Sunteți pe pagina 1din 29

Codul proiectului: POSDRU/160/2.

1/S/132690

Titlul proiectului: Construiește-ți cariera pas cu pas!


Consiliere și orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud-Est

Tabăra de Dezvoltare Profesională


Marketing personal

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
“Ïnvesteşte în oameni”
PROIECT POSDRU/160/2.1/S/132690

“Construieşte-ti cariera, pas cu pas! Consiliere şi orientare


profesională pentru elevii din regiunile Centru si Sud-Est”

VIITORUL ESTE SUMA PAŞILOR PE CARE-I FACEŢI,


INCLUSIV A CELOR MICI, IGNORAŢI SAU LUAŢI ÎN RÂS.

1
Ce este un Curriculum vitae?

Dacă în trecut era suficient să vorbească cineva pentru tine sau să termini școala ca să fii
angajat, acum lucrurile stau diferit. Nu îți oferă nimeni un loc de muncă, trebuie să te
documentezi, să afli unde se fac angajări și să convingi că tu ești persoana potrivită. Primul
pas în această direcție este CV-ul.
Prescurtarea de CV vine de la curriculum vitae și se traduce ca ”istoricul vieții”.
CV-ul este un document care oferă informații profesionale și personale despre voi cum sunt
competențele, abilitățile, experiența pe anumite poziții etc. Tocmai pentru că este
instrumentul care vă pune în legătură cu angajatorul, CV-ul trebuie să fie impecabil atât ca
formă, cât și în ce privește conținutul.
Ce conține un CV?
Iată principalele puncte pe care trebuie să le cuprindă CV-ul:
• Date personale - sunt cele referitoare la:
• Numele complet
• Data și locul nașterii
• Domiciliul actual
• Număr de telefon, adresa de e-mail, stare civilă etc.
Este indicat ca această rubrică să conțină datele voastre actualizate, mai ales cele referitoare
la telefon și domiciliu actual, cu atât mai mult cu cât pot exista persoane care aplică la joburi
în alte locații.
• Experiența profesională – este una dintre cele mai importante părți a CV-ului vostru, care
arată nivelul de pregătire profesională. În cadrul acestei rubrici:
• veți include toate locurile de muncă pe care le-ați avut până în acel moment, în ordine
descrescătoare (de la locul actual/cel mai recent la primul loc de muncă pe care l-ați avut)
• veți preciza pentru fiecare poziție și principalele responsabilități pe care le-ați avut în
perioada lucrată

2
Este indicat ca toate atribuțiile prezentate să fie întocmai cu cele pe care le-ați realizat. Dacă
nu aveți deloc experiență, puteți preciza proiecte în care ați fost implicați, practica
desfășurată, voluntariatele etc.
• Educație și formare – este rubrica la care veți preciza studiile pe care le-ați urmat, precum
și calificările/specializările dobândite. În cadrul acestei rubrici:
• veți include toate studiile și calificările în ordine descrescătoarea (fără a mai menționa
școala generală, dacă ați absolvit liceul)
• veți preciza pentru fiecare în parte perioada în care au fost efectuate, numele și adresa școlii,
precum și competențele dobândite
• Cunoștințe de limbi străine
• veți preciza limbile străine cunoscute și nivelul de cunoaștere al acestora detaliat pe
componentele – scris, citit, vorbit.
• Cunoștințe de utilizare a calculatorului
• veți enumera programele pe care le cunoașteți, limbaje de programare sau programe specific
• Permis de conducere
• veți preciza data obținerii permisului și categoriile pentru care este valabil
• Altele
• veți preciza alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Pentru fiecare veți trece
perioada, locul și contextul în care au fost acestea dobândite
• Referințe
• veți nota persoanele ce pot da referințe pentru activitatea desfășurată în trecut
• Anexe
• veți adăuga o listă cu documentele solicitate de angajator

Ce trebuie evidențiat în CV?


Este normal ca angajatorii să își dorească cea mai bună persoană pentru postul vacant. De
aceea trebuie să evidențiați și să punctați informații relevante pentru jobul la care aplicați.
Iată câteva lucruri de care este bine să țineți cont:
• Redactarea CV-ului se va face pe cerințele job-ului. De aceea pentru fiecare job la care
doriți să aplicați veți ține cont de cerințele specificate de angajator în anunț

3
• Citiți cu atenție CV-ul, pentru a evita greșelile gramaticale sau de exprimare. Textul este
bine să fie clar și ușor de urmărit, bine organizat în pagină. Urmăriți ca numărul de telefon să
fie scris corect sau să fie fie valabil, e-mailul vostru să aibă o denumire profesionistă. Cea
mai bună alegere este cea formată din prenume și nume
• Actualizați permanent CV-ul. Acesta trebuie să fie completat „la zi” în momentul în care v-
ați decis să aplicați
• Trimiteți personal CV-ul. Este necesar ca acesta să fie citit înainte de a fi trimis. Nu lăsați
alte persoane să aplice în locul vostru
• În cazul în care angajatorul solicită fotografia voastră este de preferat ca aceasta să fie
făcută într-un cadru profesional
• Evitați să notați unele activități pe care nu le stăpâniți sau activități de care ați auzit fără a
avea experiență
• Evitați să scrieți mai mult decât cunoașteți. Există posibilitatea ca unii angajatori să vă
testeze în timpul interviului, lucru des întâlnit în unele companii
• Evitați să folosiți prescurtări în CV
• Evitați anexarea scrisorilor de recomandare ce vă pot pune într-o situație delicată sau a celor
ce nu au legătură cu postul pentru care aplicați.

4
MODELE DE CV

Aveţi în continuare 2 modele de CV. Rubricile sunt orientative, puteţi adăuga, modifica sau
elimina una sau mai multe rubrici în funcţie de profilul dumneavoastră şi de postul pe care-l
căutaţi.
CV-ul Europass nu este întotdeauna avantajos din cauza formei lui
Cel de-al doilea CV are un format mai des întâlnit în Europa de Vest, este mai dinamic şi mai
flexibil

CONCLUZII

Nu există un tip de CV universal valabil. El este personal şi se scrie ţinând cont de regulile de
redactare prezentate.

Un CV poate fi oricând ameliorat, adaptat în funcţie de postul vizat sau de anunţul la care
răspundeţi pentru o candidatură anume (bursă, stagiu, voluntariat, înscriere la universitate sau
la un curs post-liceal, etc.)

Un CV trebuie REACTUALIZAT permanent, CEL PUŢIN O DATĂ PE AN şi revizuit


pentru fiecare candidatură în parte

5
Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume
Adresa
Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data şi locul naşterii

1. STUDII

Anii……………

Gradul de cunoaştere a
limbilor străine
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european Ascultare Citire Interacţiun Exprimare
Limba ................ e
Limba …………

Specializări

Anii……………

6
2. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ/ ALTE ACTIVITĂŢI (dacă este cazul)

Anii……………

Anii……………

3. CENTRE DE INTERES

4. DISPONIBILITATE ŞI MOBILITATE

5. ALTE INFORMAŢII

BURSE

PREMII ŞI DISTINCŢII

7
6. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Competente şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competente si aptitudini
tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Data: Semnătura:

8
Nume Prenume
Cetăţenia
Adresa
E-mail
Telefon

STUDII

2010-2014

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2013 (iulie-august)

2012 (august)

COMPETENŢE

Profesionale

Lingvistice

Informatice

ACTIVITĂŢI/ CENTRE DE INTERES

Formări şi stagii

Cursuri extra-şcolare

Participări la evenimente naţionale şi/ sau internaţionale

9
PREGĂTIREA PENTRU INTERVIU (pentru angajare, voluntariat, admitere etc)

În momentul interviului atenția intervievatorului se fixează asupra a două lucruri importante:


• comunicarea nonverbală
• comunicarea verbală
Le vom trata separat în continuare.
Comunicarea nonverbală
Include toate mesaje care nu sunt transmise prin cuvinte, ci prin: ținuta, poziția, mersul,
mimica, gestica sau privirea noastră. Este important cum intri în cameră, cum te aşezi, cum te
îmbraci etc.
Postura
Așa DA
• să păstrați o postură fermă și sigură
• să vă aveți o ţinută dreaptă care transmite o atitudine deschisă și sinceră
Așa NU
• să stați aplecați spre față, cu umerii strânși, mâinile încrucișate în faţa trupului şi privirea în
jos, pentru că arată timiditate şi nesiguranţă
• să vă legănați/balansați când sunteţi în picioare, pentru că trădați nelinişte, teamă, agitaţie
interioară
Poziţia şezând
Așa DA
• să aveți o poziție deschisă pe scaun, adică să stați drepți, cu corpul şi privirea îndreptate spre
intervievator. Astfel arătați că sunteți interesaţi de ce spune cel care ține interviul.
Aveţi grijă la poziţia rezemat, cea în care picioarele sunt întinse înainte, stați relaxați sau
picior peste picior; chiar dacă această poziţie transmite o stare de siguranţă, de mulţumire de
sine, de relaxare şi comoditate, ea poate să nu fie potrivită în toate situaţiile de interviu
Așa NU

10
• să adoptați poziţia de fugă în care stați aplecați în faţă, cu mâinile între genunchi, picioarele
în poziţia de a păşi. Arată grabă, indispoziţie, nesiguranţă, atitudine de fugă
Mersul
Așa DA
• să priviţi înainte când mergeţi, arată încredere
Așa NU
• să mergeți şovăielnic sau cu capul plecat. Indică o stare de confuzie, indecizie sau
lipsă de încredere
Mimica și gestica
Așa DA
• să zâmbiţi. Zâmbetul destinde atmosfera, dezarmează, declanşează simpatie şi convinge.
Dacă intervievatorul nu zâmbește nu trebuie să vă panicați. În mediul business, a zâmbi mai
rar sau chiar deloc poate fi un semn de putere
• să vă controlați dezaprobarea, încruntarea, care arată că nu sunteţi de acord cu ce se spune
• să vă controlați eventualele ticuri care pot fi observate foarte ușor în context de evaluare
(clipit din ochi, dat din picior, mușcat buza, frecat urechea, umblat cu mâna des prin păr)
Așa NU
• să încordaţi mâinile, pentru că puteţi transmite frustrare şi agresivitate
• să vă frecați mâinile în timpul interviului. Poate trăda nelinişte sau emoţie puternică
• să împreunați braţele la piept. Arată un gest de închidere, de lipsă de răbdare sau de
dezaprobare
Acum că știți câteva dintre informațiile pe care puteți să le transmiteți, aveți grijă cum le
transmiteți. Încercați să fiți naturali și degajați, și să evitați să faceți un gest doar pentru că dă
bine. Oricum cei care fac interviul nu vă vor penaliza dacă aveți emoții sau dacă v-ați aranjat
părul.
Comunicarea verbală
Este de fapt discuţia dintre voi şi intervievator. Cel mai adesea interviul se desfăşoară sub
forma întrebare-răspuns. Se poate întâmpla ca în sală să fie mai mulţi intervievatori sau mai
mulţi candidaţi. Indiferent de situaţie, întrebările şi ceea ce se urmăreşte sunt aproape
standard.
În continuare veţi regăsi întrebări frecvente care vă pot fi adresate în timpul interviului şi cum
aţi putea răspunde la astfel de întrebări.
11
Tipuri de întrebări care ți se pot adresa

Nr.
Întrebare Ce şi cum puteți răspunde
Crt.
1. Vorbiţi despre dvs.  prezentați informaţii despre voi care au
legătură cu jobul pentru care ați aplicat
 încercați să fiți conciși şi să nu ezitaţi
 spuneți lucruri pozitive
2. De ce vă doriți să lucrați la firma  vorbiți despre lucrurile pe care le puteți face,
noastră? care vă atrag la firmă
3. Ce știți despre firma noastră?  menţionați activitatea, partenerii, concurența,
punctele de lucru şi eventuale ştiri pozitive
pe care le-ați citit în presă
4. Ce calități vă recomandă pentru  folosiți cuvinte cheie din anunţul de
această poziție? angajare, legați-vă de valorile companie
 precizați experienţa anterioară şi plusurile pe
care le aveți
5. Care sunt planurile dvs. de viitor?  scoateți în evidenţă stabilitatea şi constanţa
la joburile anterioare, dacă este cazul
 menționați proiecte viitoare pe care
intenționați să le puneți în practică
6. Care sunt punctele slabe/forte?  selectați în principal acele puncte forte care
sunt semnificative pentru jobul pe care îl
doriți
 evitați să vă puneți într-o lumină negativă,
povestiți la ce mai trebuie să lucrați, de unde
ați descoperit aceste lucruri, cum v-ați
propus să lucrați la ele. Fiți corecți!
7. De ce doriți să plecați de la locul de  evitați să criticați firma de la care plecați/ați
muncă actual? plecat, chiar dacă vă simțiți îndreptățiți
 puteți preciza aspecte negative, dar
obiective, care nu seamănă a critică şi care
sunt de înţeles, de genul: nu mi-am primit de
mai multe ori salariul la timp
8. Care este părerea șefului dvs. despre  evitați să vă lăudați exagerat, prezentați
munca pe care o faceți? aspecte care pot fi probate, în situaţia în care
intervievatorul îl va suna pe fostul şef
9. Care este motivul sau motivele  evitaţi să spuneţi că banul este primul lucru
12
pentru care vă treziți dimineața să care vă motivează. Căutaţi alte exemple, de
mergeți la muncă? tipul: învăţare de lucruri noi, un job care vă
place, o companie cu renume
10. Ce salariu doriţi?  o sumă prea mică poate indica subapreciere
şi nu dă bine, o sumă prea mare poate atrage
respingere, pentru că este prea sus pragul.
Este bine ca înainte de interviu să vă
documentaţi despre nivelul salarial al jobului
pe piaţa muncii, dar şi despre salariile pe
care le acordă firma pe piaţă. Zvonurile
umblă, trebuie doar să fiţi atenţi....

Lucruri de care este bine să ţineţi cont pe durata interviului


• Puneţi telefonul pe silențios
• Așezați-vă după ce ați fost poftiți
• Nu întârziaţi: intervievatorul a acordat un anumit timp interviului, dacă veţi întârzia este
posibil să vă scurtaţi singuri timpul de convingere
• Nu fumaţi: o ţigară ne relaxează atunci când suntem stresaţi. Este indicat să evităm să
fumăm, chiar dacă suntem invitaţi să o facem sau dacă intervievatorul îşi permite să fumeze
• Adresaţi-vă pe numele mic doar dacă intervievatorul vă permite acest lucru, altfel este o
lipsă de respect
• Cereţi mai multe informații, în cazul în care nu aţi înțeles întrebarea
• Nu priviți sau întrebați cât este ceasul
• Păstraţi contactul vizual cu intervievatorul, evitaţi să priviţi în pământ sau prin el
• Reţineţi şi folosiţi numele celui care ţine interviul atunci când discutaţi cu el
• Fiţi atenţi la lucruri care vă pot ajuta: afişe, poze, panouri care se află pe pereţii companiei
• Nu răspundeţi la întrebare prin altă întrebare, puteţi fi consideraţi agresivi
• Stabiliţi dacă sunteţi dispuşi să munciţi peste program. Mai bine să ştiţi dinainte, decât să vă
ia prin surprindere o astfel de întrebare
• Gândiţi-vă cât de repede puteți renunța la situația în care sunteți în acel moment și de când
vă puteți angaja
• Plimbaţi-vă privirea şi asupra celorlalţi intervievatori, dacă este vorba de grup, pentru a nu îi
desconsidera
• Nu intraţi în aspecte dificile ale vieţii personale, pentru a convinge
• Nu abordați subiecte politice, chiar dacă discuția este destul de lejeră

13
GHID DE INTERVIU

Acest material se constituie într-un îndrumar pentru cei care urmează să se prezinte la un
interviu .
Participarea la un interviu poate fi abordată ca un proces destul de complex și în mai multe
etape. Într-o primă etapă se are în vedere o analiză a persoanei proprii iar pe de altă parte, o
analiză a firmei/organizaţiei vizate.
Componenta personală – presupune analiza propriei persoane, respective un amplu proces
de autoevaluare: nivelul de educație, abilități, experiența, aspecte care pot fi împărtășite cu
ocazia interviului – Cine sunt?, La ce nivel am ajuns? și Ce putem realiza în acest context.
Tot în cadrul acestei etape, persoana trebuie să-și stabilească clar ce-și dorește de la firma
respectivă, ce așteptări are.
AUTOEVALUAREA - RELAŢIA ÎNTRE „CE VREM” ŞI „CE PUTEM FACE”

Debutul în planificarea carierei este dat de etapa de autoevaluare, etapă ce presupune


o analiză cât mai realistă a propriei persoane, a nivelului de educație, a activităților,
intereselor, experiențelor de viață și de școală, etc.
Pe parcursul acestei etape de analiză se va urmări care aspecte ce țin de pregătire sau
trasăturile de personalitate sunt caracteristice și contribuie la diferențiere față de potențialii
candidați.
Pentru un proaspăt absolvent de liceu informaţiile relevante se referă la:
 Nivel de educație - şcoală, alte cursuri de pregătire (limbi străine, calculator,
teatru, etc.), proiecte practice, etc.
 Experiența în muncă (în cadrul stagiilor de practică de specialitate, stagiilor de
voluntariat, job-uri pe perioadă determinată (ex. part time în timpul
vacanțelor) etc.
 Alte activități - (implicarea în proiecte organizate în cadrul școlii sau a unor
asociații profesionale, biserică, cluburi sportive, etc. )
 Hobby-uri – activități care evidențiază alte perspective asupra personalității
candidatului.

14
Pentru o cât mai complexă autoanaliză, candidatul trebuie să găsească răspunsul la
două întrebări: Cine sunt? și Ce ocupație mi se potrivește?

Înformațiile legate de autoevaluare se pot grupa în patru categorii:


 Abilități/deprinderi
 Interese
 Valorile personale
 Trăsăturile de personalitate

Pentru evidențierea acestor aspecte legate de autoevaluare s-a propus următorul


exercițiu:
1. Secțiunea – Abilități/deprinderi – marchează aspectele pe care persoana le poate
realiza cu ușurință, mai greu sau deloc.

Nr.crt. Nivelul
Abilități/deprinderi 3 2 1
Da, cu Cu greu Nu
ușurință
1. Pot să folosesc un computer
2. Pot să vorbesc o limbă străină
3. Pot să vorbesc două limbi străine
4. Pot să organizez o petrecere
5. Pot să repar anumite lucruri
6. Pot să vorbesc mai multor persoane în același
timp
7. Pot să îngrijesc un animal de companie
8. Pot să îngrijesc plante
9. Pot să aranjez un interior de cameră
10. Pot să îmi planific timpul

15
11. Pot să îmi planific banii
12. Pot să lucrez în echipă
13. Pot să lucrez sub presiune
14. Pot să planific activitățile mele
15. Pot să planific activitățile altora
16. Pot să binedispun pe cineva supărat
17. Pot să pictez/desenez
18. Pot să povestesc
19. Pot să vând lucruri
20. Pot să fiu șef de echipă
21. Pot să predau altora
22. Pot să fac ordine în lucruri
23. Pot să gătesc
24. Pot să am grijă de copii mici
25. Pot să mă controlez
26. Pot să fotografiez
27. Altele....

2. Secțiunea – Interese – evidențiază acele aspecte care generează interes la nivelul


persoanei.

Nr.crt. Nivelul
Interese 3 2 1
Da Câteodată Nu
1. Îmi place să folosesc un computer
2. Îmi place să vorbesc într-o limbă străină
3. Îmi place să călătoresc
4. Îmi place să organizez o petrecere
5. Îmi place să repar anumite lucru
6. Îmi place să vorbesc unui grup de persoane

16
7. Îmi place să îngrijesc un animal de companie
8. Îmi place să îngrijesc plante
9. Îmi place să decorez un interior de cameră
10. Îmi place să scriu
11. Îmi place să citesc
12. Îmi place să lucrez în echipă
13. Îmi place să fac sport
14. Îmi place să planific activitățile
15. Îmi place să vorbesc la telefon
16. Îmi place să bucur pe cineva
17. Îmi place să pictez/desenez
18. Îmi place să povestesc
19. Îmi place ă vând lucruri
20. Îmi place să fiu șef de echipă
21. Îmi place să predau copiilor
22. Îmi place să fac ordine în lucruri
23. Îmi place să gătesc
24. Îmi place să am grijă de copii mici
25. Îmi place să lucrez cu cifre
26. Altele....

3. Secțiunea – Valori
Nr.crt. Nivelul
Valori 3 2 1
Da Câteodată Nu
1. Pentru mine este important să învăț în continuare
2. Pentru mine este important să am un loc de
muncă
3. Pentru mine este important să socializez cu alții
4. Pentru mine este important să am un salariu

17
mare
5. Pentru mine este important să am colegi de
încredere
6. Pentru mine este important să am un șef corect
7. Pentru mine este important să ucrez în condiții
de siguranță
8. Pentru mine este important să protejez natura
9. Pentru mine este important să îmi fac datoria la
locul de muncă
10. Pentru mine este important să fac munca până la
capat
11. Pentru mine este important să fac munca bine de
prima data
12. Pentru mine este important să fiu creativ
13. Pentru mine este important să am muncă de
teren
14. Pentru mine este important să am doar muncă de
birou
15. Pentru mine este important să iau decizii singur
16. Pentru mine este important să iau decizii
impreună cu alții
17. Pentru mine este important să fiu propriul meu
șef
18. Pentru mine este important să am mulți prieteni
19. Pentru mine este important să-mi stabilesc
singur programul de lucru
20. Pentru mine este important să stabilesc cu cine
colaborez
21. Pentru mine este important să primesc indicații
precise pentru ce trebuie să fac

18
22. Pentru mine este important să-mi dezvolt
personalitatea
23. Pentru mine este important să fiu apreciat de
ceilalți
24. Pentru mine este important să îi ajut pe ceilalți
25. Altele.....

4. Secțiunea – trăsături de personalitate:


Nr.crt. Nivelul
Trăsături de personalitate 3 2 1
Da Câteodată Nu
1. Sunt de încredere
2. Sunt insistent
3. Sunt conștiincios
4. Sunt inteligent
5. Sunt sincer
6. Sunt reallist
7. Sunt flexibil
8. Sunt responsabil
9. Sunt ambițios
10. Sunt creativ
11. Sunt corect
12. Sunt punctual
13. Sunt respectuos
14. Sunt muncitor
15. Sunt curios
16. Sunt organizat
17. Sunt prietenos
18. Sunt comunicativ
19. Sunt convingător

19
20. Sunt critic
21. Sunt un om cu inițiativă
22. Sunt descurcăreț
23. Sunt orientat
24. Sunt capabil
25. Altele.....

Ca o sinteză, în următoarea etapă, pentru fiecare din cele patru dimensiuni se completează
următoarele fraze:
1. Cea mai grozavă abilitatea a mea este aceea de a .....
2. Întotdeauna sunt extrem de interesat să........
3. Cel mai important lucru pentru mine este să.............
4. Ca și persoană consider că sunt.......

20
SCRISOAREA DE INTENȚIE/PREZENTARE/MOTIVAȚIE

Scrisoarea de intenţie, de prezentare sau de motivație reprezintă un document care însoțește


C.V. unui candidat în vederea recomandării pentru un loc de muncă. Scrisoare de intenție
oferă posibilitatea candidatului de a stabili un prim contact cu angajatorul, respectiv de a-l
determina să fie chemat la un interviu.
În general, o scrisoare de intenţie trebuie să prezinte motivul pentru care candidatul aplică
pentru un post, punctele forte care îl recomandă ca fiind potrivit pentru postul respectiv și
dorinţa de a fi contactat de angajator pentru a-și demonstra potenţialul profesional.
Dincolo de formula generală de elaborare a unei scrisori de intenție, se recomandă abordarea
unui stil personl care să evidențieze persuasiunea candidatului, creațivitatea, capacitatea de a
argumenta diverse aspecte prin care se poate diferenția de ceilalți contra-candidați.
Indiferent de postul pentru care candidatul aplică, există o schemă recomandată privind
compoziția unei scrisori de intenție, respectiv:
 ELEMENTE DE IDENTITATE: atât pentru candidat cât și pentru destinatar.
Astfel, datele de identificare ale candidatului trebuie trecute în partea de sus (nume, prenume,
adresa de domiciliu, adresă de email, nr. de telefon).
Pentru identificarea destinatarului: dacă numele firmei este cunoscut, acesta trebuie trecut sub
numele şi funcţia persoanei care recrutează candidații.
 INTRODUCEREA: este paragarful care oferă posibilitatea candidatului de a se
prezenta ca persoană, de a expune sintetic motivul aplicării pentru locul de muncă
vizat, precum și sursa de informare privind disponibilitatea postului respectiv.
 CUPRINSUL SCRISORII: reprezintă conținutul principal al unei scrisori de
intenţie. Este structurat în cel mult două paragrafe pe parcursul cărora candidatul
trebuie să atragă atenţia angajatorului. Practic candidatul trebuie să expună motivul
principal care l-a determinat să aplice pentru post însoțit de o succintă prezentare a
competenţelor şi experienţei acumulate în structura postului. Pentru formularea
acestui corp de text se recomandă folosirea unui limbaj clar, fără exagerări, fraze
scurte și fără repetarea informațiilor din C.V.
 ÎNCHEIEREA: este ultimul paragraf în care se vor include concluzii şi
disponibilitatea pentru o viitoare întrevedere. Tot acest paragraf trebuie să cuprindă și
o formulă prefoesională de mulțumire la adresa destinatarului pentru atenția acordată.
 Prenumele, nume şi semnătura olografă.

21
Recomandări privind stilul de redactare al
scrisorii de intenție/prezentare/motivație
 Se folosește hârtie albă de bună calitate;
 Pentru redactarea textului scrisorii se folosește un font lizibil, negru;
 Textul se structurează în paragrafe concise, grupate tematic conform structurii
recomandate – identificare, formula de salut, introducere, cuprins, încheiere, formula
de salut;
 Folosirea unui limbaj profesional, adecvat stilului business;
 Evitarea stilului încărcat, ex. diverse fonturi, mărimi de corp de literă, culori,
sublinieri, etc.;
 Personalizarea conținutului scrisorii cu elemente ce țin atât de companie cât și de
propria persoană;
 Indicarea clară, dacă există posibilitatea a numelui persoanei care este responsabilă cu
selecția candidaților;
 Evidențierea clară a calităților și realizărilor profesionale, fără exagerea acestora, cu
marcarea aspectelor care pot asigura diferențierea față de ceilalți candidați;
 Precizarea clară a disponibilității pentru prezența la interviu;
 Verificarea cu rigurozitate a aspectelor de ortografie, punctuație, aspect îngrijit;
 Încadrarea într-o singură pagină A4;
 Personalizarea scrisorii prin semnătura olografă.
În cazul propaspeților absovenți de liceu se impune o abordare particulară întrucât
majoritatea absovenților de liceu nu au sau au puțină experiență în plan profesional. În acest
caz, scrisoarea de intenție trebuie să pună accent și să valorifice alte aspecte care pot pune în
evidență potențialul absolentului, respectiv: participări la competiții, concursuri, olimpiade,
premii obținute, participări la conferințe individual sau în echipă, participări la proiecte
științifice, de creație, de abilități, performanțele școlare, burse de studii, mobilități școlare
interne sau internaționale, calitatea de membru în organizații profesionale, stagii de practică,
stagii de voluntariat, etc. Întrucât aceste elemente sunt maracate și în C.V., se recomandă ca
în cuprinsul scrisorii de intenție să se prezinte rolul avut în desfașurarea activităților
respective, competențele dobândite, cunoștințele acumulate.

22
MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE

Florin Ionescu
Str. Libertății, nr.1
Braşov
Telefon: 0722.002.002
Email: ion_popescu@yahoo.com

În atenția Domnului/Doamnei Prenume Nume, Director


S.C. .............. S.R.L.
Str. Mihai Eminescu, nr. 23
Braşov
Stimate(ă) Domn/Doamnă

Numele meu este Florin Ionescu şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns
la anunţul dumneavoastră pentru postul vacant de........publicat
în................................................. Sunt absolvent al Liceului ……….......... și pe parcursul
anilor de studiu am acumulat cunoştiinţe relevante în
domeniile..................................................................., pe care doresc să le pot aplica în
practică.

Pot spune despre mine că sunt o persoană dinamică, sociabilă, comunicativă, cu putere de
concentrare și lucru în echipă, care poate face faţă la diverse provocări profesionale, interesat
de o continuă dezvoltare profesională. Doresc să am șansa de a lucra la firma dvs. pentru a
avea ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform
CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru dezvoltarea
carierei mele.

În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi


sper să vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.

Cu respect ,
Florin Ionescu

23
SCRISOAREA DE MULȚUMIRE
Procesul de selecție în care este implicat un candidat se poate încheia după etapa de înterviu
cu o scrisoare de mulțumire. Scrisoarea de mulțumire oferă posibilitatea candidatului să-și
exprime sentimentele pozitive în legătură cu procesul de selecție. Ea trebuie trimisă imediat
după încheierea interviului de selecție. Există trei argumente în favoarea trimiterii unei
asemenea scrisori:
 Dovada unei bune educații, respectiv de a mulțumi persoanei care a participat la
procesul de recrutare și selecție;
 Evidențiază capacitatea de a comunica, de a relaționa cu ceilalți în diverse situații;
 Este un mijloc eficient de a reaminti angajatorului.

Metodologia de redactarea a unei scrisori de mulțumire


1. Elementele de identitate ale expeditorului se plasează în partea stângă – sus a paginii.
2. Elementele de identitate ale destinatarului se plasează în urmatorul paragraf, în partea
dreaptă.
3. Menționarea subiectului scrisorii folosind expresia “Referitor la: interviul din data ….
pentru ocuparea postului de .....”
4. Data elaborării scrisorii.
5. Formula de salut corespunzătoare precum “Domnule/Doamna”, urmată de numele
complet și funcția.
6. Primul paragraf al textului scrisorii trebuie să conțină motivul principal, respectiv
mulțumirea pentru timpul acordat cu ocazia interviului.
7. În paragraful următor trebuie incluse detalii privind aprecierea pozitivă a experienței
din timpul interviului.
8. Paragraful final al scrisorii conține o frază prin care candidatul mulțumește încă o dată
intervievatorului și exprimă dorința de a colabora în viitor
9. Scrisoarea se încheie cu o formulă politicoasă de adresare și semnătura cu numele
complet.

24
MODEL DE SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Florin Ionescu
Str. Libertății Nr.1, Braşov

În atenția Domnului/Doamnei Prenume Nume, Director


S.C. ............. S.R.L.
Str. Mihai Eminescu, nr. 23
Braşov

Referitor la: interviul din data ....


pentru ocuparea postului de ....

Data.......

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

Vă mulțumesc pentru timpul acordat cu ocazia interviului de selecție pentru


postul de .... Consider că interviul a fost o experiență benefică.
Aspectele discutate pe parcursul interviului referitoare la .... au prezentat
interes pentru mine. Cunosc firma dvs., apreciez misiunea, valorile, principiile
asumate și stilul de lucru pe care le promovați și îmi doresc să am șansa de a lucra
aici.
Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea pe care mi-ați acordat-o de a
participa la procesul de selecție și pentru interesul manifestat.

Cu respect,
Florin Ionescu

25
Codul proiectului: POSDRU/160/2.1/S/132690
Titlul proiectului: Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru
elevii din regiunile Centru și Sud-Est

26
27
28