Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

MINISTRUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL

REFERAT
ELECTROMAGNETISMUL

Elaborate: Rotaru Viorica


Student grupa AM-33
Verificat: Alexandru Bibic
Professor de Fizică
Grad didactic- 1

Cahul, 2018
0
Cuprins :
1. Interacțiunea magnetică………………………………………………………….2

2. Forța electromagnetică…………………………………………………………..4

3. Fenomenul inducției electromagnetice………………………………………… 6

4. Energia câmpului magnetic……………………………………………………...7

5. Bibliografie………………………………………………………………………9

1
1. Interactiunea magnetica a curentilor electrici. Amperul
Doua circuite parcurse de curent electric interactioneaza prin campurile magnetice
din jurul lor. Asupra fiecarui circuit campul magnetic al celuilalt va actiona cu o
forta electromagnetica si, daca ci rcuitul este mobil, el se va deplasa sub actiunea
acestei forte.
In cele ce urmeaza vom studia
interactiunea magnetica dintre doua conductoare rectilinii, paralele, parcurse
de curent electric.
Experiment:

Fig. 11
Un conductor rectiliniu parcurs de curentul electric I1 produce in jurul sau un camp
magnetic. Un al doilea conductor rectiliniu, paralel cu primul, parcurs de curentul
I2 , va fi actionat cu o forta electromagnetica F1 (fig. 11, a).
La randul sau, al doilea conductor parcurs de curent produce si el in jur un camp
magnetic, in care se gaseste primul conductor; rezulta ca si primul conductor va fi
actionat de o forta electromagnetica F2 ( fig. 11, b).Cu ajutorul regulii burghiului

se determina sensul vectorilor   si   iar apoi, cu ajutorul regulii mainii stangi se
determina sensul fortelor electromagnetice.
Rezulta ca, daca
-      doua conductoare paralele sunt parcurse de curenti electrici de acelasi sens,
ele se atrag (fig. 12, a), iar
2
-   daca sunt parcurse de curenti electrici de sensuri opuse, se resping (fig. 12, b).

                                                              Fig. 12.

Modulul fortei electromagnetice   

-   este produsa de campul magnetic de inductie   si se exercita asupra unei


portiuni de lungime l din conductorul parcurs de curentul de intensitate I2;
Rezulta:

Considerand conductorul 1 foarte lung, rezulta ca inductia magnetica B1 a


campului produs de curentul de intensitate I1, la distanta r de conductor este:

Inlocuind expresia lui B1 in expresia fortei electromagnetice, se obtine:

Analog se poate calcula modulul fortei  , care actioneaza asupra unei portiuni de
lungime l din conductorul parcurs de curentul I1 .

Rezulta:

3
CONCLUZIE:
Forta electromagnetica exercitata de un conductor rectiliniu parcurs de curent
asupra unei portiuni de lungime l dintr-un alt conductor rectiliniu parcurs de
curent, depinde direct proportional de intensitatile curentilor prin cele doua
conductoare, de lungime l si invers proportional de distanta dintre conductoare.
Pe baza interactiei dintre cei doi curenti rectilinii, lungi, paraleli, se defineste
unitatea  de masura a intensitatii curentului electric in S.I., AMPERUL.
Din relatia de mai sus,considerand ca cele doua conductoare sunt in

vid   la distanta de 1 m unul de altul (r = 1m), strabatute de


curenti egali ( I = I1= I2 ), rezulta:

Raportul F / l trebuie sa aiba valoarea   pentru a se obtine I2 = 1 A2.


Prin definitie, un AMPER este intensitatea unui curent electric constant,
care se stabileste prin doua conductoare rectilinii, paralele, foarte lungi, asezate

in vid la distanta de 1 m unul de altul, intre care se exercita o forta de    


pe fiecare metru de lungime.
2. Forta electromagnetica
Actiunea campului magnetic asupra unui conductor parcurs de un curent
electric este masurata cantitativ de o marime fizica vectoriala numita forta
electromagnetica. Ea este rezultatul interactiunii produsa intre campul magnetic
exterior si curentul electric din conductor. Se aseza pe
un suport un magnetic permanent in forma de U in asa
fel incat liniile de camp sa fie indreptate in jos ca in
figura.
Cu ajutorul a doi conductori subtiri se suspenda
orizontal, intre poli magnetului, o bara de aluminiu, prin
care poate circula un curent electric de intensitate I de la A la C. In campul
magnetic uniform se afla o portiune AC = l din conductorul de aluminiu,
perpendiculara pe liniile campului magnetic uniform. Atunci cand se inchide
4
circuitul ce contine bara de aluminiu, conductorul AC este deviat pe directia
perpendiculara pe liniile de camp si pe conductorul strabatut de curentul de
intensitate I. Daca se inverseaza sensul curentului, se inverseaza si sensul fortei (se
inverseaza si sensul in care este deviat conductorul). Asezand magnetul in asa fel
incat sensul liniilor de camp sa fie orientate in sus, de asemenea se inverseaza
sensul in care este deviat conductorul.
In concluzie sensul fortei electromagnetice depinde atat de sensul curentului,
cat si de sensul liniilor campului magnetic.
Modulul fortei este cu atat mai mare cu cat lungimea conductorului
aflat in camp si intensitatea curentului din conductor este mai mare, deci F ≈ I·l.
Daca in timpul experimentului se pastreaza constanta lungimea l a conductorului
care se afla in camp magnetic si intensitatea curentului electric, dar se schimba
magnetul cu altul mai puternic se constata ca deviatia conductorului creste. Rezulta
ca forta electromagnetica este direct proportionala cu o marime ce caracterizeaza
campul magnetic numita inductie magnetica notata cu B. Inductia magnetica este o
marime vectoriala ce caracterizeaza campul magnetic in fiecare punct, este
tangenta la linia de camp si are sensul liniei de camp. Se poate scrie:
F = B·I·l,          1)
cand conductorul este perpendicular pe liniile de camp.
Daca unghiul dintre conductor si liniile de camp este diferit de 90o, atunci
forta electromagnetica are expresia:
F = B·I·l·sinα    2)
Pentru a arata si orientarea fortei electromagnetice sau fortei Laplace, o
exprimam sub forma unui produs vectorial.

Directiile celor trei vectori sunt perpendiculare intre ele, iar sensul uneia
din cele trei marimi cand se cunosc orientarile celorlalte doua se afla cu regula
mainii stangi sau cu regula burghiului.
 

5
3. Inducția electromagnetic
Fenomenul de inducţie electromagnetică a fost pus în evidenţă de către fizicianul
Michael Faraday în anul 1831. Experimental, prin introducerea unui magnet
permanent în formă de bară într-o bobină ce are în circuitul său un galvanometru,
se constată că acul acestuia deviază într-un sens, iar la scoaterea magnetului din
bobină, acul deviază în sens opus
Fenomenul de inducţie electromagnetică
 Fenomenul de inducţie electromagnetică constă în apariţia unei tensiuni
electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp.
 În interiorul pieselor metalice aflate în mişcare într-un câmp magnetic sau în
interiorul pieselor metalice aflate într-un câmp magnetic variabil pot apare curenţi
electrici induşi numiţi curenţi turbionari sau curenţi Foucault.
 Fizicianul J.C. Maxwell a arătat că în jurul unui flux magnetic variabil în
timp apare un câmp electric cu liniile de câmp închise
 Faraday analizează fenomenul de inducţie
electromagnetică şi stabileşte legea care guvernează acest fenomen:
tensiunea electromotoare indusă într- un circuit este egală cu viteza de variaţie a
fluxului magnetic prin acel circuit.
 Pentru un conductor rectiliniu, de lungime l ce se mişcă cu viteza v într-un
câmp magnetic de inducţie B, se găseşte uşor că t.e.m. indusă are expresia:

 Dacă inducţia magnetică face unghiul a cu direcţia vitezei, atunci tensiunea


indusă se calculează cu ajutorul expresiei :

Regula mainii stang


Sensul fortei electromagnetice poate fi gasit fie cu
regula mainii stangi a lui Flemming: se tine mana stanga
paralela cu conductorul in asa fel incat liniile de camp
sa intre in palma, cele patru degete sunt orientate in

6
sensul curentului din conductor, iar degetul mare intins lateral indica sensul fortei
electromagnetice, fie cu regula burghiului: sensul fortei electromagnetice este
indicat de sensul de inaintare al burghiului rotit in sensul de aducere a
conductorului peste liniile de camp pe drumul cel mai scurt (unghiul cel mai mic).
4. Energia campului magnetic
Sa presupunem circuitul din figura compus dintr-un generator de tensiune
electromotoare e , un comutator k si un solenoid de rezistenta R si inductanta L. 

Aplicam circuitului legea a doua a lui Kirchhoff: intr-un circuit


inchis suma algebrica a tem este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune 
In circuit sunt doua tem si o cadere de tensiune pe rezistenta conductorului din care
este confectionat solenoidul: 
-tem a sursei e; 
-tem autoindusa ea = - L·ΔI/Δt, care este diferita de zero atata timp cat curentul
prin solenoid este crescator sau descrescator; 
-caderea de tensiune pe rezistenta conductorului din care este confectionat
solenoidul este R·I. 
e - L·ΔI/Δt = R·I |·I 
Prin inmultirea ci intensitatea care trece prin solenoid se obtine: 
e·I = R·I2 + L·I·dI/dt Psursei = e·I 
PJ = R·I2   puterea pierduta prin efect Joule. 
Pmag = L·I·dI/dt   puterea inmagazinata de campul magnetic. 
7
Tinand cont de definitia energiei, dEcmag = Pmag·dt = L·I·dI 
Prin integrare rezulta energia inmagazinata in camp magnetic: 
Ecmag = L·I2/2 
In cazul unui circuit care contine o bobina aproape tot campul magnetic
generat de curentul electric este inmagazinat in volumul din interiorul bobinei,
rezulta ca energia campului magnetic Ecmag =L·I2/2 este energia campului
magnetic din interiorul bobinei. Intre intensitatea curentului prin bobina si campul
magnetic din interiorul bobinei exista relatia: 
B = μoN·I/l. 
Daca bobina contine un miez de fier cu permeabilitatea magnetica relativa μr
atunci inductia magnetica devine: 
B = μoμrN·I/l, 
de unde 
I = B·l/μoμr·N 
Inlocuind intensitatea in expresia energiei inmagazinate in campul magnetic se
obtine: 
Ecmag = L·[B·l/μoμr·N]2/2 
Inductanta L a bobinei are expresia: 
L = μoμrN2·S/l 
Introducem inductanta in expresie energiei inmagazinate in camp magnetic 
Ecmag = [B2/2·μoμr]·(S·l) 
Produsul S·l = V reprezinta volumul bobinei. 
Raportul dintre energia campului magnetic inmagazinata in campul magnetic
si volumul bobinei reprezinta densitatea energiei campului magnetic. 
ω = B2/2·μoμr 
Observatie Expresia energia magnetice inmagazinata in campul magnetic, de
catre curentul I care circula printr-un circuitul cu inductanta L (Ecmag = L·I2/2),
este analoaga expresiei energiei cinetice (Ec = m·v2/2 )a unui corp cu masa m aflat
in miscare cu viteza v. 
Se dau: un pendul elastic de masa m care se misca cu viteza v si constanta
8
elastica k si un circuit oscilant cu capacitatea electrica C si inductanta L in care
viteza de variatie a intensitatii curentului electric din acel circuit oscilant este ΔI,
indicati care marimi sunt analoage
Bibliografie:
1. http://www.referatele.com/fizica/Interactiunea-magnetica-a-cure516.php
2. http://www.circuite-electrice.accounting-business.eu/forta-
electromagnetica.html
3. http://www.circuite-electrice.accounting-business.eu/energia-campului-
magnetic.html
4. http://www.circuite-electrice.accounting-business.eu/energia-campului-
magnetic.html

S-ar putea să vă placă și