Sunteți pe pagina 1din 3

trad.

de Nectarie Frimu după a lui Petru Berechet


Glas 8 Νη

a pă ă ră ă ă a pă ră ă ă ă ă ă

toa a a a a a a a a a re e ei Doa a

a a a a a a a a a a am nei mul țu u mi i

i i i i i i iri de e e e bi i ru i i i i i

i i de e e bi ru i i in ță ă ă ă ă ă ă ă

a a ce e e ei i i i i iz bă ă vi i i

i i i iți din ce e e le e e e e e

e e e e e di in ce e le e gre e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e di i in

ce le gre e e e le e e e e e e e

a du u u u u u u u u u u u ce em

1
ți i i i i e Năs că toa a a re de Du u u u u

u de e Dum ne e e ze e e e e e e e e e

e e e e e e e e eu noi ro o bii tă ă ă ă ă ă

ă ăi

i ca ce e e e e e e e e e ia a ce e

a a a ai stă pâ ni i i i re ne bi i i i i

i i ne bi ru u u i i i i i i i i i i

i i i tă ă ă ne bi i i i ru i i i tă ă ă

ă ă ă ă ă

in to fe e e e e e e e e e e e lu ul

de e e e e pri i i i de pri me e ej dii

ne e e e e e e ne iz bă ă ă ve e e e e

e e e e e e e e ște e e ne e i i i iz

bă ve e e e e ște e e e e e e e e
2
a să stri gă ă ă ă ă ă ă ă ă ăm ți i i

e Bu u cu ră te Mi rea a a a a a să

pu u ru rea fe cioa a a ră ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă

a a a li lu u u u u u u i i i

a li lu i i a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a