatea „Fagur” SA a importat de la Dia Trading SRL articole de feronerie pentru uşi 22
bucăţi în valoare totală de 1936 Euro; codul mărfii – 63024990. Condiţia de livrare - DDU,
Chişinău (prevede că cumpărătorul trebuie să îndeplinească toate formalităţile necesare
pentru importul mărfii, cheltuielile de transport sunt suportate de vânzător). 3. Declaraţia
vamală nr. 034787 din 23 mai 201_
Conform declaraţiei vamale au fost calculate:
▪ taxa pentru efectuarea procedurilor vamale - 0,4 %
▪ TVA - 20% din valoarea calculată în vamă. 4. Decont de avans nr. 11 din 23 mai 201_
Datoria calculată în vamă a fost achitată de către manager, fără eliberarea prealabilă a
avansului spre decontare. 5. Factura fiscală SX nr. 0265541 din 23 mai 201_
Înregistrarea datoriei faţă de Declar SRL, conform facturii fiscale prezentate pentru serviciile
ce ţin de întocmirea declaraţiei vamale:
▪ valoarea serviciilor
▪ TVA
810
6. Ordinul de plata nr. 305 din 25 mai 201_
Din contul curent în valută naţională s-a stins datoria pentru
serviciile prestate de Declar SRL 7. Notă de
contabilitate din 23 mai 201_
Se stinge datoria faţă de Dia Trading SRL din contul avansului
acordat în prealabil titularului entităţii. 8. Notă de contabilitate din
23 mai 201_
Se înregistrează diferenţa de curs valutar aferentă trecerii în cont a
avansului 9. Ordin de plată în valută străină nr. 186 din 30 mai
201_
S-a transferat din contul curent în valută străină furnizorului extern
datoria neachitată. 10. Notă de contabilitate din 30 mai 201_
Se înregistrează diferenţa de curs valutar aferentă decontărilor
cu furnizorul extern.

S-ar putea să vă placă și