Sunteți pe pagina 1din 2

REД.

: 01
LSEx 012.L.02 LISTA SUBIECTELOR LA EXAMEN DATA: 19.03.2010
LA DISCIPLINA “MARKETING”
Pag. 1 / 2

pentru specialitatea: Contabilitate


1. Apariţia şi dezvoltarea marketingului
2. Esenţa marketingului
3. Premisele apariţiei şi promovării marketingului
4. Evoluţia şi extensiile marketingului
5. Principiile şi funcţiile marketingului
6. Universalitatea şi specializarea marketingului. Domeniile marketingului
7. Statutul şi stadiul actual al marketingului. Principiile marketingului
8. Statutul şi stadiul actual al marketingului. Consumerismul şi Enviromentalismul
9. Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii
10. Micromediul de marketing şi factorii care îl formează
11. Macromediul de marketing şi factorii care îl formează
12. Conţinutul şi tipologia pieţei
13. Piaţa întreprinderii şi piaţa produsului
14. Dimensiunile pieţei întreprinderii
15. Căi de extindere a pieţei întreprinderii
16. Conţinutul, domeniile şi tipologia cercetărilor de marketing
17. Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor de marketing
18. Metode şi tehnici de obţinere a informaţiilor: observarea, ancheta
19. Metode de obţinere a informaţiilor: investigarea surselor statistice şi de cercetare directă
20. Metode de obţinere a informaţiilor: experimentul, simularea
21. Analiza comportamentului consumatorilor şi factorii individuali de influenţă a deciziei de
cumpărare
22. Procesul deciziei de cumpărare
23. Analiza comportamentului consumatorilor: factorii sociali şi culturali de influenţă a deciziei
de cumpărare
24. Rolul şi sfera investigaţiilor de piaţă
25. Factorii evoluţiei pieţei
26. Cercetarea dimensiunilor cantitative şi spaţiale a pieţei
27. Cercetarea structurilor pieţei. Criterii de segmentare
28. Criterii de segmentare. Esenţa strategiilor în funcţie de structurile pieţei.
29. Studierea cererii de mărfuri
30. Oferta de mărfuri. Metode şi tehnici de studiere a ofertei de mărfuri
31. Conţinutul şi rolul previziunilor de marketing
32. Tipologia metodelor de previziune
33. Esenţa şi conţinutul politicii de marketing
REД.: 01
LSEx 012.L.02 LISTA SUBIECTELOR LA EXAMEN DATA: 19.03.2010
LA DISCIPLINA “MARKETING”
Pag. 2 / 2

34. Tipologia strategiilor de piaţă


35. Mixul de marketing – instrument de promovare a politicii de marketing
36. Noţiuni generale privind conceptul de produs
37. Conţinutul politicii de produs. Conceptul de poziţionare a produselor în viziunea de
marketing.
38. Conţinutul politicii de produs. Deciziile de marketing referitoare la ambalajul produselor.
39. Conţinutul politicii de produs. Deciziile de marketing referitoare la marcă.
40. Ciclul de viaţă al produsului şi rolul lui în luarea deciziilor

41. Procesul de creare a noilor produse în viziune de marketing


42. Strategii de piaţă în domeniul produsului
43. Esenţa şi rolul politicii de preţ în mixul de marketing
44. Factorii consideraţi în stabilirea preţurilor
45. Categoriile de preţ în viziunea de marketing
46. Tipuri de strategii de preţ
47. Conţinutul şi rolul distribuţiei ca componentă a mixului de marketing. Fluxuri economice
generate de distribuţie
48. Canalele de distribuţie.
49. Criterii de alegere a canalelor de distribuţie la bunurile de larg consum.
50. Esenţa distribuţiei fizice a mărfurilor. Procesul decizional în domeniul logisticii de marketing
51. Alternative strategice de distribuţie
52. Conţinutul şi rolul politicii promoţionale
53. Publicitatea (reclama) comercială
54. Promovarea vânzărilor
55. Relaţiile publice
56. Vânzările personale ca componentă a politicii promoţionale.
57. Elaborarea şi realizarea strategiilor promoţionale
58. Locul activităţii de marketing în structura organizatorică a întreprinderii
59. Rolul şi atribuţiile compartimentului de marketing
60. Structura internă a compartimentului de marketing