Sunteți pe pagina 1din 6

SEMINAR NR.

7
STUDIUL DE CAZ NR. 2 – CAFEA FORTUNA S.R.L.
DATA..................

ANALIZA FACTORIALĂ A PRODUCTIVITĂŢII ANUALE A MUNCII


LA ........................................................

CERINȚE:
 Care sunt indicatorii care reflectă eficiența utilizării resurselor umane?
 Care sunt ingredientele productivității?
 Să se realizeze analiza factorială a productivității anuale a muncii la entitatea
economică CAFEA FORTUNA S.R.L;
 Să se interpreteze rezultatele obținute;
 Elaborați propuneri pentru îmbunătățirea activității entității economice analizate.

Indicatorii care reflectă eficiența utilizării resurselor umane într-o entitate economică sub
forma utilizării intensive sunt:
 productivitatea muncii;
 profitul pe salariat.
Productivitatea muncii1:
 reprezintă un indicator economic complex şi dinamic,
 evidenţiază însuşirea muncii complete de a crea, în anumite condiţii, o anumită
cantitate de valori de întrebuinţare, într-o unitate de timp, cu o intensitate normală a
muncii;
 reflectă eficienţa cu care a fost cheltuită munca;
 se poate calcula la nivelul anului (Wa – productivitatea medie anuală), zilei (Wz –
productivitatea medie zilnică) și orară (Wh – productivitatea medie orară);
 se poate calcula, din punct de vedere valoric, folosind toţi indicatorii de producţie în
unităţi monetare, cum ar fi: producţia obţinută destinată vânzării, producţia
exerciţiului, cifra de afaceri, valoarea adăugată (Wa( Qf ) , Wa( Qe ) , Wa( CA ) , Wa( VA ) ).

Nivelul medie a productivtății muncii se poate stabili pe baza rapoartelor de forma:


 efect/efort – producția exercițiului/fond total de timp de muncă sau producția
exercițiului/număr de salariați;
 efort/efect – fond total de timp de muncă/producția exercițiului sau număr de
salariați/producția exercițiului.
1
Vâlceanu G., Robu V., Georgescu N. (coord.), Analiză economico-financiară, ediţia a doua, Editura Economică,
Bucureşti, 2005, pg. 128.
Ex. Productivitatea medie2 a muncii calculată în funcție de producția obținută destinată vânzării:
 productivitatea medie anuală:
Qf
W̄ a(Qf )=
N̄ s
 productivitatea medie zilnică:
Qf Qf
W̄ z( Qf )= =
N̄ s× N̄ z T (om−zile )
 productivitatea medie orară:
Qf Qf
W̄ h(Qf )= =
N̄ s× N̄ z× N̄ h T (om−ore)

Cele 12 ingrediente3 pentru creșterea productivității sunt:


1. Care este „De ce-ul” tău?
2. Așteptările și mediul în care trăiești;
3. Obiectivele și evitarea amânării;
4. Energia: somnul, nutriția și mișcarea;
5. Sistemul de planificare;
6. Rutina zilnică și obiceiurile;
7. Sistemul de urmărire a sarcinilor;
8. Prioritizarea sarcinilor;
9. Atenția;
10. Răbdarea;
11. Întreruperile frecvente;
12. Următorul nivel de concentrare.

Modelele de analiză factorială pentru productivitate sunt:

a) Analiza factorială a productivităţii medii orare a muncii (calculată pe baza Qf)


Modelul de analiză:
n

 gi  whi
W h ( Qf )  i 1

100
Schema de analiză:
gi
Wh (Qf )
whi

2
Vâlceanu G., Robu V., Georgescu N. (coord.), Analiză economico-financiară, ediţia a doua, Editura Economică,
Bucureşti, 2005, pg. 129;

3
Ciora C, 12 ingrediente pentru creșterea productivității – Rezultate mai bune și mai mult timp liber, Editura
economică, Bucureșri 2017, pg. 213;
b) Analiza factorială a productivităţii medii zilnice a muncii (calculată pe baza Qf)
Modelul de analiză:
W̄ z( Qf )= N̄ h×W̄ h( Qf )
Schema de analiză:
N̄ h
( Qf )
W̄ z gi
(Qf )
W̄ h
whi

c) Analiza factorială a productivităţii medii anuale a muncii (calculată pe baza Qf)


Modelul de analiză:
W̄ a(Qf )= N̄ z×W̄ z (Qf )

Schema de analiză:

N̄ z
W̄ a
(Qf )
N̄ h
W̄ z
( Qf ) gi
W̄ h
whi
MODEL FACTORIAL SELECTAT:
W̄ a(Qf )= N̄ z×W̄ z (Qf )

SCHEMA FACTORIALĂ:
N̄ z
W̄ a
(Qf )
N̄ h
W̄ z
( Qf ) gi
W̄ h
whi

BAZA DE DATE:
Tabel nr.13
Nr. PREVĂ- REALI DINAMICA
INDICATORI UM SB
crt. ZUT -ZAT Δ %
Producţie obţinută mii
1. Qf 121.085 130.158
destinată vânzării lei
Număr mediu de
2. 166 186
salariaţi
Număr mediu de
3. zile lucrate de un 252 254
salariat
Durata medie a
4. 7,5 7,4
zilei de lucru
Fond total de timp
5. de muncă (om-zile)

Fond total de timp


6. de muncă (om-ore)

Productivitatea
medie anuală
calculată pe baza
7.
producţiei obţinute
destinate vânzării

Productivitatea
medie zilnică
calculată pe baza
8.
producţiei obţinute
destinate vânzării

Productivitatea
medie orară
calculată pe baza
9. producţiei obţinute
destinate vânzării

Productivitatea
10 medie orară X 0,3613
recalculată
Sursa:

CUANTIFICĂRI
( Qf ) (Qf ) ( Qf )
Δ W̄ a =W̄ a1 −W̄ a0 = din care:

1. influenţa modificării numărului mediu de zile lucrate de un salariat:

Δ N̄ z=( N̄ z 1− N̄ z 0 )×W̄ z (Qf


0
)
=

2. influenţa modificării productivităţii medii zilnice a muncii:


( Qf ) ( Qf ) ( Qf )
Δ W̄ z = N̄ z 1×( W̄ z 1 −W̄ z 0 ) =

Verificarea 1:
din care:

2.1. influenţa modificării duratei medii a zilei de muncă:

Δ N̄ h= N̄ z 1 ×( N̄ h1 − N̄ h0 )×W̄ h(0Qf ) =

2.2. influenţa modificării productivităţii medii orare a muncii:

Δ W̄ h( Qf )= N̄ z 1 × N̄ h1 ×(W̄ h(1Qf )−W̄ h(Qf


)
0 ) =

Verificarea 2:

din care:

2.2.1. influenţa modificării structurii producţiei fabricate:


( Qf )
Δ gi= N̄ z 1× N̄ h1 ×( W̄ h(Qf )
rec − W̄ h 0 )

2.2.2. influenţa modificării productivităţii orare pe grupe de produse:


ΔWhi=N̄ z 1 × N̄ h1 ×( W̄ h(1Qf )−W̄ h(Qf
)
rec )

Verificarea 3:
INTERPRETAREA REZULTATELOR