Sunteți pe pagina 1din 21

Complement Simplu 5.

Leziunea caracteristica in boala Crohn este:


La urmatoarele intrebari alegeti un singur raspuns a. granulom Koster
corect b. granulom epiteloid gigantocelular
c. granulom Loffstein
d. necroza cazeoasa
1. In cazul stopului cardio respirator se administreaza e. b si d
amiodarona 300 mg iv :
a.inaintea primului soc electric bifazic 6. Care din urmatoarele patologii nu este cauza a
b.dupa primul soc electric bifazic hemoragiei digestive superioare:
c.inaintea celui de-al doilea soc electric bifazic a. Ulcerul gastroduodenal
d.dupa al doilea soc electric bifazic b. Sindromul Mallory-Weiss
e.dupa al patrulea soc electric bifazic c. Uleratii Dieulafoy
d. Hipertensiunea portala
e. Angiodisplaziie
2. Următoarele afirmații sunt adevărate despre
cauzele infarctului cerebral la subiectul tânăr, CU
7. Următoarele afirmații despre tratamentul
EXCEPȚIA:
neurochirurgical în infarctele cerebrale sunt
a. Endocardita infecțioasă cu emboli cerebrali
adevărate, CU EXCEPȚIA:
trebuie suspicionată în cazurile de AVC febril
a. Infarctul cerebelos cu efect de masă se poate
b. Poate să fie cauzat de cardiopatii emboligene
opera
c. Poate să fie cauzat de disecții ale arterelor
b. Se pot opera pacienții cu risc de angajare
vertebrale sau carotide
cerebrală
d. Poate avea cauze imunologice
c. Fiecare caz se evaluează în funcție de tarele
e. În cazul disecției de arteră carotidă se poate
asociate și de prognosticul infarctului
întâlni semnul Claude-Bernard-Horner, prin
d. Se pot opera pacienții cu infarct emisferic și
compresia plexului simpatic pericarotidian,
edem cerebral extensiv secundar
contralateral disecției
e. Se operează orice AVC hemoragic în scop
de hemostază
3. In cazul unui pacient cu fibrilatie ventriculara
aparuta de mai mult de 4 minute se recomanda ca 8. In cadrul examenului clinic al infectiilor urinare,
prima manevra : semnele urinare functionale sunt urmatoarele, cu
a. soc electric extern, ulterior masaj cardiac - exceptia:
ventilatie a. Polachiurie
b. administrare de lidocaina b. Hematurie
c. masaj cardiac – ventilatie, ulterior soc electric c. Imperiozitate mictionala
extern d. Arsuri mictionale
d. amiodarona 300mg iv, ulterior soc electric e. Dureri pelviene
e. adrenalina 10 mg iv
9. Legat de vaccinul antigripal, urmatoarele
4. Urmatorii sunt factori de risc pentru IST, cu
afirmatii sunt adevarate, cu exceptia :
exceptia:
a. este un vaccin viu atenuat
a. sexul masculin
b. este produs anual pe ou embrionat
b. primele 2 decenii ale vietii sexuale
c. este recomandat subiectilor sub 65 ani, cu
c. nivelul socio-economic nefavorabil
spitalizare de durata medie
d. antecedente de IST
d. este recomandat subiectilor de peste 65 ani
e. raporturi sexulale precoce

1
e. este recomandat pacientilor cu diabet, aflati 15. In clasificarea Forrester a hemoragiilor
sub tratament (care nu pot fi echilibrati doar prin digestive superioare, gradul II A inseamna:
regim) a. hemoragie in jet
b. cheag aderent
c. vas vizibil nehemoragic
10. Probabilitatea clinica ridicata de tromboza venoasa d. fond alb
profunda este in cazul unui scor Wells : e. hemoragie in panza
a. >0
b.>1 16. Bilantul biologic realizat in cadrul unei IST poate
c.>2 cuprinde urmatoarele cu exceptia:
d.>3 a. monitorizarea temperatura
e.>4 b. realizarea unui prelevat vaginal
c. TPHA – VDRL
11. Orice deficit neurologic central focal instalat d. realizarea unui prelevat ureteral
brusc se va considera până la proba contrarie: e. serologie HIV 1 si 2
a. Tumoră cu grad crescut de malignitate
b. Tumoră cu grad scăzut de malignitate 17.Principala cauza a stopului cardiac este :
c. Accident vascular cerebral a. intoxicatie cu CO
d. Abces cerebral b. inec
e. Fractură de bază de craniu c. infarct miocardic
d. intoxicatie cu antidepresive triciclice
12. Infectiile cu Neisseria gonorrhoeae se prefera a fi e. traumatism thoracic
tratate cu :
a. penicilina G 18. Următoarele semne fac parte din semiologia
b. cicline infarctului lacunar multiplu, CU EXCEPȚIA:
c. ceftriaxona a. Tulburări sfincteriene
d. fluorochinolone b. Sindrom piramidal unilateral
e. aminoglicozide c. Tulburări de fonație și deglutiție
d. Demență
13. Agentul etiologic cel mai frecvent responsabil e. Râs și plâns spasmodic
de septicemiile cu poarta de intrare endocardica este
un: 19. Elementul cheie in sindromul hepatopulmonar este:
a. platipneea
a. pneumococ
b. dispneea
b. streptococ c. tusea
c. stafilococ d. vomica
d. enterococ e. hemoptizia
e. bacil gram negativ
20. Tratamentul de prima intentie in eradicarea
14. Urmatoarele afirmatii despre virusul hepatitic Helicobacter pylori cuprinde urmatoarele
A sunt false, cu exceptia: medicamente:
a. Este virus ARN a. inhibitori pompa protonica doza dubla
b. Incubatie 10 saptamani b. claritromicina
c. Trece la cronicizare c. amoxicilina
d. Exista tratament specfic d. a si c
e. Infectia este cel mai adesea simptomatica e. a, b, c

2
21. Masurile profilactice pentru combaterea infectiilor 27. Virusuri herpes ce pot cauza hepatita sunt:
nosocomiale sunt urmatoarele, cu exceptia: a. EBV
a. Informarea si formarea personalului sanitar b. CMV
c. HSV
b. Respectarea regulilor de igiena
d. VZV
c. Utilizarea corecta a antibioticelor e. Toate
d. Masurile de combatere a bacteriilor
multirezistente 28. Conduita in cazul infectiilor cu transmitere sexuala
e. Screening-ul periodic in cadrul unitatilor (IST) cuprinde urmatoarele, cu exceptia
sanitare a. se vor cauta intotdeauna alte IST
b. se vor depista si trata partenerii
22. In patologia colonului, tutunul poate fi: c. se va insista asupra masurilor de profilaxie
a. Factor de risc pentru rectocolita hemoragica d. prescrierea tratamentului se va face in urma
b. Factor de risc pentru boala Crohn
examenului clinic
c. Factor protector pentru boala Crohn
d. Niciun raspuns corect e. pacientul va fi chemat la control dupa
e. A si B tratament

23. In icterul cu bilirubina conjugata sau mixta avem: 29. Semnul radiologic pe care se bazeaza diagnosticul
a. scaune decolorate pneumopatiilor infectioase este:
b. urini inchise la culoare a. Opacitati pulmonare recent aparute
c. scaune hipercrome
b. Hipertransparente pulmonare recent aparute
d. a si b
e. b si c c. Cresterea localizata a grosimii peretului toracic
d. Calcificari parietale
24. Durata ferestrei serologice in cazul infectiei cu e. Langhete de volum aerat nedecolat
HIV este de:
a. 3-6 saptamani dupa primo-infectie 30. Accidentul ischemic tranzitoriu:
b. 6-8 saptamani dupa primo-infectie a. Are aceleași etiologii ca acelea ale
c. 8-10 saptamani dupa primo-infectie infarctelor cerebrale
b. Nu este o urgență medicală
d. 10-12 saptamani dupa primo infectie
c. Se prezintă cu tulburări motorii și/sau
e. mai putin de 3 saptamani dupa primo-infectie
senzitive bilaterale ce permit o localizare
precisă
25. Tehnica Longo in tratamentul chirurgical al d. Pacienții prezintă adesea cecitate completă
hemoroizilor reprezinta: ce se remite spontan
a. herodoidectomie clasica e. În cazul afectării teritoriului vertebrobazilar,
b. ligatura sub control Doppler pacientul poate prezenta afazie
c. ligatura clasica
d. hemoroidopexie
31. Alternanta compresiilor toracice : ventilatii gura la
e. ligatura elxatica
gura/nas in reanimare cardio pulmonara a adultului
26. Stopul cardiac prin asistolie este o indicatie a este de :
administrarii de : a. 30:3
a. adrenalina 1mg im b. 30:2
b. adrenalina 10 mg iv c. 15:2
c. adrenalina 1mg iv d. 100:2
d. amiodarona 300 mg iv e. 60:3
e. amiodarona 30 mg im

3
32. In scorul Child- pugh de apreciere a gravitatii 37. Myxovirus influentza C infecteaza:
cirozei, ciroza Child B are scorul: a. Pasarile
a. 10-15 puncte b. Caii
b. 5-6
c. Porcii
c. 7-9
d. 4-5 d. Mamiferele marine
e. 3-4 e. Nici unul de mai sus

33. Conform clasificarii CDC, infectia cu HIV prezinta 38. In clasificarea Forrester a hemoragiilor
3 stadii clinice. Stadiul B include urmatoarele: digestive superioare, gradul I B inseamna:
a. 200-499 CD4/mm3 a. hemoragie in jet
b. cheag aderent
b. < 200mm3
c. vas vizibil nehemoragic
c. primo-infectia d. fond alb
d. simptome definind SIDA e. hemoragie in panza
e. nici una de mai sus
39. Dintre urmatoarele dignostice diferentiale ale
34. Tratamentul orhiepididimitelor datorate infectiei cu hemoragiei digestive superioare sunt adevarat cu
Chlamydia trachomatis este reprezentat de: exceptia:
a. Hemoptizie
a. fluorochinolone
b. Varsaturi cu continut de culoare rosie
b. tetraciclina generatia a 2 a – 21 zile c. Sangerare cu originea ORL
c. tetraciclina generatia a 2a – 7 zile d. Hematochezia
d. aminopenicilina – acid clavulanic - 10 zile e. Sangerare bucala
e. macrolid - doza unica
40. Despre hematoamele cerebrale
35. Urmatoarele cauze ale icterului intrahepatic sunt intraparenchimatoase apărute sub tratament
adevarate, cu exceptia: anticoagulant sunt adevărate următoarele, cu
a. Ampulom vaterian excepția:
b. Hepatita a. Apar în cazul supradozării și/sau al unui
c. Ciroza hepatica puseu de HTA
d. Obstructie extrinseca de origine tumorala a b. Se trateazaă fie prin oprirea
cailor intrahepatice anticoagulantului sau continuarea cu heparină i.v.
e. Ciroza biliara primitiva pe seringă automată
c. Dacă hematomul apare sub tratament cu
36. Tomografia computerizată în infarctul antivitaminice K, fie se administrează vitamina
cerebral: K, fie concentrat de factori protrombinici, funcție
a. Arată întotdeauna semne de ischemie de balanța risc-beneficiu al fiecărui caz în parte
cerebrală d. Hematoamele sunt cel mai adesea localizate
b. Uneori, trombul intravascular se pe teritoriul arterei cerebrale medii
vizualizează ca o hipodensitate e. În cazul hematoamelor apărute sub tratament
c. Se folosește doar în cazul suspiciunii de cu heparină, administrarea de sulfat de protamină
AVC hemoragic este discutabilă
d. Inițial poate fi “normal”
e. Se folosește numai în cazul tabloului clinic 41. Leziunea cardiaca aparuta precoce secundar
de afectare a teritoriului arterei cerebrale traumatismelor toracice este :
medii a. fractura costala
b. volet costal
c. pneumotorace

4
d. disectia coronara e. Deficit senzitivomotor masiv și proporțional
e. ruptura cupolei diafragmatice
47. Cea mai importanta consecinta a perforatiei
42. De cate teste serologice este nevoie pentru a pune unui ulcer gastroduodenal este:
cu certitudine diagnosticul de infectie cu HIV? a. Peritonita
b. Stenoza
a. un singur test reactiv ELISA
c. Sangerare
b. test reactiv ELISA + test Western blot d. Pancreatita
c. un singur teast Western blot sau imunoblot e. Hepatita
d. un test ELISA combinat
e. test reactiv ELISA + imunoblot + ELISA 48. Legat de vaccinul anti HPV sunt adevarate
combinat urmatoarele:
a. este recomandat tuturor fetelor in varsta de 14
43. Criterii endoscopice de gravitate pentruy colita ani
acuta grava sunt urmatoarele: b. este recomandat tuturor tinerelor a caror viata
a. Ulceratii extinse cu dezliire si punti mucoase sexuala a debutat d mai putin de 5 ani
b. Ulceratii delabrante
c. tinrelor in varsta de 15-23 ani
c. Ulceratii profunde
d. a si c d. tinerelor care nu au avut raporturi sexuale,
e. a, b, c indiferent de varsta
e. tinerilor activi sexuali
44. Sindromul Gilbert este cu bilirubina:
a. neconjugata 49. În cazul infarctului cerebral, următoarele
b. conjugata examinări trebuie realizate în urgență, cu excepția:
c. directa a. Radiografie toracică
d. mixta, cea neconjugata avand valoare mai b. Ecografie cardiacă și transtoracică, uneori cu
mare decat cea conjugata ecografie transesofagiană
e. mixta, cea conjugata avand valoare mai mare c. Eco-Doppler cervical
decat cea neconjugata d. Radiografii craniene în incidență antero-
posterioară și laterală
45. Infectiile legate de catetere: e. EKG
a. Sunt mai frecvente la cateterele periferice
decat cele centrale 50. Preventia mecanica a trombozei venoase profunde
b. Diagnosticul nu este obligatoriu sa fie stabilit se realizeaza prin :
printr-o cultura pozitiva a cateterului a. administrare de heparina nefractionata
c. Sunt cele mai grave infectii nosocomiale b. administrarea de inhibitor selectiv al factorului
d. Raspund cel mai bine la antibiotice Xa
e. Sunt intotdeauna infectii nosocomiale c. administrarea de anticoagulante orale
d. administrarea de heparina calcica
46. Următoarele sunt caracteristici ale infarctului e. ridicare precoce din pat dupa operatie
sylvian complet, CU EXCEPȚIA:
a. Hemianopsie laterala omonimă Complement Multiplu
b. Afazie și apraxie în cazul afectării emsiferei
cerebrale dominante La urmatoarele intrebari alegeti 2-4 raspunsuri
c. Tulburări ale stării de conștiență în cazul corecte
infarctului ’malign’, cu volum>150 cm cubi
d. Semnele neurologice sunt ipsilaterale 51. Hemoragia digestiva superioara se caracterizeaza
leziunii prin:

5
a. hematochezie e. angio-CT
b. hematemeza
c. melena 57. Următoarele afirmații sunt adevărate despre
d. cauzata de patologie ulceroasa infarctul arterei cerebrale anterioare:
e. cauzata de hipertensiune portala a. Deficitul motor este contralateral leziunii
b. Pacientul poate prezenta sindrom frontal
52. SIRS se caracterizeaza prin: c. Pacientul poate prezenta sindrom cerebelos
a. Febra peste 38 grade d. Pacientul poate prezenta tulburări de
b. Leucocite peste 12000/mm3 deglutiție
c. Frecventa respiratorie peste 20/min e. Pacientul poate prezenta tulurări sfincteriene
d. Leucopenie < 4000/mm3
e. Frecventa cardiaca peste 80/min 58. Semne de hipertensiune portala sunt:
a. splenomegalia
53.Un examen citobacteriologic pozitiv al urinei b. ascita
c. tromboza portala
presupune existenta urmatoarelor elemente, cu
d. dilatarea trunchiului portal
exceptia: e. cresterea vitezei fluxului portal
a. Cultura > 1000 CFU/ml + leucociturie >
10000/ml 59. In icterul cu bilirubina conjugata sau mixta avem:
b. Cultura > 10000 CFU/ml + leucociturie > a. scaune decolorate
1000/ml b. urini inchise la culoare
c. Cultura negativa pentru colonii urinare sau c. scaune hipercrome
leucociturie > 10000/ml d. urini deschise la culoare
e. prurit
d. Leucociturie > 20000/ml
e. Cultura > 5000 CFU/ml 60. Tratamentul cervicitelor chlamidiozice este
reprezentat de:
54.Criterii majore in diagnosticul sindromului a. tetraciclina generatia a2a – 21 zile
hepatorenal sunt:
b. aminopenicilina- acid clavulanic – 10 zile
a. cresterea creatininei >130 μmol/l
b. absenta unei infectii c. fluorochinolone- 21 zile
c. prezenta hipovolemiei d. macrolide
d. ameliorarea functiei renale supa perfuzia cu e. tetraciclina generatia a 2 a – 7 zile
albumina
e. natriureza<10 mmol/l 61. Principalul factor de risc pentru aparitia
pneumopatiei infectioase este, cu exceptia:
55. Complicatiile ulcerului gastro-duodenal sunt: a. Interventiile chirurgicale toracice
a. disfagia b. Antecedentele patologice pulmonare ale
b. hemoragia pacientului
c. stenoza
c. Intubarea endotraheala
d. perforatia
e. durerea d. Epidemiile de gripa
e. Prezenta de comorbiditati
56. In cazul unei suspiciuni de embolie pulmonara se
poate efectua : 62. Următoarele sunt examinări paraclinice necesare
a. radiografie toracica în infarctul cerebral:
b. gazometrie arterial a. Manevra Brudzinski
c. bronhoscopie b. Dozarea troponinei
d. D-dimeri c. Radiografie craniană

6
d. Hemoculturi în cazul suspiciunii de 67. Despre icterul cu bilirubina neconjugata suunt
endocardită adevarate urmatoarele:
e. Puncție lombară pentru suspiciunea de a. Urrina deschisa la culoare
meningită b. Scaune normal colorate
c. Urina inchisa la culoare
d. Scaune decolorate
63. Următoarele afirmații sunt adevărate despre
e. Absenta scaunului
sindromul Wallenberg:
a. Este un sindrom cerebelos 68. Care dintre urmatiarele tehnici sunt tratamente
b. Este un sindrom altern instrumentale in patologia hemoroidala:
c. De partea leziunii pacienții pot prezenta a. scleroza
anestezia hemifeței secundară afectării nervului b. hemoroidopexia
trigemen c. fotocoagularea cu infrarosii
d. De partea opusă leziunii pacienții pot d. ligatura sub control Doppler
prezenta anestezie termoalgezică a hemicorpului, e. ligatura elastica
fără afectarea feței
e. Este secundar ischemiei dorsopontine 69. Diagnosticul diferential al hemoragiei digestive
superioare se face cu:
64. Afirmatiile corecte sunt : a. hemoroizi
a. fibrilatia ventriculara poate fi spontan b. hemoptizie
reversibila c. fisura anala
d. varsatura cu continut de culoare rosie
b. fibrilatia ventriculara nu declanseaza
e. sangerare bucala
intotdeauna stop cardio respirator
c. disociatia electromecanica prezinta activitate 70. Următoarele sunt măsuri de profilaxie
electrica secundară în cazul ischemiilor de origine
d. disociatia electromecanica prezinta eficacitate cardioembolică:
hemodinamica a. Tratament antitrombotic pe termen lung
e. disociatia electromecanica se intalneste in b. Antivitamine K pentru riscul embolic crescut
disectia aortica c. Pentru pacienții cu contraindicație de
antivtamină K se administrează aspirină
d. Statine, obiectiv LDL<1 g/dl
65. Diagnosticul diferential al gripei se realizeaza cu
e. Biterapie anti-HTA
infectiile cu :
a. Adenovirusuri 71. Semnele biologice ale socului sunt :
b. Enterovirusuri a.acidoza metabolica
c. VRS b.alcaloza metabolica
d. Myxovirus B c.lactactemie arterial > 1,2 mmmol/l
e. Coxiella burnetii d.semne de coagulare intravasculara diseminata
e.lactactemie venoasa
66. Examenul coproparazitologic este indicat in caz de:
a. Diaree > 3 zile 72. Tratamentul socului septic neindicat in prima ora
b. Diaree > 7 zile in ciuda unui tratament este :
antibiotic specific a.refacerea volemica
c. Diaree la revenirea dintr-un sejur in zona b.administrarea de inotrop pozitiv
tropica;a c.administrarea de vasopresoare
d. Diaree cu deshidratare severa d.corticoizi
e. Diaree la un subiect imunodeprimat e.proteina C activata

7
73. Despre complicațiile pe termen lung ale c. Sunt asociate cu lacune vechi și
hemoragiilor meningiene sunt adevărate microsângerări la imagistica cerebrală
următoarele: d. În faza acută se scade tensiunea arterială per
a. Pot rămâne sechele motorii sau cognitive os
b. Se poate institui hidrocefalie cu presiune e. Rareori pacienții prezintă asociere cu
crescută complicații ale HTA
c. Se poate institui hidrocefalie cu presiune
normală 78. In cazul unui pacient cu suspiciune clinica scazuta
d. Poate apărea epilepsie secundară de tromboza venoasa profunda :
e. Diagnosticul de hidrocefalie este susținut a.se determina intitial D-dimeri si daca sunt
radiologic de dilatarea sistemului ventricular cu pozitivi se examineaza membrul inferior eco-
hipodensități periventriculare Doppler
b.se examineaza membrul inferior eco-Dopler si
74. Tratamentul in infectia HIV este recomandat in daca rezultatul este pozitiv se determina D-dimeri
urmatoarele situatii: c.dupa pozitivitatea D-dimerilor se instituie
a. CD4 < 350/mm3 tratament
b. CD4 < 500/mm3 d.dupa pozitivitatea eco-Doppler membru inferior
c. intre 350 si 500 CD4/mm3, cu scadere lenta a se instituie tratament
CD4 e.in cazul in care rezultatul D-dimeri este negative
d. intre 350-500/mm3 si co-infectie cu VHB sau se exclude diagnosticul de TVP
VHC
e. nefropatie HIV 79. Urmatoarele afirmatii legate de Pneumocistoza
pulmonara sunt adevarate:
75. In cazul identificarii unor bacterii multirezistente la a. este produsa de Pnumocistis jiroveci
un pacient, pentru limitarea transmiterii sunt instituite b. raspunde la tratament cu antibiotice clasice
urmatoarele masuri de izolare: c. determina o afectare bronsiolara, vizibila la Rx
a. Masca pentru pacient si personal d. durata tratamentului este de 3 saptamani
b. Spalarea mainilor e. diagnosticul pozitiv este dat de evidentierea
c. Izolarea pacientului trofozoitilor in lavajul bronhoalveolar
d. Purtarea manusilor
e. Limitarea transportului pacientului 80. Rezultate fals pozitive in utilizarea testelor non-
treponemice pentru diagnosticarea sifilisului apar in:
76. La explorarile biologice in caz de ciroza, ca
a. ciroza
rezultat nu pot fi adevarate urmatoarele:
a. fosfataza alcalina crescuta b. sarcina
b. factor V crescut c. sclerodermie
c. hipoalbuminemie d. lupus
d. leucocitoza e. scarlatina
e. eritrocitoza
81. Dupa administrarea unui soc electric extern se
77. Despre etiologia hemtoamelor
recomanda reluarea manevrelor RCP de baza :
intraparenchimatoase sunt adevărate următoarele:
a.timp de 2 minute
a. Sunt uneori legate de ruperea arterelor
mici(lipohialinoză) b.timp de 5 minute
b. Un hematom cu localizare profundă este de c.timp de 10 minute
exemplu unul localizat în capsula internă d.inainte de a verifica pe traseul EKG
e.dupa verificarea traseului EKG

8
82. In faza preicterica a unei hepatite virale au loc c. Cel mai frecvent, cancerul renal
urmatoarele evenimente, cu exceptia: metastazează cerebral
a. Sindrom pseudogripal d. Se impune CT toracoabdominopelvin și
b. Prurit mamografie dacă există suspiciunea de
c. Eruptie cutanata metastaze
d. Hepatomegalie sensibila la palpare e. Tratamentul este eminamente chirurgical,
e. Urticarie tumorile nerăspunzând la chimioterapie sau
radioterapie
83. Afirmatiile false despre hemoroizi sunt:
a. sunt formatiuni vasculare normale 88. Probele pentru hemoculturi pentru identificarea
prezente sub marginea anala si in canalul anal
b. cei externi sunt deasupra liniei agentului patogen bacteriemiei din endocardita
pectinee respecta urmatoarele principii:
c. cei interni sunt sub linia pectinee a. Se recolteaza inainte de instituirea oricarei
d. se pot manifesta prin prolaps antibioterapii
e. sunt prezenti in mod normal la fiecare b. Se recolteaza in timpul varfurilor febrile
individ c. Se recolteaza in orice moment
d. Se realizeaza minim 3 serii de
84. Despre hepatita cu virus C sunt adevarate
urmatoarele afirmatii: hemoculturi/24h, deoarece peste acest nivel cresc
a. Virus cu ADN sansele de a identifica bacterii circulante
b. Incubatie 4-6 saptamani e. Se realizeaza culturi pe mediu aerob si anaerob
c. Contaminare predominant parenterala
d. Virus cu ARN 89. Infectiile netratate cu Neisseria gonorrhoeae se pot
e. Niciodata hepatita fuminanta prezenta cu:
a. febra
85. Diagnosticarea infectiilor cu Neisseria
b. conjunctivita
gonorrhoeae cuprinde urmatoarele etape
c. poliartrita
a. examinare clinica
d. pustuloza
b. recoltare prelevat ureteral, ideal dimineata,
e. limfangita
dupa prima mictiune
c. recoltare prelevat vaginal 90. La explorarile biologice in caz de ciroza, ca
d. realizarea unei culturi pe mediu specific rezultat poate reiesi:
e. izolarea bacteriei a. anemie
b. leucopenie
86. Semnele clinice in cazul emboliei pulmonare sunt : c. scaderea ASAT
a.dispnee d. γGT scazut
e. hiperalbuminemie
b.bradicardie
c.hemoptizii 91. Dintre complicatiile acute ale bolii Crohn sunt false
d.polipnee urmatoarele, cu exceptia:
e.tuse a. Fistule
b. Colita acuta grava
87. Despre tumorile intracraniene c. Cancer
intraparenchimatoase sunt adevărate următoarele: d. Tromboza venoasa profunda
a. Sunt situate mai ales în emisferele cerebrale e. Denutritie
la adult
b. Glioblastomul are progrnostic nefavorabil 92. Sindromul locked-in:
a. Pacientul prezintă diplegie

9
b. Pacientul prezintă stare de conștiență alterată
c. Persistă clipitul pleoapelor 97. In faza de imunotoleranta a hepatitei cronice cu
d. Persistă mișcările verticale ale globilor virus B nu au loc urmatoarele evenimente:
oculari a. Replicare virala puternica
e. Pacientul prezintă anestezia hemifeței b. Leziuni hepatice minime sau absente
c. Replicare virala nedetectabila
93. Afirmatii adevarate despre soc d. Transaminaze normale
e. Seroconversia in sistemul Hbe
a. adrenalina este indicata in socul anafilactic
b. adrenalina poate inlocului perechea 98. Hemoragia digestiva inferioara se caracterizeaza
noradrenalina cu dobutamina prin:
c. dobutamina este suficienta pentru a restabili a. cea mai frecventa sursa este colonul
presiunea arterial b. melena
d. noradrenalina este mai eficienta ca dopamine in c. rectoragii
lipsa bradicardiei d. nu se poate opri spontan
e. hematemeza
e. dobutamina este inotrop pozitiv de prima intentie
99. Tratamentul curativ in Tetanos consta in:
94. Următoarele semne pot face parte din semiologia
infarctelor lacunare: a. Curatarea si debridarea plagii
a. Mișcări coreice b. Vaccinare
b. Hemipareză și ataxie în cazul afectării
c. Seroterapie
coronei radiata
c. Hemianestezie izolată în cazul afectării d. Antibioterapie probabilistica
talamusului e. Intubare
d. Hemiplegie pură în cazul afectării capsulei
interne 100. In fata unei febre acute, urgentele infectioase
e. Redoare de ceafă sunt:
a. purpura fulminans
95. Tratamentul in infectia HIV consta in: b. celulita extensiva
a. 2 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei c. malarie cu Plasmodium falviparum
inverse + 1 inhibitor de proteaza d. febra la un pacient imunodeprimat
b. 1 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei e. boala trombembolica
inverse + 1 inhibitor de proteaza
c. 2 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei 101. Consecinte majore ale cirozei sunt:
inverse + 1 inhibitor non nucleozidic al a. insuficienta hepatocelulara
transcriptazei inverse b. hemoragie digestiva superioara
d. 2 inhibitori de proteaza + 1 inhibitor non- c. hemoragie digestiva inferioara
d. icter
nucleozidic
e. hipertensiune portala
e. asociere a 3 antiretrovirale
102. Cauze ale hemoragiei digestive inferioare:
96. Diagnosticul diferential al socului septic se a. boala Crohn
realizeaza cu: b. angiodisplazii
a. socul cardiogen c. cancer colonic
b. embolia pulmonara d. ulceratii Dieulafoy
c. socul hipovolemic e. sindrom Mallory-Weiss
d. limfoame
e. leucemii

10
103. Pricipalele masuri de igiena, in cadrul masurilor d. este dovada unui traumatism usor
profilactice de prevenire a aparitiei infectiilor e. nu poate duce la hemopneumotorace
nosocomiale, cuprind:
a. Igiena mainilor 108. Durerea ulceroasa tipica se caracterizeaza prin:
b. Purtarea manusilor a. sediu epigastric
c. Purtarea mastii b. ritmata de mese
d. Sterilizarea instrumentelor c. ameliorata de alimentatie
e. Informarea populatiei in legatura cu masurile d. sediu retrosternal
de igiena de baza e. iradiere hipocondru stang

104. Tratamentul simptomatic in tetanos consta in: 109. Mecanismul patologic in cazul socului cardiogen
a. Curatarea plagii nu este reprezentat de :
b. Traheotomie a. cresterea functiei de pompa cardiaca
c. Alimentatie parenterala b. scaderea functiei de pompa cardiac
d. Anticoagulante profilactic c. scaderea debitului cardiac
e. Curarizare d. cresterea debitului cardiac
e. aportul de oxigen crescut la nivel celular
105. Despre managementul tumorilor
intraparenchimatoase maligne sunt adevărate 110. Semnele de gravitate ale febrei acute sunt:
următoarele: a. socul septic
a. Edemul cerebral se combate punând pacientul b. intoarcerea dintr-o zona malarica
în poziție perfect orizontală c. situatia sociala precara
b. În caz de hidrocefalie acută se execută d. insuficienta respiratorie cronica
derivația ventriculară externă de urgență după e. purpura
evaluarea riscului și tarelor asociate
c. Managementul hipertensiunii intracraniene se 111. Sindromul Fiessinger – Leroy – Reiter asociaza:
face de urgență a. uretrita
d. Tratamentul simptomatic se face profilactic b. conjunctivita
e. În cazuri grave de edem cerebral se instituie c. adenopatii
tratament hiperosmolar d. pustuloza
e. poliartrita
106. Sindromul locked-in:
a. Pacientul prezintă diplegie 112. Despre meningiom sunt adevărate următoarele:
b. Pacientul prezintă stare de conștiență alterată a. Tumoră malignă a meningelor
c. Persistă clipitul pleoapelor b. Risc de compresie a structurilor învecinate
d. Persistă mișcările verticale ale globilor oculari c. Tratamentul este cel mai adesea conservator
e. Pacientul prezintă anestezia hemifeței d. Diagnosticul se pune pe CT
e. Are aspect de tumoră extranevraxială, cu bază
107.Fractura primei coaste in cazul traumatismului de implantare meningiană extracerebrală, cu
toracic: limite precise, captare intensă și omogenă după
a. impune evaluarea unei posibile plagi ale arterei injectarea substanței de contrast la RMN
subclaviculare
b. impune evaluarea unei rupturi de istm aortic
c. impune evaluarea unei rupturi traheobronsice

11
113. Detresa respiratorie poate fi secundara : 118. .In cazul tratamentului socului anafilactic :
a. fracturilor costale a. se elimina alergenului
b. hemopneumotorax b. se administreaza adrenalina iv bolus 0,1 mg
c. ruptura cupolei diafragmatice c. se administreaza adrenalina im 0,5mg
d. afectarea nervului frenic d. corticoidele sunt eficiente
e. contuzia pulmonara e. antihistaminicele sunt cele mai eficiente

114. Dintre criteriile clinico-biologice ale colitei acute 119. In faza non-replicativa a hepatitei cronice B au
grave sunt false urmatoarele, cu exceptia: loc urmatoarele evenimente, cu exceptia:
a. Numar de evacuari pe 24h >6, cu sange a. Replicare virala nedetectabia
b. Temperatura vesperala ≥37,5C b. Transaminaze normale sau crescute
c. Frecventa cardiaca ≤80/min c. Scaderea replicarii virale
d. Hemoglobina ≤ 10,5g/dl d. Transaminaze normale
e. VSH≥ 30 e. Leziuni hepatice variabile

115. Tratamentul de prima intentie in eradicarea 120. .Detresa circulatorie poate fi din cauza :
Helicobacter pylori cuprinde urmatoarele a. unui soc hemoragic
medicamente: b. unui soc cardiogenic
a. inhibitori pompa protonica doza dubla c. unei tamponade gazoasa
b. claritromicina d. unei tamponade hemoragice
c. amoxicilina e. unei luxatii extrapericardice a cordului
d. penicilina
e. antiacide 121. Complicatiile precoce dupa traumatismul toracic
sunt :
116. Despre tratamentul antitrombotic în infarctul a.emfizem subcutanat
cerebral sunt adevărate următoarele: b.revarsate pleurale
a. Aspirina are cel mai bun raport eficacitate-cost c.leziuni mediastinale
dintre opțiunile terapeutice antiplachetare d.leziuni cardiace
b. Tratamentul anticoagulant are puține indicații e.leziuni pulmonare
c. Tratamentul trombolitic intravenos se practică
la pacienții ai căror atacuri au o oră de început bine 122. Despre malformațiile arteriovenoase sunt
determinată adevărate următoarele CU EXCEPȚIA:
d. Se administreaza tratament antiplachetar dacă a. Reprezintă un șunt între o arteră cu debit mare
se are în vedere tratament fibrinolitic și vene de drenaj, fără capilare interpuse
e. În infarctele venoase nu se administrează b. Necesită consult neurochirurgical
anticoagulant c. Sunt sursă de hematoame la subiectul tânăr
d. Nu dau localizări lobare
117. Termenul de “febra acuta” desemneaza: e. Închiderea șuntului se poate face numai
a. o temperatura centrala mai mare de 38 grade, neurochirurgical
seara
b. o febra care evolueaza de mai putin de 20 zile 123. Despre tabloul clinic al trombozelor venoase
c. o febra care evolueaza de mai mult de 20 zile cerebrale sunt adevărate următoarele.
d. o disfunctie a termoreglarii a. Asociază cefalee
e. implicit o infectie b. Uneori pacienții prezintă crize de epilepsie

12
c. La suspiciunea de tromboflebită cerebrală se 128. Despre hepatita cu virus Delta sunt false, cu
execută obligatoriu CT sau RMN cerebral de exceptia:
urgență, fără și cu contrast a. Virus defectiv
d. Tratamentul simptomatic cuprinde antalgice și b. Virus cu ADN
anticomițiale c. Infectia acuta cel mai adesea simptomatica
e. Deficitele neurologice se instalează frecvente d. Diagnosticul se bazeaza pe detectarea de Ac
brutal anti-Delta in serul pacientilor Ag HBs pozitivi
e. Infectia acuta cel mai adesea asimptomatica
124. Infectiile gonococice se caracterizeaza prin
urmatoarele: 129. Despre hepatita cu virus E sunt false urmatoarele
a. perioada de incubatie de 2-7 zile afirmatii:
b. sunt IST foarte contagioase a. Virus cu ARN
c. perioada de incubatie de 7-14 zile b. Incubatie 6-8 saptamani
d. se asociaza cu chlamidioza (coinfectie c. Contaminare feco-orala
frecventa) d. Diagnosticul se bazeaza pe detectia ADN viral
e. au incidenta crescuta in randul bisexualilor prin PCR in sange sau scaun
e. Infectia acuta cel mai adesea asimptomatica
125.Chlamydia trachomatis este responsabila de
urmatoarele infectii: 130. Afirmatiile false despre stopul cardio-respirator
a. uretrite sunt :
b. prostatite a.asistolia este un ritm socabil
c. salpingite b.amiodarona se administreaza prima data dupa al
d. anorectite doilea soc
e. cervicite c.adrenalina 1mg iv se administreaza la fiecare 4
minute
126. Cauze ale hemoragiei digestive inferioare legate d.alcalinizarea de bicarbonate se indica in caz de
de intestinul subtire: stop in cadrul intoxcatiei cu antidepresoare
a. diverticul Meckel triciclice
b. esofagita peptica e.lidocaina se administreaza ca tratament
c. boala Crohn antiaritmic
d. ulceratii Dieulafoy
e. sindrom Mallroy-Weiss 131. Următoarele circumstanțe pot indica spre o
tumoră intracraniană:
127. Infectia gripala se caracterizeaza prin: a. Epilepsia
a. perioada de contagiozitate ce se intinde de la 2 b. Cefaleea cu caracter neobișnuit
zile inainte de aparitia semnelor clinice la 6 zile c. Deficitul neurologic central instalat progresiv
dupa aparitia acestora d. Cefaleea nocturnă
b. perioada de incubatie de 2-5 zile e. Cecitatea totală
c. prodroame cu aparitie lenta
d. febra ridicata ( 39 – 40) 132. Următoarele măsuri se adresează suspiciunii de
e. semne care se atenueaza in mod spontan in 4-7 tumoră intracraniană:
zile a. CT cerebral, apoi CT cu contrast(sau RMN)
b. Serologie HIV în suspiciunea de abces
cerebral

13
c. Radiografie craniană d. scaderea debit cardiac
d. CT toracoabdominopelvian e. aport scazut de oxigen la nivel celular
e. Hemoculturi
138. Semnele clinice ale socului sunt :
133. Examenul direct din prelevat ureteral/ vaginal este a. tahicardie
concludent pentru diagnosticul infectiei cu Neisseria b. oligurie
gonorrhoeae doar la barbati deoarece: c. bradipnee
a. flora vaginala normala contine coci gram d. confuzie mentala
pozitivi e. marmoarare
b. apar diplococi gram negativ “in boabe de
cafea” in interiorul polinuclearelor 139. Despre profilaxia secundară infarctelor cerebrale
c. flora vaginala contine coci gram negativi sunt adevărate următoarele:
d. apar diplococi gram pozitiv “in boabe de a. Endarterectomia carotidiană se practică în caz
cafea” in interiorul polinuclearelor de stenoză de carotidă internă simptomatică mai
e. flora vaginala este bogata in lactobacilli mare de 50%
b. Obiectivul terapiei anti-HTA este scăderea cu
134. Colonoscopia totala cu ileoscopie (in rectocolita 8-10 mmHg a tensiunii arteriale
hemoragica) este examenul cheie pentru diagnosticul: c. Activitatea fizică regulată este indicată
a. Aspect eritematos, granular, posibil ulceratii d. Aspirina este rar indicată
b. Fara stenoze, fara fistule e. Statinele se folosesc doar în caz de infarct
c. Leziuni continue si omogene lacunar
d. Ileon afectat
e. Limita superioara difuza 140. Despre aspectul imagistic al hematoamelor
intraparenchimatoase sunt adevărate următoarele:
135. In evolutia infectiei HIV se asociaza mai frecvent: a. La CT apare o hiperdensitate spontană
a. sarcomul Kaposi b. La RMN se constată hiposemnal in T2*
b. limfoame non hodgkiniene c. La RMN în secvența FLAIR se constată
c. cancerul de col hiposemnal
d. cancerul de canal anal d. Hematoamele sunt rar vizualizabile pe CT din
e. cancerul de san cauza artefactelor osoase
e. Hematoamele se vizualizeaza pe radiografia de
136. Urmatoarele pot fi manifestari clinice ale infectiei craniu incidență anterio-posterioară sau lateral
cu Neisseiria gonorrhoeae:
a. faringita 141. Cauze de hemoragie digestiva superioara:
b. anorectita a. ulcer gastroduodenal
c. orhiepididimita unilaterala b. sindrom Mallory-Weiss
d. trahom c. angiodisplazii
e. metroragii d. hipertensiune portala
e. sangerari bucale
137. Mecanismul patologic in socul hipovolemic este
reprezentat de : 142. Cauze de hemoragie digestiva superioara sunt:
a. scaderea volumui sanguin circulant a. esofagita peptica
b. cresterea preincarcarii cardiac b. angiodisplazii
c. cresterea debit cardiac c. sangerari bucale

14
d. ulceratii Dieulafoy
e. wirsungoragii 148. Reactia Herxheimer se manifesta prin:
a. febra
143. In caz de soc, unul din pasii tratamentului b. eruptie cutanata
simptomatic este reprezentat de expansiunea volemica c. poliadenopatii
care: d. uretrita
a. este indicata in edeme pulmonare evidente e. hemoliza intravasculara
b. se poate realiza cu ser fiziologic
c. se poate realiza cu solutii cristaloide 149. Cauze de icter de origine extrahepatica sunt
d. se poate realiza cu solutii coloide urmatoarele:
e. se realizeaza prin administrare lenta a 500ml a. Ampulom vaterian
b. Colangiocarcinom
144. Socul este definit prin : c. Litiaza biliara
a. hipertensiune arteriala >200/100 mmHg d. Ciroza hepatica
b. hipertensiune arteriala > 150/100 mmHg e. Pancreatita cronica
c. hipotensiune cu presiune sistolica <90mmHg
d. hipotensiune cu presiune diastolica<90mmHg 150.Cauze maligne de icter cu origine extrahepatica
e. semne de hipoperfuzie a organelor sunt urmatoarele, cu exceptia:
a. Cancer pancreatic cefalic
145. Următoarele leziuni intracerebrale pot apărea în b. Cancer de coada de pancres
contextul unei serologii HIV pozitive: c. Pancreatita cronica
a. Sarcom Kaposi d. Ampulom vaterian
b. Tuberculom e. Colangita sclerozanta primitiva
c. Abces cu criptococ
d. Meningiom petroclival
e. Meningiom de unghi pontocerebelos 151. Istoria naturala a unei hepatite virale cuprinde
urmatoarele etape:
146. Despre schwannomul acustic sunt adevărate a. Faza de incubatie
următoarele, CU EXCEPȚIA: b. Faza icterica
a. Tumoră beningnă a celulelor Schwann c. Faza de trecere la cronicizare
b. În stadii tardive este afectat nervul oculomotor d. Faza preicterica
c. În stadii precoce este afectat și nervul trigemen e. Faza previndecare
d. Riscul chirurgiei este paralizia facială
postoperatorie 152. Tratamentul gripei consta in urmatoarele, cu
e. În stadiul precoce apar numai semn auditive exceptia:
și/sau vestibulare a. antibiotice orale
b. antalgice
147. Despre icterul cu bilirubina conjugata sau mixta c. hidratare
sunt adevarate, cu exceptia: d. antipiretice
a. Urina de culoare inchisa e. inhibitori de neuraminidaza administrati in
b. Urina de culoare deschisa primele 72 h
c. Scaune decolorate
d. Scaune inchise la culoare 153. Bilantul initial in infectia cu HIV trebuie sa
e. Absenta icterului cuprinda urmatoarele

15
a. serologie CMV a. Pot rămâne sechele motorii sau cognitive
b. serologie toxoplasmoza b. Se poate institui hidrocefalie cu presiune
c. test genotipic de rezistenta crescută
d. Rx toracica c. Se poate institui hidrocefalie cu presiune
e. examen de fund de ochi daca CD4 < 150/mm3 normală
d. Poate apărea epilepsie secundară
154. Următoarele afirmații sunt adevărate despre e. Diagnosticul de hidrocefalie este susținut
imagstica RMN în cazul infarctelor cerebrale: radiologic de dilatarea sistemului ventricular cu
a. Hemoragia este vizualizabila pe secvențele eco hipodensități periventriculare
de gradient(T2*)
b. Hiposemnal în secvențele de difuzie 159. Următoarele sunt examinări paraclinice necesare
c. Examenul este întotdeauna revelator în infarctul cerebral:
d. Se completează în general cu secvențe angio- a. Manevra Brudzinski
RMN cervicale(dupa injectarea de gadoliniu) b. Dozarea troponinei
e. Se vizualizeaza trombul vascular hiperdens c. Radiografie craniană
d. Hemoculturi în cazul suspiciunii de
155. Faza secundara de evolutie a LGV se endocardită
caracterizeaza prin: e. Puncție lombară pentru suspiciunea de
a. leziuni cutaneo-mucoase papulare la nivel meningită
faringian
b. leziuni cutaneo-mucoase la nivel anal 160. Faza secundara de evolutie a LGV se
c. adenopatii inghinale caracterizeaza prin:
d. febra a. adenopatii
e. alterarea starii generale b. tulburari de drenare limfatica
c. fibroza
156. Stopul cardiac prin asistolie este o indicatie a d. febra
administrarii de : e. alterarea starii generale
a. adrenalina 1mg im
b. adrenalina 10 mg iv 161. Urmatoarele afirmatii in legatura cu sifilisul
c. adrenalina 1mg iv secundar sunt adevarate:
d. amiodarona 300 mg iv a. apare la 3 saptamani dupa apariytia sancrului
e. amiodarona 30 mg im b. prezenta rozeolei sifilitice
c. alopecie
157. Alternanta compresiilor toracice : ventilatii gura d. hepatosplenomeglie
la gura/nas in reanimare cardio pulmonara a adultului e. adenopatii
este de :
a. 30:3 162.Dignosticul serologic al sifilisului se poate realiza
b. 30:2 prin urmatoarele teste:
c. 15:2 a. VDRL
d. 100:2 b. TPHA
e. 60:3 c. FTA
d. PCR
158. Despre complicațiile pe termen lung ale e. TPI
hemoragiilor meningiene sunt adevărate următoarele:

16
163. Criterii majore in diagnosticul sindromului a. Masca pentru personal si pacient
hepatorenal sunt urmatoarele, cu exceptia: b. Limitarea iesirilor pacientului pana la sfarsitul
a. cresterea creatininei >130 μmol/l perioadei contagioase
b. proteinurie >0,5g/24 ore c. Limitarea vizitelor la pacientul respectiv pana
c. natremie <130 mmol/l la sfarsitul perioadei contagioase
d. absenta unei infectii d. Limitarea transportului pacientului
e. absenta hipovolemiei e. Spalarea pe maini

164. Criterii minore in diagnosticul sindromului 168. Embolia pulmonara masiva:


hepatorenal sunt: a.prezinta rasunet hemodinamic cand exista
a. diureza< 500 cc/24 ore obstructie la 30-50% din patul arterial
b. natriureza <10 mmol/l b. prezinta rasunet hemodinamic cand exista
c. asmolaritate urinara < osmolaritate plasmatica obstructie la 80-90% din patul arterial
d. natremie <130 mmol/l c.are ca tratament simptomatic de prima intentie
e. proteinurie > 0,5g/24 ore expansiunea volemica
d. are ca tratament simptomatic de prima intentie
165. Despre tumorile intracraniene administrare de diuretice
intraparenchimatoase sunt adevărate următoarele: e.beneficiaza de oxigenoterapie cu debit scazut
a. Sunt situate mai ales în emisferele cerebrale la
adult 169. Următoarele afirmații sunt adevărate despre
b. Glioblastomul are progrnostic nefavorabil sindromul Wallenberg:
c. Cel mai frecvent, cancerul renal metastazează a. Este un sindrom cerebelos
cerebral b. Este un sindrom altern
d. Se impune CT toracoabdominopelvin și c. De partea leziunii pacienții pot prezenta
mamografie dacă există suspiciunea de metastaze anestezia hemifeței secundară afectării nervului
e. Tratamentul este eminamente chirurgical, trigemen
tumorile nerăspunzând la chimioterapie sau d. De partea opusă leziunii pacienții pot prezenta
radioterapie anestezie termoalgezică a hemicorpului, fără
afectarea feței
166. Hipotermia terapeutica in stopul cardio e. Este secundar ischemiei dorsopontine
respirator:
a.este indicata dupa recuperarea pacientului post- 170. Semne de hipertensiune portala sunt urmatoarele,
stop in FV cu exceptia:
b.este indicata inaintea recuperarea pacientului din a. tromboza portala
FV b. cresterea vitezei fluxului portal
c.are rolul de a proteja creierul de aminoacizi c. circulatie colaterala
neuroexcitanti datorati reperfuzarii cerebrale d. constrictia trunchiului portal
d.se realizeaza prin racirea pacientului la 10 grade e. inversarea fluxului portal
e.se realizeaza prin racirea pacientului la 32 de
grade
171. Semne de insuficienta hepatocelulara sunt
167. In cazul identificarii unui pacient cu tuberculoza, urmatoarele, cu exceptia:
pentru limitarea transmiterii sunt instituite urmatoarele a. angioame stelare
masuri de izolare: b. eritroza palmara

17
c. asterixis c. La suspiciunea de AVC se practică imagistica
d. cresterea albuminelor plasmatice cerebrală de urgență
e. hipercoagulabilitate d. Se preferă examenul RMN
e. Se preferă examenul CT
172. Semne de insuficienta hepatocelulara sunt
urmatoarele: 177. Despre infarctul sylvian superficial sunt adevărate
a. leuconichie următoarele:
b. hipocratism digital a. Pacientul poate prezenta hemianopsie
c. asterixis omonimă laterală
d. angioame stelare predominant in jumatatea b. Semnele sunt ipsilaterale leziunii
inferioara a corpului c. Daca este afectată emisfera cerebrală
e. eritroza palmara dominantă pacientul prezintă afazie
d. Pacientul poate prezenta sindrom de emisferă
173. Tratamentul in infectia HIV consta in asocierea cerebrală minoră(afazie, apraxie)
unui inhibitor nucleozidic al transcriptazei inverse cu: e. Deficitul senzitivomotor este predominant
a. 2 inhibitori non nucleozidici ai transcriptazei localizat în centura pelvină și membrele inferioare
inverse + un inhibitor al proteazei
b. un inhibitor non nucleozidic al transcriptazei 178. Durata tratamentului anticoagulant dupa un
inverse + 2 inhibitori de proteaza episod de tromboza venoasa profunda si embolie
c. un inhibitor non nucleozidic al transcriptazei pulmonara este de :
inverse + un inhibitor al proteazei a. 3-6 luni fara factor favorabil
d. alte 2 antiretrovirale b. 6-12 luni fara factor favorabil
e. alte 3 antiretrovirale c. 1 luna – in caz de neoplazie actva
d. 5 ani la pacientii cu factor V Leiden homozigot
174. Toxicitatea antiretroviralelor consta in : e. pe viata – pacientii cu deficit de antitrombina
a. lipodistrofie
b. tulburari ale metabolismului proteic
c. toxicitate mitocondriala 179 .Pentru tratamentul emboliei pulmonare :
d. toxicitate cutanata a. se poate instala un filtru de vena cava ca prima
e. hemotoxicitate intentie
b. se poate instala un filtru de vena cava doar in
175. Infectiile oportuniste la pacientii cu HIV apar caz de contraindicatie absoluta pentru
atunci cand: anticoagulante
a. CD 4< 200/mm3 c.nu se pot folosi filter amovibile
b. pacientul este in faza simptomatica d.INR tinta este de 2-3
c. infectia HIV este de clasa biologica 1 e.anticoagulantele orale se administreaza din
d. CD4 intre 200-500 prima zi
e. infectia HIV este de clasa biologica 2
180. In cazul unor pacienti imunodeprimati, pentru
176. Despre accidentele vasculare cerebrale sunt limitarea transmiterii sunt instituite urmatoarele masuri
adevărate următoarele: de izolare:
a. În practică, cele mai frecvente sunt cele a. Limitarea circulatiei persoanelor
ischemice b. Folosirea materialelor de protectie sterile de
b. Deficitul este brutal, central, focal catre personalul de ingrijire

18
c. Spalarea mainilor c. Dacă examenul CT arată hemoragie
d. Limitarea transportului pacientului meningiană se practică RMN cu contrast de
e. Permiterea doar a vizitelor rudelor de gradul 1 urgență
d. Sindromul meningian apare inconstant
181. Etiologii frecvente de ciroza hepatica sunt: e. Se contraindică repausul la pat, pacientul
a. alcoolul trebuie mobilizat constant
b. hepatita cronica virala
c. hidatita 186. Următoarele sunt cauze de cefalee brutală:
d. steatohepatita non-alcoolica a. Malformațiile arteriovenoase
e. hemocromatoza genetica b. Disecțiile arteriale
c. Blocajele LCR prin obstacol
182. Una din complicatiile cirozei hepatice este d. Tromboflebitele cerebrale
hidrotoraxul, caracterizat prin: e. Schwannomul de nerv acustic
a. lichid bogat in proteine
b. asociat cu ascita 187. Realizarea unei coproculturi pe medii selective
c. localizare stanga este indicata in caz de:
d. nu se face niciodata punctie pleurala a. Sindrom dizenteric
e. lichid sarac in proteine b. Diaree > 5 zile
c. Diaree cu deshidratare moderata
183. Sindromul hepatopulmonar se caracterizeaza prin d. Sindrom infectios sever inexplicat
urmatoarele, cu exceptia: e. Suspiciune de toxiinfectie alimentara
a. hipoxemie
b. platipnee 188. Examenul coproparazitologic este indicat in caz
c. dispnee accentuata in clinostatism de:
d. dilatatii vasculare pulmonare a. Diaree > 3 zile
e. constrictii vasculare pulmonare b. Diaree > 7 zile in ciuda unui tratament
antibiotic specific
184. Pentru evaluarea gravitatii unei emboli pulmonare c. Diaree la revenirea dintr-un sejur in zona
se determina : tropica;a
a.Troponina I cardiaca d. Diaree cu deshidratare severa
b.Troponina C cardiac e. Diaree la un subiect imunodeprimat
c.Peptidul natriuretic de tip B
d.Ekg – aspect S3Q1 189. In faza icterica a unei hepatite virale au loc
e.Radiografie pulmonara – se observa urmatoarele evenimente:
hipercondensarea unui camp pulmonar a. Icter cu bilirubina conjugata
b. Icter cu bilirubina neconjugata
185. Despre hemoragiile meningiene sunt adevărate c. Prurit facultativ
următoarele: d. Durere subcostala drapta
a. Orice cefalee cu debut brutal este o hemoragie e. Lipsa hepatomegaliei
prin ruptură de anevrism până la proba contrarie
b. Poate surveni în contextul unui traumatism
cranian 190.Pentru hepatita cu virus C se fac urmatoarele teste
serologice:
a. Ac anti-VHC

19
b. Ig M anti Hbc b. Ac anti-HBc prezent de indata ce subiectul a
c. PCR Delta fost infectat
d. PCR VHC c. Ac anti-HBc indica infectarea
e. Ag HBs d. Ig M anti-HBc este semn de infectie acuta
e. Ig M anti-HBc este semn de infectie cronica
191. Despre hepatita cu virus A sunt false urmatoarele,
cu exceptia:
a. Contaminare feco-orala 196. Istoria naturala a ghepatitei cronice B prezinta
b. Incubatie 10 saptamani schematic urmatoarele faze:
c. Infectie cel mai adesea asimptomatica a. Imunoeliminarea
d. Trece la cronicitate b. Faza non-replicativa
e. Serologic se dozeaza Ig M anti VHA in faza c. Faza replicativa
cronica d. Faza de incubatie
e. Imunotoleranta
192. SIRS se caracterizeaza prin:
a. Febra sub 36 grade 197. Pacient care se prezinta la camera de garda cu
b. Leucopenie < 4000/mm3 durere spontana la nivelul gambei cu semn Homans
c. Frecventa cardiaca peste 90/min pozitiv cu edem local si cu tahicardie progresiva.
d. Frecventa respiratorie < 20/min Afirmatiile adevarate sunt :
e. Leucopenie < 3000/mm3 a.diagnostic cel mai probabil este tromboza
venoasa profunda
193. Semnele de gravitate imediata ale sepsisului sunt: b.diagnosticul cel mai probabil este monoartrita
a. Alcaloza c.se instituie tratament cu heparina
b. Cianoza d.se asociaza si anticoagulant cu o doza din prima
c. Scaderea locala a temperaturii cutanate zi
d. Oligurie e.se instituie tratament cu antiinflamator
e. Hipotensiune nesteroidian

198. Gastroenteritele acute virale:


194.Urmatoarele afirmatii legate de purpura fulminans a. Survin in epidemii
sunt adevarate: b. Survin sporadic
a. Este o urgenta vitala absoluta c. Pot fi produse de calicivirusuri
b. Asociaza febra d. Contagiozitate scazuta (+)
c. Asociaza sindrom hepatic e. Evolutie nefavorabila
d. Necesita administrare imediata, inainte de
recoltarea probelor, a unei cefalosporine de 199. Stadiul II de encefalopatie hepatica presupune:
generatia a 3-a a. asterixis
e. Asociaza purpura cu extindere rapida b. inversarea ritmului nictemeral
c. sindrom confuzional
195. Diagnosticul serologic al hepatitei cu virus B d. coma
vizeaza dozarea: e. semne extrapiramidale
a. Ag anti-HBs prezent de indata ce subiectul a
fost infectat 200. Tromboliza intravenoasa in cazul emboliei
pulmonare :

20
a. indicata in forme cu hipertensiune arteriala
b. indicata in embolii confirmate cu stare de soc
c. se poate realiza cu alteplaza
d. necesita confirmare prealabila a diagnosticului
e. indicata in forme cu hipotensiune arteriala

21