Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Școala gimnaziala Mihail Sadoveanu Medgidia


Profesor: Nicolae Andrei
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie muzicală
Data:16.12.2020
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învățare: Elemente de folclor
Tipul lecţiei: Mixtă
Subiectul lecţiei: Dansuri din diverse zone geografice
Durata orei : 50min.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3. Realizarea unor momente sincretice, ce combină limbajul muzical cu cel verbal, mișcarea
scenică, elemente de decor și costume;
3.1. Aprecierea valorii creației și interpretării unei lucrări muzicale, din perspectiva elementelor de
limbaj muzical si a celor de natură afectivă;
3.2. Explorarea contributiei muzicii la identitatea personală și de grup.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
C.O.1. Să recunoască vizual și auditiv jocurile populare din diferite zone geografice ale țării;
C.O.2. Să identifice funcționalitatea anumitor dansuri populare;
C.O.3. Să execute pași simpli de dans asociați melodiilor interpretate;
C.O.4. Să analizeze comparativ dansuri populare din diferite zone geografice ale țării;
C.O.5. Să comenteze prestația ansamblurilor de dansuri populare audiate în înregistrările audio-
video.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: M 1 – Expunerea, M 2 - Demonstraţia, M 3 - explicaţia,


M 4 - exerciţiul, M 5 - conversaţia, M 6 - descoperirea/ redescoperirea, M7 - comparaţia.
MIJLOACE ȘI MATERIALE DIDACTICE: m 1 - Manual, m2 - laptop, m3 - fişă de lucru,
m4 - cântec: Trandafir de la Moldova.
Resurse: - audiţii: dansuri: Ciuleandra, Hora, Sârba, Alunelul, Învârtita, Bătuta și Geampara.
 Ciuleandra (Muntenia) - (https://www.youtube.com/watch?v=4cdmzJt3uW8
 Hora (dans întâlnit în toate regiunile țării) (https://www.youtube.com/watch?v=3App86xQKBM).
 Sârba (dans întâlnit în toate regiunile țării)(https://www.youtube.com/watch?v=Kfp7Nu3bDJo).
 Alunelul (Oltenia) - https://www.youtube.com/watch?v=Ca7SR7APKYY
 Învârtita (Ardeal/Transilvania) - https://www.youtube.com/watch?v=KY5tcV1T9pE
 Bătuta (Bucovina) - https://www.youtube.com/watch?v=D0U8gX5Ez4s
 Geamparaua (Dobrogea) - https://www.youtube.com/watch?v=yPd-rh_5X0A
 Trandafir de la Moldova -Daniela Condurache - https://www.youtube.com/watch?v=elOYThpQi_U
FORME DE ORGANIZARE: Frontală, individuală, pe grupe.
DURATA: 50 minute.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa școlară pentru disciplina Educație
Muzicală clasele V - VIII, București, 2017;
2. Mariana Magdalena Comăniță, Magda Nicoleta Bădău, Mirela Matei, Educație muzicală: clasa a
VIII-a, Editura Art Klett, Bucureşti, 2020.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

OBIEC-
STRATEGIA DIDACTICĂ
TIVE
ETAPELE
OPERA- ELEMENTE DE CONȚINUT FORMA DE EVALUARE
LECȚIEI
ȚIONA- METODE MIJLOACE ORGANIZA
LE -RE
1. Activitate Moment organizatoric:
introductivă - se face prezenţa Activitate
3 minute - se pregătesc materialele necesare desfăşurării frontală
lecţiei: manual, caiet, creion,radieră.
- se reaminteşte poziţia corectă de cânt: spatele
drept, picioarele apropiate şi mâinile pe bancă.
2. Pregătirea Profesorul solicită elevilor să audieze vizual dansul
bazelor Ciuleandra, urmărind tempoul, costumele populare
aperceptive C.O.1. și coregrafia. M5 m2 Activitate Probă orală,
10 minute C.O.5. Profesorul adresează elevilor câteva întrebări: M6 frontală. practică.
- Ați mai întâlnit acest dans? Unde? Aprecieri
- Din ce zonă a țării este acest dans? verbale
- Cum este ritmul/tempoul acestui dans?

Profesorul precizează ca dansul Ciuleandra este un M3 Activitate Probă orală,


dans din zona Munteniei, iar melodia și dansul au frontală. practică.
un ritm progresiv accelerat. Aprecieri
Observăm, de asemenea, costumele populare verbale
muntenești.
3. Dirijarea Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei Dansuri din
învățării diverse zone geografice.
15 minute Predarea cunoştinţelor teoretice:
C.O.2. Profesorul: Jocul (dansul) popular este genul de M1 m1 Activitate Observarea
muzică predominant la petreceri și este de regulă, M3 frontală sistematică
susținut instrumental (taraf sau unul/doi M5
instrumentiști). M6
Forma este fixă, dansul conținând două sau trei

3
fraze muzicale.
Dansurile sunt însoțite de strigături, țipurituri,
chiuituri, fluierături, secondate la rândul lor de bătăi
din palme, pași bătuți, pocnituri din degete etc.,
toate constituind efecte sonore de un rafinament rar
întâlnit în dansurile altor popoare.
În folclorul românesc se întâlnesc numeroase
dansuri, diferite din punct de vedere coregrafic,
melodic și ritmic, în funcție de caracteristicile
fiecărei regiuni.
Totodată, unele dansuri se regăsesc în toate zonele Observarea
folclorice: hora, sârba și brâul. sistematică
Folclorul românesc are un pronunțat caracter
sincretic (îmbină mai multe arte), ceea ce determină
o relație de interdependență între dans, muzică și
text (scandat sau cântat). Muzica și textul asigură
dansului folcloric ritmul caracteristic și tematica.
Dansurile pot fi executate de femei, de bărbați sau
pot fi mixte, în formații perechi, în grup (cerc,
semicerc, coloană) sau solistice.
Profesorul prezintă cu ajutorul unei hărți, Activitate
principalele dansuri specifice fiecărei zone M5 m1
M6 m2 frontală
geografice din țara noastră (Anexa 1).
Audiția muzicală:
C.O.1. Profesorul propune vizionarea dansului Hora. Probă scrisă,
C.O.2. Solicită elevilor să completeze fișa de audiție M5 m2 Activitate
Aprecieri
C.O.5. (Anexa 2) la prima cerință. M6 m3 frontală și
verbale
Profesorul verifică rezolvarea Fișei de audiție. individuală
Profesorul precizează că Hora este un dans țărănesc Activitate Observarea
care reunește într-un cerc mare întreaga adunare. M1 m1 sistematică
M3 frontală
Dansatorii se țin de mână, făcând 3 pași în
diagonală în față, S-D-S, urmați de bătaie cu
dreptul, apoi în spate, trei pași D-S-D, bătaie cu S,
totodată învârtind cercul, în principiu invers

4
C.O.1. sensului acelor ceasului. M5 m2 Activitate Probă scrisă,
C.O.2. Profesorul propune vizionarea dansului Sârba. M6 m3 frontală și Aprecieri
C.O.5. Solicită elevilor să completeze Fișa de audiție individuală verbale
(Anexa 2) la a doua cerință.
Profesorul verifică rezolvarea Fișei de audiție. M1 Activitate
Profesorul precizează că Sârba este un dans mixt M3 frontală
(de femei și bărbați), executat în semicerc, într-un
O.1. tempo rapid. M3 m2 Activitate Probă scrisă,
O.2. Propune elevilor să vizioneze fragmente cu jocurile M5 m3 frontală și Aprecieri
O.4. populare - Alunelul (Oltenia), Învârtita (Ardeal), M6 individuală verbale
O.5. Bătuta (Bucovina) și Geampara (Dobrogea), apoi M7
să completeze în Fișa de audiție (Anexa 2).
La sfârșitul audiției elevii vor emite păreri, trăiri.
4. Obţinerea C.O.3. Profesorul solicită elevilor să exerseze pașii de horă M2 m2 Activitate Probă practică
performanţe pe melodia Trandafir de la Moldova, interpretată de M3 m4 frontală, Aprecieri
i Daniela Condurache, explicând coregrafia dansului. M4 individuală verbale
10 minute Elevii ascultă indicațiile coregrafice ale M5
profesorului, apoi exersează pașii de horă.
5. Fixare – Profesorul adresează elevilor câteva întrebări:
evaluare - Unde întâlnim dansurile populare? M5 Activitate Probă orală
10 minute - Care sunt dansurile populare întâlnite în toate frontală și practică
regiunile geografice ale țării? individuală Aprecieri
- Care sunt dansurile populare din Dobrogea? Dar verbale
din Moldova?
Se fac aprecieri generale asupra desfăşurării lecţiei;
are loc evidenţierea elevilor care au dat răspunsuri
corecte.
6. Profesorul solicită elevilor sa realizeze o lucrare
Încheierea grafică (desen) cu harta geografică a țării, în care să M3 Activitate Aprecieri finale
activităţii şi evidențieze dansurile populare specifice fiecărei M5 frontală
evaluarea zone.
finală Profesorul face aprecieri asupra activităţii.
2 minute Elevii recepţionează comunicările profesorului.

5
Anexa 1 - Dansurile populare românești

6
Anexa 2 - Fişă de audiţie

1. Audiați, cu atenție, fragmentele muzicale propuse și completați tabelul de mai jos.

Cerințe: Hora Sârba Alunelul Învârtita Bătuta Geamparaua

1. Din ce zonă a
țării este jocul?

2. Ce tip de joc
este? (de femei,
de bărbați sau
mixt)
3. Care este
tempoul
jocului?
(rar, potrivit,
repejor, repede,
foarte repede)
4. Cum sunt
îmbrăcați
dansatorii?

2. Care din jocurile populare vizionate v-a placut cel mai mult ? De ce?

................................................................................................................................................................

3. Ați dori să faceți parte dintr-un ansamblu de dansuri populare?

…………………………………………………………………….