Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Care este volumul gazului de sinteza de puritate 80% (procente de volum) introdus intr-un proces tehnologic de obtinere a 320 g de metanol de puritate 80% cu un randament al procesului tehnologic de 80%! "e calculeaza masa de methanol pur din 320 g methanol 100 g metanol impur########.80 g metanol pur 320 g metanol impur#########$ g metanol pur $%320&80'100%2() g "e calculeaza masa de methanol teoretica (masa care s-ar *i obtinut daca randamentul ar *i *ost 100%) +%masa practica & 100'masa teoretica masa teoretica% masa practica & 100' +% 2() & 100'80%320 g metanol ,cuatia reactiei chimice 3&22-. m3###32 g C/ 0 212 2 C13-/1 $#######320 g $%320&3&22-.'32%)32 m3 gaz de sinteza pur se trans*orma "e calculeaza gazul de sinteza de puritate 80% 100 m3 gaz de sinteza impur###80 m3 gaz de sinteza pur $ m3 gaz de sinteza impur#### )32 m3 gaz de sinteza pur $%)32&100'80%8.0 m3 gaz de sinteza de puritate 80% 2./ metoda petrochimica de sinteza a glicerinei *oloseste ca materie prima propena din gazele de cracare.Care este volumul de clor de puritate 3(% necesar obtinerii a )40 g de glicerina de puritate 80% cu un randament global de 3(%! ,cuatiile reactiilor chimice C12%C1-C13 0 Cl2 2 C12%C1-C12-Cl 0 1Cl C12%C1-C12-Cl 0 12/ 2 C12%C1-C12-/1 0 1Cl C12%C1-C12-/1 0 Cl2 2 C12Cl 5 C1Cl 5 C12/1 C12Cl 5 C1Cl 5 C12/1 0 212/2 C12(/1) 5 C1(/1) 5 C12/1 "e observa din ecuatiile reactiilor chimice ca pentru obtinerea unui mol de glicerina se *olosesc doi moli de clor. "e calculeaza masa de glicerina pura din )40 g glicerina impure (de puritate 80%) 100 g glicerina impure####.80 g glicerina pura )40 g glicerina impure#####$ g glicerina pura $%)40&80'100%((2 g glicerina pura obtinuta practice "e calculeaza masa de glicerina teoretica +%masa practica & 100'masa teoretica masa teoretica% masa practica & 100' +% ((2 & 100'3(%33) g glicerina "e calculeaza volumul de clor pur 2&22-. m3 Cl2 ######..42 g glicerina $ m3 Cl2 #########..33) g glicerina $%33)&2&22-. '42%3(8-. m3 Cl2 pur "e calculeaza volumul de clor de puritate 3(% 100 m3 Cl2 impur###3( m3 Cl2 pur $ m3 Cl2 impur #### 3(8-. m3 Cl2 pur $%3(8-. &100'80%.33-8) m3 Cl2 de puritate 3(%