Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORTARE ACTIVITATE ONLINE-Cîcu Andreia Mădălina,institutor,săptămâna 22.04-24.04.

2020

Modalitate de lucru
Activita
te
Instituția Ziua și Nume și online
Nr. Disciplina Interval Fișe Site Facebook
de data prenume Clasa (Platfor What e- Skype/
Crt. predată orar de instituție de Messenge
învățământ activității profesor me sApp mail zoom
lucru învățământ r
agreate
de
MEC)
Activitatea de
inspecție din
cadrul INF
Prezentări
SPS Cîcu powerpoint-
Hippocrate Andreia upload pe 8.00-
1 Focșani 22.04 Mădălina platformă LT IF 13.00 DA DA DA DA
Cîcu Tratamente
Andreia cosmetice
Mădălina /procesul de
SPS curățire
Hippocrate Filmulețe 11.00-
2 Focșani 23.04 demonstrative IIIG 12.40 DA DA DA DA DA
3 SPS 23.04 Cîcu Fișe lucru cu IF 14.00- DA DA DA DA DA DA DA
Hippocrate Andreia atribuțiile 19.00
Focșani Mădălina asistentului
medical de
farmacie(Disc
uții libere) /LT

Cîcu Depozitul
Andreia farmaceutic-
Mădălina organizare în
SPS farmaciile
Hippocrate comunitare 8.00-
4 Focșani 24.04 IIF 13.00 DA DA DA DA DA
Cîcu Activitatea de
Andreia inspecție din
Mădălina cadrul INF
SPS Discuții și
Hippocrate prezentări 10.00-
5 Focșani 24.04 powerpoint IF 11.40 DA DA DA DA
Cîcu Activitatea de
Andreia inspecție din
Mădălina cadrul INF
SPS Discuții și
Hippocrate prezentări 12.00-
6 Focșani 24.04 powerpoint IG 13.40 DA DA DA
RAPORTARE ACTIVITATE ONLINE-Cîcu Andreia Mădălina,institutor,săptămâna 27.04-01.05.2020

Modalitate de lucru
Activita
te
Instituția Ziua și Nume și online
Nr. Interval Fișe Site
de data prenume Disciplina predată Cls (Platfor What Facebook e- Skype/
Crt orar de instituție de
învățământ activității profesor me sApp Messenger mail zoom
lucru învățământ
agreate
de
MEC)
27.04.2020 Drajeuri- clasificare III
F
Prezentări
SPS Cîcu powerpoint-upload
Hippocrate Andreia pe platformă 8.00-
1 Focșani Mădălina 13.00 DA DA DA DA
27.04.2020 Cîcu Tratamente III
Andreia cosmetice /procesul F
Mădălina de curățire

SPS Filmulețe
Hippocrate demonstrative 11.00-
2 Focșani 12.40 DA DA DA DA DA
27.04.2020 Cîcu Emulsii –prezentare IIG
Andreia generală
SPS
Mădălina
Hippocrate Dezbatere on-line 14.00-
3 Focșani 19.00 DA DA DA DA DA DA DA
4 SPS 29.04.2020 Cîcu Depozitul IF 8.00- DA DA DA DA DA
Andreia farmaceutic-
Mădălina organizare în
farmaciile
comunitare
(Discuții libere)/
Hippocrate LT
Focșani 13.00
30.04.2020 Cîcu Biroul IF
Andreia farmacistului-
SPS Mădălina poziționare și
Hippocrate funcții /LT 10.00-
5 Focșani 11.40 DA DA DA DA
01.05.2020 Cîcu Atribuțiile IF
Andreia Deprtamentului de
Mădălina inspecție farm.
SPS
Hippocrate Discuții
6 Focșani LIBER
SPS 01.05.2020 Cîcu Atribuțiile IG
Hippocrate Andreia Deprtamentului de
Focșani Mădălina inspecție farm.

Discuții
7 LIBER
SPS 01.05.2020 Cîcu Medicamente OTC II F
Hippocrate Andreia eliberate în
Focșani Mădălina farmaciile
comunitare L/T
8 LIBER
RAPORTARE ACTIVITATE ONLINE-Cîcu Andreia Mădălina,institutor,săptămâna 04.05-08.05.2020