Sunteți pe pagina 1din 2

Reesind din prevederile actelor normative ce reglementeaza asistenta

juridica internationala in materie penala si in special conform prevederilor


legii nr.371 cu privire la asistenta juridica internationala in materie
penala.In rm se pot aplica urm forme de asistenta jurica internationala:
1)transmiterea scrisurilor,datelor si info;
2)comunicarea actelor de procedura;
3)citarea martorilor,expertilor si pers urmarite;
4)comisiile progatorii;
5)transferul la solicitare de proceduri penale;
6)extradarea;
7)transferul pers condamnate;
8)recunoasterea hotaririlor penale ale instantelor judecatoresti straine;
9)comunicarea cazierului judiciar.
Asistenta juridica internationala in materie penala se acorda in baza unui
tratat international iar in lipsa acestuia in baza principiului reciprocitatii
prin canalele diplomatice.
In cazul in care apare necesitatea asistentei juridice internationale este
nevoie de implicarea cel putin a 2 state si anumea statul solocitant adica
statutul care formuleaza cererea de asistenta juridica si statul solicitat
adica statul caruia ii este adresata cererea de asistenta juridica.
Asistenta juridica internationala are la baza mai multe principii printre care
“non bis in idem”.

Subiectul 5 “extradarea”
Exista multe situatii cind unii infarctori au comis fapte prejudiciabile pe
teritoriul unui stat dupa care pentru a scapa de urmarire penala sau
condamnare sau de executarea pedepsei se refugiaza pe ter altui stat astfel
statul pe ter caruia se afla infractorul poate la solicitarea statului tert sa-l
predea pe infractor pentru ca acesta sa fie condamnat sau sa execute
pedeapsa.Pentru a facilita realizarea unor astfel de relatii intre state a fost
creata institutia extradarii. Extradarea reprezinta un act bilateral,politic si
juridic prin care statul pe al carui teritoriu se afla un infractor strain preda
pe acesta statului unde s-a savirsit infractiunea ori statului a carei interes
este afectat prin comiterea infractiunii sau a carui cetatean este infractorul
in vederea tragerii la raspunderea penala ori a executarii pedepse prin care
a fost condamnat printr-o hotarire definitiva. Sub raporul finalitatii sale
extradarea este un act de asistenta juridica internationala sau in .......
Extradarea poate fi realizata cu respectarea unui sir de conditii care sunt
clasificate in 2 grupe:
1)de forma-sunt conditiile de procedura ale extradarii;
2)de fond-sunt conditiile care se refera la fapta si la faptuitor.
Dintre principalele conditii de fond ale extradarii sunt urm:
1)infractiunea trebuie sa fie comisa pe teritoriul statului solicitant sau
interesele acestui stat sa fie lezate prin infractiunea respectiva;
2)trebuie sa existe dubla incriminare (art 45 din legea 371);
3)fapta savirsita trebuie sa prezinte o anumita gravitate;potrivit
prevederilor art 47 din legea 371 “extradarea este acordata de rm in
vederea urmarii penale sau a judecatii numai pentru fapte pasibile de
pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an potrivit legii penale a rm
si a statului solicitant.”.
4)persoana carei extradare se cere trebuie sa fie cetatean starin sau apatrid
ce domiciliaza in strainatate in conformitate cu art 42 din legea 371 “nu pot
fi extradati de pe ter rm :
a)cetatenii rm;
b)persoanele carora le s-a acordat dreptul de azil;
c)pers carora li s-a acordat statutul de refugiat politic;
d)pers straine care se bucura in rm de imunitatea de jurisdictie in conditiile
si limitele stabilite de tratatele internationale;
e)pers straine citate in strainatate in vederea audierii martori sau experti in
fata unei autoriatati judecatoresti sau de org de urmarire penala in limitele
imunitatilor conferite prin tratate internationale.
Conditiile de forma:
1)trebuie sa existe o cerere de extradare din parte unui stat care are
interesul sa-l pedepseasca e faptuitor sau sa-l puna sa execute pedeapsa
(art 50 din lege prevede cum trebuie sa fie cererea si actele anexate)
2)statul solicitat care accepta cererea de extradare este obligat sa-l retina
pe faptutor pentru ca acesta sa nu aiba posibilitatea sa dispara;
3)statul solicitat este obligat sa comunice statului solicitant data si locul
predarii faptuitorului;
4)statul solicitant este obligat sa comunice partii solicitate informatia cu
privire la finalizarea procesului penal in care a fost implicat cel extradat iar
dupa pronuntarea hotaririi judecatoresti definitive trebuie sa transmita si o
copie a acestuia

Tema:
Interpretarea legii penale reprezinta operatia de talmacire astfel aceasta sa
fie aplicata in stricta conformitate cu vointa legiuitorului.Interpretarea legii
penale se face in functie de mai multe criterii:
1)subiect
2)metoda
3)volum
In functie de subiect deosebim:
1) interpretarea legala-este realizata de catre organul imputernicit de
aceasta functie de lege;de regula aceasta interpretare o face insasi
organul care adopta legea respectiva;interpretarea legala este
obligatorie pentru toti si are putere de lege
2) judiciara-numita si cazuala-este realizata de catre instanta de
judecata in cadrul unui caz penal concret,acest tip de interpretare
este obligator doar pentru participantii la procesul penal
respectiv.Un tip specific de interpretare judiciara se gaseste in
hotaririle plenului CSJ care sunt considerate izvoare de interpretare
a legii si sunt obligatorii pentru instantele judecatoresti erarhic
inferioare
3) doctrinala-se face de catre savanti juristi si practicieni si se contine
in monografii,articole stiintifice,manuale etc.
interpretarea doctrinala nu este obligatori e pentru nimeni insa ea
contribuie la dezvoltarea doctrinei dr penal si la perfectionarea
legislatiei penale.

Dupa metoda deosebim:


1)gramaticala-consta in explicarea continutului,notiunilor si termenilor de
dr penal cu ajutorul regulilor,etimologiei,sintaxei,si alte regului astfel in cit
sa elucidam continutul acestuia.
2)sistematica-consta in elucidarea continutului legii penale in coraport cu
alte legi inrudite dupa continut sau cu alte legi in cadrul sistemului de dr.
3)istorica-consta in elucidarea conditiilor social-economice politice si a
cauzelor care au determinat adoptarea legii penale respective
Interpretarea dupa volum poate fi :textuala,extensiva si restrictiva