Sunteți pe pagina 1din 1

Efectul protector al apendicectomiei

fata de rectocolita ulcero-hemoragica


Alexandra Uzan, D.Jolly, Elisabeth Berger, P. Geoffroy

Rezumat
Introducere

Rectocolita ulcero-hemoragică (RCH) este o boală inflamatorie intestinală a cărei cauză este
încă necunoscută. Manifestarea bolii este rezultatul interacțiunii între factorii de mediu și terenul
genetic. Studiile epidemiologice au constatat un rol protector al apendicectomiei în apariția ulterioară a
RCH, însă nu au avut în vedere factori precum, tabagismul, vârsta de debut la cazurile pereche,
populația martor selecționată sau antecedente de apendicectomie, mediul de proveniență.

Scopul studiului

Realizarea unui studiu caz martor, pentru a determina relația dintre apendicectomie și RCH, în
rândul populației franceze în care numărul cazurilor de apendicectomie este crescută.

Pacienți și metode

Studiul a inclus toți pacienții cu RCH din perioada 1988 și 1999 din Centrele de Medicină
Preventivă ale regiunii Raims. Pentru studiu au fost selectați doar 150 de pacienți cu RCH (88 bărbați
și 62 de femei) și 150 de martori prin metoda perechilor, cu vârsta cuprinsă între 46 și 47 de ani.

Datele aparținând fiecărui subiect au fost obținute printr-o anamneză amănunțită în cadrul unui
consult sau prin telefon, precum și din foile de observație, urmarindu-se: vârsta de debut a RCH, locul
de rezidență anterior instalării bolii, antecendente de apendicectomie și amigdalectomie înainte de
vârsta de debut a RCH pentru cazuri și martori și înainte de vârsta de debut a RCH pentru cazuri
pereche, precum și statutul de fumator activ, vechi fumător sau nefumător.Toate datele au fost ajustate
în funție de tabagism, loc de rezidență, vârsta de debut a RCH și intervenția anterioară de
apendicectomie sau amigdalectomie.

Rezultate

Rezultatele studiului au arătat că subiecții apendicectomizați, prezintă un risc mai scăzut de a


face RCH, față de cei ne-apendicectomizați (OR = 0.26 ; IC = 95% : 0.13 - 0.55 ; P = 7 X 10−4). În
plus, un risc scăzut de apariție a RCH a fost asociat persoanelor provenite din mediul urban
(OR=0.31; IC=95%:0.17-0.55 ; P = 2 X 10−4). ), singura relație fără semnificație fiind cea dintre
tabagism și RCH (OR=0.66; IC=95%: 0.38-1.15 ; P = 0.13).

Concluzii

Un aspect important al studiului îl reprezintă evidențierea în rândul unei populații franceze în


care numărul de apendicectomii este mult crescut, a efectului protector al apendicectomiei față de
apariția RCH, apariție declanșată de efectul imun al apendicelui.

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8