Sunteți pe pagina 1din 2

Temperamentul

Temperamentul este latura dynamic oenergetică a


personalită ții care se exprimă în conduită , toate tră să turile
comportamentar eevidențiază unel eparticularită ți ale
dinamicii activită ții psihice(mai accelerată ;mai domol) și a
energieiei(prezența a energiei;surplus de energie;lipsa ei;)

Excitația și inhibiția – se caracterizează prin trei însușiri


esențiale:
1.Forța(Capacitatea de lucru a sistemului nervos)
2.Mobilitatea(viteza cu care doua procese se înlocuiesc
unul pe altul)
3.Echilibrul(predominarea unui process sau altui
proces)
Temperamentul este înă scut.

2 oameni care sunt din punct de vedere ale dezvoltă rii


sistemului nervos central identici vor avea în general același
temperament însă unul este echilibrat cu mobilitatea mică
aproape de enerție el va fi sangvinic cu nuanțe de flegmatic,
altul cum j mobilitate excesivă va fi sangvinic cu nuanțe de
colei.

Jung a pornit de la ideia că așa cum natura poate avea


fenomene opuse tot așa ca și veața psihică a omului, poate fi
orientată fie spre exterior fie spre interior a introdus încă
doua noțiuni bipolare și anume: Instabil(nebrotic) și
Stabil(normal) de care le corelează două noțiuni clasice de
temperament sunt:Sangvinic ;Holeric; Flegmatic; și
melancolic;

Caracterizarea psihologică a temperamentului

Holericul - dispune de o reactivitate promtă bogată intensă


este capabilă de sentimente intense durabile, de o mare
rezistență este productive în plan intellectual în schimb este
impulsive iritabil își iese repede din fire este predispus spre
explozie affective manifestă încredere exagerată în prorpiile
forțe, minimalizîndule pe ale altora se lasă cuprins de stă ri
de furie de alarmă își risipește energia

Sangvinicul – este deosebit de vioi mobil impresionabil


sensibil manifestă reacții rapide intră ușor în activitate
dezvoltă energie se adaptează ușor este sociabil distinct în
schimb este ușurati cguraliv influențabil nestatornic
fluctuant(acum face una, acum alta etc. etc.) și inegal
întră irile sale psihice.

Flegmaticul – el dispute de o mare capacitate de muncă


ră bdare perseverență stă pînire de sine ca un este aproape
interturbabil dar manifestă și inerție în manifestă rile sale
psihice, reacție întîrziată și stere otipizate capacitatea relativ
scă zută de a se adapta în situațiile noi

Melancolicul este hiper sensibil meticulous (atrage aténtia la


toate maruntisurile) interiorizat conștiincios dispune de
procese durabile, dar este puțin încreză tor în forțele proprii
retras supus timid nesigur tră iește sentimente de
inferioritate dispune de mobilitate și reacții slabe