Sunteți pe pagina 1din 3

Cererea

Indicaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii argumentând răspunsul:

1. Creşterea preţului unui bun determină deplasarea curbei cererii către dreapta.
2. Legea cererii descrie relația negativă existentă între modificarea venitului și evoluția cererii.
3. În cazul a două bunuri complementare, dacă prețul unui dintre ele scade, cererea pentru celălalt
se va reduce și la rândul său.
4. Atunci când consumatorii se așteaptă să crească prețul legumelor, cererea pentru legume în
prezent se va mări.
5. Dacă două bunuri sunt complementare, majorarea prețului unuia dintre ele nu influențează
cererea pentru celălalt.
6. În cazul unei cereri elastice, creşterea preţului bunului respectiv va determina creşterea
veniturilor încasate de producători.
7. Dacă preţul unui bun şi veniturile încasate de producători scad în aceeaşi măsură atunci cererea
pentru acel bun este cu elasticitate unitară.
8. De-a lungul curbei cererii elasticitatea evoluează într-o relaţie pozitivă cu panta.
9. În cazul bunurilor substituibile există o relaţie inversă între modificarea preţului unuia dintre
bunuri şi modificarea cererii pentru celălalt.
10. Dacă cererea pentru un bun creşte datorită reducerii preţului unui alt bun atunci cele două
bunuri se află în relaţie de complementaritate.

Teste grilă şi probleme

1. Legea generală a cererii evidenţiază relaţia:


a. pozitivă între modificarea preţului şi modificarea cantităţii cerute;
b. negativă între modificarea preţului şi modificarea cererii;
c. pozitivă între modificarea preţului şi modificarea cererii;
d. negativă între modificarea preţului şi modificarea cantităţii cerute.
2. Care dintre factorii de mai jos determină extinderea cererii?
a. venitul consumatorilor;
b. costul de producţie;
c. preţul;
d. preferinţele consumatorilor.
3. Creşterea cererii pentru un bun se datorează:
a. scăderii preţului;
b. reducerii taxelor;
c. creşterii preţurilor bunurilor substituibile;
d. ieftinirii materiilor prime folosite pentru producerea acelui bun.
4. În cazul unui bun normal:
a. dacă preţul creşte atunci cererea scade;
b. dacă venitul creşte atunci cererea creşte;
c. dacă venitul creşte atunci cererea scade;
d. modificarea venitului nu influenţează evoluţia cererii.
5. Fie bunul X pentru care se cunosc ES = 3, EV = 4 (ES=efect de substituție, EV=efect de venit).
În acest caz putem spune că:
a. bunul X este bun Giffen pentru că efectul de venit este mai puternic decât efectul de
substituţie;
b. bunul X este bun inferior;
c. bunul X este un bun atipic pentru că efectul de substiuţie este pozitiv;
d. bunul X este bun normal pentru că efectul de venit şi efectul de substituţie acţionează în
acelaşi sens.
6. Fie bunul Y pentru care se cunosc ES = 5, EV = -4 (ES=efect de substituție, EV=efect de venit).
În acest caz putem spune că:
a. bunul Y este bun inferior pentru că efectul de venit este mai mic decât efectul de substituţie;
b. bunul Y este bun normal pentru că efectul de substituţie este mai mare decât efectul de venit;
c. bunul Y este bun Giffen pentru că efectul de venit este mai puternic decât efectul de
substituţie;
d. bunul Y este uşor substituibil pentru că efectul de substituţie este pozitiv.
7. Cantitatea cerută de CD – uri la momentul t0 era de 40.000 u. la un preţ unitar de 5 RON. Care
este coeficientul elasticităţii cererii în raport de preţ dacă la momentul t1 cantitatea cerută devine
30.000 u. la preţul de 7,5 RON?
a. Ecp = 2;
1
b. Ecp = ;
2
c. Ecp = 1;
d. Ecp = 3.
8. La momentul t0 cererea pentru aparate TV era de 10.000 u. Care a fost coeficientul elasticităţii
în raport de venit dacă la o creştere a veniturilor consumatorilor cu 10% cererea devine 12.000
u?
1
a. Ecv = ;
3
b. Ecv = 4;
1
c. Ecv = ;
2
d. Ecv = 2.
9. Pe piaţa camerelor video digitale se vindeau, la momentul t0, 500.000 u. La momentul t1
cantitatea vândută era de numai
1
450.000 u. Dacă Ecp = , atunci care dintre afirmaţiile de mai jos este corectă?
3
a. preţul scade cu 10% şi veniturile încasate de producători scad;
b. preţul scade cu 30% şi veniturile încasate de producători rămân neschimbate;
c. preţul creşte cu 33% şi veniturile încasate de producători cresc;
d. preţul creşte cu 30% şi veniturile încasate de producători cresc.
10. Preţul unui bun este de 20 u.m. iar venitul marginal este 10 u.m. În aceste condiţii:
1
a. Ecp = şi creşterea preţului determină creşterea veniturilor încasate de producători;
2
b. Ecp = 2 şi creşterea preţului determină scăderea veniturilor încasate de producători;
c. Ecp = 4 şi scăderea preţului determină creşterea veniturilor încasate de producători;
d. Ecp = 1 şi scăderea preţului determină scăderea veniturilor încasate de producători.
11. Fie curba cererii unui bun dată de relaţia Q=20-4P. Dacă P=2 atunci:
a. cererea pentru bunul respectiv este elastică şi veniturile încasate de producători scad odată cu
creşterea preţului;
b. cererea pentru bunul respectiv este cu elasticitate unitară şi veniturile încasate de producători
scad odată cu creşterea preţului;
c. cererea pentru bunul respectiv este inelastică şi veniturile încasate de producători cresc odată
cu creşterea preţului;
d. cererea pentru bunul respectiv este perfect elastică şi veniturile încasate de producători scad
în aceeaşi măsură ca şi scăderea preţului.