Sunteți pe pagina 1din 1

La fabricarea acetilenei prin procedeul arcului electric ,gazele ce parasesc cuptorul de cracare contin in

volume : 10% C
2
H
2
,23% CH
4
si restul H
2
!aca se introduc in cuptor 2000 m
3
metan pur ,procentele "%# din
metanul initial care s$a transformat in acetilena ,care s$a descompus in elemente si care a ramas netransformat
sunt :
% 32,&%, 30,1%, 3',4%
( 23,&%, 23,&%, &3%
C 10%, 20%, '0%
! 20%, 20%, )0%
* 10%, 23%, )'%
R: A
+e considera 100 m
3
amestec final in care vor fi:
10 m
3
C
2
H
2
23 m
3
CH
4
)' m
3
H
2
Se determina volumul de CH
4
transformat in acetilena si volumul de H
2
obtinut
*cuatiile reactiilor sunt
2,22,4m
3
22,4 m
3
3,22,4m
3
2CH
4
- C
2
H
2
. 3H
2
/ m
3
10m
3
01 m
3
/1120 m
3
CH
4
transformat in acetilena
01130 m
3
H
2
Se determina volumul de H
2
rezultat in a doua reactie
)'$3013' m
3
Se determina volumul de CH
4
descompus
22,4 m
3
2,22,4 m
3
CH
4
- C . 2H
2
/23' m
3
/2112,& m
3
CH
4
descompus
/3123 m
3
CH
4
ramas netransformat
3olumul de metan transformat in 100 m
3
amestec
20.12,&.231)1,& m
3
CH
4
Se determina procentul de metan care s-a transformat in acetilena, care s-a descompus si care a ramas
netransformat
)1,& m
3
CH
4
20 m
3
12,& m
3
23 m
3
100 m
3
CH
4
/ m
3
0 m
3
z m
3
/132,&2% CH
4
transformat in acetilena
0130,02% CH
4
descompus
z13',34% CH
4
netransformt